Archiv autora: Jana Haklová

Filtr

Co vše potřebují zastupitelé znát?

Koncem roku 2010 a v průběhu roku 2011 jsme v Institutu pro veřejnou správu (IVS) Praha realizovali interní projekt zaměřený na systém vzdělávání obecních zastupitelů. Vycházeli jsme z otázek: Co potřebuje znát zastupitel bezprostředně po příchodu do funkce? Jaké informace potřebuje získat v dalším...

Kategorie: Různé

»Okrajový« není »zbytečný«

Předpoklad, že celoživotní učení je nezbytnou součástí profesního života, je všeobecně proklamován a přijímán. Lze tedy některé téma ve vzdělávání dospělých označit za marginální?

Kategorie: Různé

Rovné příležitosti – výzva a šance, nebo jen nutnost?

Žijeme ve 21. století, Česká republika je členskou zemí Evropské unie, udržujeme pracovní kontakty se svými evropskými kolegy. Připadá nám proto naprosto normální, že každá moderní vzdělávací instituce zabývající se vzděláváním dospělých nabízí programy zaměřené na problematiku rovných příležitostí žen a mužů. Nejsou však tyto vzdělávací aktivity jenom formalitou, splněním...

Kategorie: Různé

Vstupní vzdělávání zastupitelů je třeba dále aktualizovat /2

Také po letošních říjnových volbách do zastupitelstev obcí občané právem očekávají, že zvolení zastupitelé dostojí svým předvolebním slibům a veškeré své úsilí budou směřovat ke zlepšení kvality života v daném sídle. Noví zastupitelé však už leckde začínají být konfrontováni s realitou: I ta nejlepší předsevzetí totiž mohou vzít za své,...

Kategorie: Různé