Filtr
Z tiskové konference, na foto Ing. Věra Kameníčková

Obce v roce 2015 ušetřily 10 miliard korun

Rok 2015 byl pátým rokem v řadě, kdy se snížil celkový dluh obcí bez Prahy. Téměř tři čtvrtiny obcí hospodařily s přebytkem a počet obcí, které měly nějakou formu dluhu, se výrazně nezměnil. Celkem 497 obcí se nacházelo v natolik dobré ekonomické situaci, že dosáhly v souhrnném ekonomickém ukazateli iRating společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, nejvyššího ratingového stupně A. Naopak 496 obcí obdrželo nejhorší ratingové hodnocení C-, což znamená, že jejich finanční situace není stabilní a představuje riziko pro kvalitu poskytovaných obecních služeb.

Kategorie: Různé, Správa a rozvoj

Aktuální články

Krnov_Cvilín_1

Jihočeský kraj předloží novelu zákona o církevních restitucích

Jihočeský kraj předložil návrh na změnu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a zároveň s ní změnu zákona o daních z příjmu. Důvodem je dlouhodobý nesouhlas s nezdaněním finančních náhrad a příspěvků, které církve mají dostávat až do roku 2042. Podle jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly není možné,...

Kategorie: Legislativa, Různé, Správa a rozvoj

Šlechtová Karla Ing. ministryně

Druhá výzva na podporu komunitně vedeného místního rozvoje vyhlášena

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo druhou výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Ten bude v souladu s Dohodou o partnerství využit v programovém období 2014-2020 ve venkovském území České republiky pokrytém místními akčními skupinami. Žádosti lze podávat do 29. července 2016.

Kategorie: Ekonomika, Různé, Správa a rozvoj

Křižovatky architektury LOGO 1

Konference Křižovatky architektury už za dva týdny. Nepropásněte možnost zúčastnit se!

Ambici podpořit diskusi o současné praxi plánování staveb v krajině včetně městského intravilánu má letošní ročník konference Křižovatky architektury, který se uskuteční už 2. června v Praze pod názvem Kulturní krajina: proměny-tvorba-ochrana. K hlavním tématům konference budou patřit: systémy sídelní zeleně, plánování městské krajiny, kvalita městské krajiny a dotační tituly....

Kategorie: Různé, Správa a rozvoj

Kujebácké rotování ve Vysokém Mýtě

Inspirace z Pardubického kraje

Šest kulturních institucí, které zřizuje Pardubický kraj, uspořádalo letos nově festival zážitků nazvaný OMG, neboli Otevřená muzea a galerie, o knihovně nemluvě. Zajímavé programy, které v průběhu týdne nabídla tato kulturní zařízení zájemcům zdarma, si nenechalo ujít přes 2600 lidí, kteří se nabízených zážitků aktivně zúčastnili.

Kategorie: Různé, Správa a rozvoj