Aktuální právní předpisy pro veřejnou správu

Publikace Veřejné zakázky, Koncesní předpisy - ÚZ č. 892 zahrnuje zákon o veřejných zakázkách, který byl dotčen dalšími novelami, z nichž novela číslo 55/2012 Sb. účinná od 1. 4. 2012 má 189 změnových bodů. Přináší větší transparentnost, omezuje ekonomickou, finanční a technickou kvalifikaci,...

Publikace Veřejné zakázky, Koncesní předpisy – ÚZ č. 892 zahrnuje zákon o veřejných zakázkách, který byl dotčen dalšími novelami, z nichž novela číslo 55/2012 Sb. účinná od 1. 4. 2012 má 189 změnových bodů. Přináší větší transparentnost, omezuje ekonomickou, finanční a technickou kvalifikaci, snižují se limity u zakázek malých rozsahů, rozšiřuje se povinné uveřejňování, zpřísňují se sankce aj. Dále se mění dva prováděcí předpisy, které stanovují finanční limity pro veřejné zakázky a pro účely koncesního zákona. Publikace obsahuje 13 předpisů v aktuálním znění, všechny novelizované pasáže jsou zvýrazněny tučně (podle stavu k 1. 4. 2012). Více informací je na www.ver.sagit.cz.


Publikace Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie – ÚZ č. 891 je rozsáhlým souborem 30 předpisů v úplném znění, který je rozdělen do čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Obsahuje mj. zákon o obcích, krajích, Praze, o obcích s rozšířenou působností, o kronikách obcí, dále předpisy o matrikách, o svobodném přístupu k informacím, o informačních systémech veřejné správy a další. Změnami byla dotčena většina nosných zákonů a tři prováděcí předpisy, například vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků (podle stavu k 27. 2. 2012). Odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Více informací je na www.obce.sagit.cz.

Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území – ÚZ č. 898 je název knížky, která obsahuje tzv. krizovou legislativu (krizový zákon, integrovaný záchranný systém, hospodářská opatření pro krizové stavy) a zákon o státní pomoci při obnově území. Dále zahrnuje zákon o Hasičském záchranném sboru ČR a předpisy požární ochrany. Celkem 28 zákonů, vyhlášek a nařízení vlády v aktuálním znění, které se významně týkají orgánů státní správy, krajů a obcí. Většina byla od minulého vydání změněna; 45 změnovými body byla dotčena i vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb. Všechny změny (podle stavu k 19. 3. 2012) jsou vyznačeny tučným písmem a v rámečcích jsou pasáže s pozdější účinností (vazba na zdravotnickou reformu). Více je na www.kri.sagit.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *