Kategorie:
Různé

Cena Personalista veřejné správy: Kdo ji získá? /1

Pod tímto titulkem bude odborný měsíčník Moderní obec postupně představovat jednotlivé nominanty do soutěže vyhlášené Klubem personalistů pod záštitou Ministerstva vnitra (MV) ČR, odboru veřejné správy. Nominace se stále ještě přijímají (viz box), vyhlášení výsledků nultého ročníku soutěže je...

Pod tímto titulkem bude odborný měsíčník Moderní obec postupně představovat jednotlivé nominanty do soutěže vyhlášené Klubem personalistů pod záštitou Ministerstva vnitra (MV) ČR, odboru veřejné správy. Nominace se stále ještě přijímají (viz box), vyhlášení výsledků nultého ročníku soutěže je naplánováno na únor 2013 v rámci 9. Národní konference kvality ve veřejné správě.

První nominantkou do soutěže je Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS., vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina. Hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek spolu s ředitelem krajského úřadu Mgr. Ing. Zdeňkem Kadlecem, dr. h. c., nominaci doprovodili společným komentářem, že »nominovaná je odbornicí na danou oblast a v praxi dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků, pro výkon personální činnosti na krajském úřadě je velkou oporou«.


Zdeněk Kadlec toto hodnocení dále rozvedl: »Do svých cílů si již na začátku svého působení ve vedoucí funkci zahrnula především strategickou práci. Prostřednictvím strategie personální práce vytvořila společně se svým týmem potenciál pro efektivní plánování a řízení jednotlivých procesů v oblasti lidských zdrojů tak, aby podporovaly vizi úřadu. Z personálního oddělení chtěla vytvořit – a do značné míry již vytvořila strategickou, metodickou a servisní základnu pro optimální fungování všech činností týkajících se řízení zaměstnanců.«

V DUCHU KONCEPTU TALENT MANAGEMENTU

Ivana Hanáková Kosourová je příkladem toho, jak na krajském úřadě dávají šanci k dalšímu kariérnímu růstu vlastním zaměstnancům. Když totiž v roce 2002 na krajský úřad nastoupila, nejprve působila na administrativní a organizační pozici sekretariátu ředitele, tehdy současně jako studentka bakalářského studijního programu zaměřeného na veřejnou správu. V dalším období pak v práci pro kraj propojovala své teoretické vzdělávání v oboru managementu a marketingu s praxí koordinátorky úseku výchovy a vzdělávání.

»Na úřadě pracujeme v duchu konceptu talent managementu. Hledáme a tipujeme si vlastní klíčové pracovníky, kteří se osvědčují a v praxi vynikají. Věnujeme jim zvýšenou pozornost a dáváme prostor k dalšímu rozvoji. V řadě případů jsou následně úspěšnými a dochází k jejich kariérnímu růstu, a to jak horizontálnímu, tak vertikálnímu,« podotýká Zdeněk Kadlec. »Není to však vždy automatické a není to ani jednoduché. Zejména musíme dodržovat platnou speciální právní úpravu (zákon o úřednících územních samosprávných celků).«

Nominantka kromě vlastní náročné práce působí v pracovní skupině MV pro soutěž Úřad roku Půl na půl, je členkou realizačního týmu projektu Mentoring & Magistrát (Hl. m. Praha, MHMP), příležitostně přednáší na VŠ polytechnické v Jihlavě, je lektorkou vzdělávacích programů, koordinátorkou řady pracovních týmů apod.

Ivana Hanáková Kosourová je mámou šestiletého Mikuláška a jedenapůlročního Jonáška. S manželem s nimi žije v rodinném domě v Měříně. K jejím koníčkům patří české filmy, četba (oblíbila si Michala Viewegha), pěší turistika, lyžování aj. Pro relaxaci ráda využívá termální koupání a věnuje se i pěstování bonsají.

 

Soutěž o cenu Personalista veřejné správy

Vyhlašovatelem soutěže je Klub personalistů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy.

Cena je určena úředníkům a zaměstnancům, a to pro vedoucí úřadů územních samosprávných celků, vedoucí personálních oddělení či odborů a jednotlivé personalisty. V nultém ročníku bude oceněn 1 z nominovaných.

Účastníky soutěže nominují hejtmani a ředitelé krajských úřadů, primátoři, starostové, tajemníci magistrátů, tajemníci městských úřadů těch krajů a měst, které jsou členy Klubu personalistů.

Statut ceny a kritéria pro nominaci jsou zveřejněny na adrese webu Klubu personalistů: www.klub-personalistu.cz.

Nominace se stále ještě i nyní v září přijímají buď písemně na adrese Klubu personalistů (Přístavní 24, 170 00 Praha 7), nebo na e-mailové adrese: pbednarova@klub-personalistu.cz.

ZDROJ: ALIAVES & Co, a. s.

Ivana Hanáková Kosourová je podle svých slov vyznavačkou pozitivního myšlení – snahy hledat cesty k překonávání překážek a ne důvody, proč něco nelze.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *