CamelNET propojí Plzeňský kraj

Známé rčení »Bez spojení není velení« lze parafrázovat i do aktuálnější podoby - »Bez kvalitního spojení, není kvalitní řízení«. I tak můžeme představit téma výstavby regionální datové sítě Plzeňského kraje CamelNET.

Její provoz byl oficiálně spuštěn 3. listopadu 2011 v rámci 10. ročníku konference Krajský rok informatiky. Výchozí situace, na jejímž základě jsme se rozhodovali, jak v této oblasti pokračovat, vypadala následovně.

ZÁCHRANÁŘI, NEMOCNICE I ŠKOLY POTŘEBUJÍ KVALITNÍ PŘIPOJENÍ

Pod Plzeňský kraj spadá přes 130 zřizovaných či většinově vlastněných subjektů. Všechny potřebují konektivitu (minimálně k internetu), některé z nich na ní bytostně závisí. Příkladem je Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje nebo Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

Všech asi 200 uživatelů této organizace potřebuje přístup k jednomu informačnímu systému. K tomu se před spuštěním sítě CamelNET používala virtuální privátní síť sestavená prostřednictvím sítě internet s využitím standardního připojení např. formou ADSL. Taková technologie připojení však neumožňovala v krajské správě a údržbě silnic nasadit centralizované prostředí souborových serverů a zálohování dat.

Výměna dat mezi »krajskými« zdravotnickými zařízeními, případně mezi dalšími zařízeními v regionu (zejména Fakultní nemocnice v Plzni) probíhala dříve jen s využitím přenosových kapacit běžného internetu. Často se takto přenášejí data z různých vyšetření, např. RTG snímky, případně data z vyšetření na magnetické rezonanci (1 vyšetření je asi 2 GB dat), což je velmi časové náročné. Kromě zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti přenosu bylo cílem i zrychlení na řády jednotky sekund.

Další velkou množinou jsou např. střední školy a ústavy sociální péče. I ony potřebují konektivitu s okolním světem.

POMŮŽE KRAJSKÉ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Kraj chce pomáhat zabezpečovat některé služby krajským organizacím s využitím CamelNETu i s využitím tzv. Technologického centra Plzeňského kraje. Jednoduše řečeno, jde o několik výkonných centrálních serverů s dostatečnou kapacitou na ukládání dat. V Technologickém centru mohou krajské organizace využívat virtuální servery a tím šetřit za nákup vlastních serverů, případně v něm mohou zálohovat svá lokální data.

Vše je podmíněno existencí robustního a kapacitně dostačujícího připojení organizace k Technologickému centru, což běžný internet neumožňuje. Na tomto příkladu je vidět, jak je pro regiony vhodné kombinovat služby vlastní infrastruktury se službami vlastních technologických center (cloudů) a díky tomu dosáhnout vysokého synergického efektu.

VÝHODNÁ SPOLUPRÁCE S OBCEMI

Rozhodování kraje ovlivnily i komunikační potřeby státu na území kraje. Zaměřili jsme se na složky Ministerstva vnitra – Hasičský záchranný sbor a Policii ČR. Rada kraje rozhodla v roce 2009 o zpracování analýzy pokrytí kraje datovými infrastrukturami a návrhu projektového záměru krajské datové infrastruktury. Velkou inspirací byla úspěšně fungující datová síť Kraje Vysočina RowaNET.

Hlavním cílem projektu krajské regionální infrastruktury je vybudování optické datové sítě, která propojí technologická centra kraje s objekty krajem zřizovaných organizací a s obcemi a jejich metropolitními sítěmi. Základní páteřní síť patří kraji.

Základní páteřní trasy umožní integrovat metropolitní sítě budované obcemi s finanční podporou Plzeňského kraje (ročně z jeho rozpočtu asi 10 mil. Kč). Metropolitní sítě už vznikají v Klatovech, Domažlicích, Tachově, Přešticích a Nýrsku. Síť jako celek bude napojena na Komunikační infrastrukturu veřejné zprávy a Centrální místo služeb.

Výstavba 1. etapy regionální komunikační infrastruktury je součástí projektu Technologické centrum Plzeňského kraje. (dotace z IOP). Vloni se vybudovala základní část sítě, je do ní připojeno 10 z 15 obcí s rozšířenou působností. Do konce roku 2012 bude připojena do sítě CamelNEt více než polovina objektů Plzeňského kraje.

VÁCLAV KOUDELE

vedoucí odboru informatiky Krajský úřad Plzeňského kraje

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *