Kategorie:
EU

Centrope: Čím žije oblast v srdci Evropy

Středoevropská iniciativa Centrope patří k největším a nejvýznamnějším projektům integrace pohraničních oblastí z různých států, do něhož je zapojen některý z českých regionů.

Centrope zahrnuje z ČR jižní Moravu a dále západní Slovensko, západní Maďarsko a severovýchodní Rakousko. V této oblasti žije 6,5 milionu obyvatel.

Jedním z těch, kdo se přičinili o zrod projektu, je rakouský politik Rudi Schicker (1952). Dříve byl radním města Vídně pro dopravu, nyní je předsedou poslaneckého klubu Rakouské socialistické strany ve vídeňském magistrátu. Jak známo, u našich sousedů je Vídeň díky federálnímu uspořádání samostatnou spolkovou zemí.


Jak hodnotíte již bezmála deset let trvání projektu Centrope?

Centrope je už zavedená značka, jíž se daří spojovat lidi projevující zájem o tento fascinující projekt v srdci Evropy. Za deset let, která na jaře uplynou od přijetí příslušné deklarace v Kittsee, se dařilo naplňovat myšlenku životem. Bratislava a Vídeň tvoří jádro regionu, vnímaného už skutečně evropsky. Počet obyvatel, kteří zde žijí, je nezanedbatelný. Ale jako přednost projektu bych uvedl i koncentraci vynikajících univerzit a vysoce kvalifikovaných pracovních sil. To je obzvláště důležité zejména ve špatných hospodářských časech.

Při prosazování myšlenky vzájemného propojení sousedních oblastí čtyř středoevropských zemí se sám dlouhodobě angažujete. Jste spokojen?

Jsem a výsledky dovolují, abych byl optimistou i nadále. Z hlediska hospodářství, životního prostředí i sociálních věcí Centrope představuje oblast, v níž se úspěšně rozvíjejí mnohostranné kontakty i sousedská spolupráce.

Centrope nemá sídlo ani politické vedení či společného reprezentanta. Není to na překážku její činnosti?

Ne, není to překážka, protože v každé zemi jsou různé právní a organizační rámcové podmínky. Důležité je, že politika i správa věcí veřejných jsou zde na stejné úrovni, a tak je to i správné.

Poslední politický summit zapojených oblastí se konal v květnu v Brně. Co přinesl, kam bude spolupráce dále mířit?

Navzdory politickým těžkostem v některých zemích dalo setkání v Brně jasný signál, že všichni zúčastnění mají trvalý zájem o spolupráci. Tento kurz je nutné udržet. Naším cílem musí zůstat rozvoj ekonomiky v pohraničních oblastech, budování infrastruktury, rozvoj vzdělání a kultury. Vždyť chceme, aby se Centrope stala hospodářsky jednou z nejsilnějších oblastí v Evropě.

V čem vidíte smysl podobných mezinárodních projektů?

Bezesporu v prohlubování spolupráce a ve využívání synergického efektu, přebírání osvědčených metod a postupů jeden od druhého. Důležité je, aby celá oblast byla chápána jako celek a aby podobné projekty přispívaly k překonání hranic v Evropě.

Má na to Centrope dost nástrojů?

Každá ze zúčastněných stran musí přispět vlastním vkladem a nasazením, aby sdružení dosáhlo vytyčených cílů. A že to takto funguje, se za oněch deset let prokázalo už několikrát.

 

JOZEF GÁFRIK
Slovpress

 

Iniciativa Centrope zahrnuje prostor se 6,5 mil. obyvatel

© ARGE Centrope

Rudi Schicker: I z realizace projektu Centrope vyplývá, že železná opona v hlavách mladých lidí už neexistuje. Na rozdíl od starší generace, která na sobě musí v tomto ohledu ještě stále pracovat.

FOTO: WWW.PETERRIGAUD.COM

Ze zářijového udělení Ceny Centrope 2012 ve Vídni. Zleva: Kurt Puchinger z ředitelství Magistrátu města Vídně, nositel ceny komorní pěvec Peter Dvorský a Reinhard Karl, ředitel představenstva Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien).

FOTO COPYRIGHT: ALEX HALADA / PID

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *