Archiv autora: František Korbel

Filtr

Postup při nezvolení starosty zastupitelstvem

V naší obci se nedaří zvolit starostu. Jaký je další postup? V souvislosti s nedávnými volbami do zastupitelstev obcí se může objevovat řada nejasností. Zrekapitulujme tedy nejprve, jaký je správný postup při svolávání ustavujícího zasedání zastupitelstva. Důležitým faktorem je soudní přezkum...

Kategorie: Různé

Svěřenské fondy a jejich využití při správě majetku obce

Mohou obce zakládat svěřenské fondy? A jak se bude řešit jejich event. zrušení? Jedním z nových institutů, které přinesl občanský zákoník, je svěřenský fond, upravený v § 1448-1474. Jeho podstata spočívá v tom, že jeho zakladatel vyčlení část svého majetku za určitým účelem a pověří jejím...

Kategorie: Různé

Napadení výsledků komunálních voleb

Jak je možné napadnout výsledky komunálních voleb? V říjnu se v celé České republice konají volby do zastupitelstev obcí, měst a městských částí. Stejně jako u všech ostatních druhů voleb může i u voleb komunálních přezkoumat zákonnost jejich průběhu soud. Pro každý typ voleb platí zvláštní zákon,...

Kategorie: Různé

Snížení počtu zastupitelů

Jaké povinnosti jsou spojeny se snížením počtu členů obecního zastupitelstva? Zastupitelstvo obce je základním orgánem obecní samosprávy a zároveň jediným orgánem obce výslovně zmíněným v Ústavě České republiky (čl. 101 odst. 1). Všechny ostatní orgány obce jsou odvozeny právě od zastupitelstva,...

Kategorie: Různé

Odměny zastupitelů

Je možné omezit odměnu zastupitelů, pokud se neúčastní zasedání? Zákon o obcích stanoví pravidla, podle nichž se poskytují členům zastupitelstev obcí dva druhy odměn, a sice odměnu měsíční a odměnu při skončení funkčního období. Zároveň se rozlišuje mezi tzv. uvolněnými a neuvolněnými zastupiteli,...

Kategorie: Různé

Co musí obec zveřejňovat

Co vše je nutné zveřejňovat podle § 39 zákona o obcích? Změny, které přinesl od 1. ledna nový občanský zákoník, jsou dalekosáhlé a nevyhnuly se ani zákonu o obcích. Ten byl v souvislosti s NOZ novelizován zákonem č. 303/2013 Sb., ale ne všechny změny vyplývají z této přímé novelizace. K...

Kategorie: Různé

Zákaz hlučných prací

Je možné, aby obec vydala vyhlášku, kterou by v určitých dnech nebo i hodinách zakázala práce spojené s hlukem? Jak už to tak v právu bývá, na položený dotaz bohužel nelze jednoduše odpovědět »ano«, či »ne«. K problematice obecně závazných vyhlášek obcí regulujících hluk existuje relativně rozsáhlá...

Kategorie: Různé

Přizpůsobení se zákonu o korporacích

Co všechno musí obce provést s obchodními společnostmi do 1. července 2014? Musí mít všichni jednatelé, členové dozorčích rad a představenstvech uzavřenou smlouvu o výkonu funkce? Obecně platí pravidlo, že podle zákona o obchodních korporacích (ZOK) se řídí až práva a povinnosti vzniklé od 1. ledna...

Kategorie: Různé

Veřejné prostranství obce

Je povinné vymezit všechna veřejná prostranství obce, i když se za užívání některých z nich neplatí? Jaké to má další právní souvislosti? Veřejné prostranství je definováno v § 34 zákona o obcích jako »všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné...

Kategorie: Různé

Viník nese důsledky před veřejností

V Táboře projednala modifikovaný návrh etického kodexu zastupitele Rada města a před předložením zastupitelstvu jej uložila politickým subjektům připomínkovat. V zastupitelstvu se návrh objeví do konce tohoto roku.

Kategorie: Různé