Autor
Kategorie:
Různé

Cesty městy: Proč to letos nezkusit?

Zklidňování dopravy, zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu, zlepšování podmínek pro rozvoj šetrné mobility a zkvalitňování veřejných prostorů ve městech a obcích ČR. Takové je poslání soutěže Cesty městy, kterou její organizátor - Nadace Partnerství - letos pod záštitou Ministerstva...

Zklidňování dopravy, zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu, zlepšování podmínek pro rozvoj šetrné mobility a zkvalitňování veřejných prostorů ve městech a obcích ČR. Takové je poslání soutěže Cesty městy, kterou její organizátor – Nadace Partnerství – letos pod záštitou Ministerstva dopravy ČR přivedl už do jejího 11. ročníku.

Uzávěrka příjmu přihlášek soutěžních projektů je stanovena na 31. 5. 2012. Přihlašována mohou být dopravní řešení uskutečněná v posledních pěti letech (tj. zkolaudovaná k užívání v období 1. 1. 2007-31. 5. 2012), zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimalizaci uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy.


Soutěže se mohou účastnit obce, sdružení obcí, mikroregiony, města nebo městské obvody a části na celém území ČR, zastoupené svým statutárním zástupcem.

Soutěž proběhne ve třech kategoriích:

Bodová řešení. Příklady řešení vhodných k zařazení do této kategorie: úpravy křižovatek, řešení zastávek MHD, přechodů pro chodce, přejezdů pro cyklisty, jednotlivé prvky zklidňování dopravy (ostrůvky, vyvýšené plochy, vysazené plochy…) apod.

Liniová řešení. Příklady řešení vhodných k zařazení do této kategorie: komunikace pro chodce a cyklisty, rekonstruované komunikace s prvky zklidňování dopravy, liniová opatření preference MHD (vyhrazené pruhy…) apod.

Plošná řešení. Příklady řešení vhodných k zařazení do této kategorie: dopravně zklidněné zóny (»tempo 30«, obytné zóny…), organizace dopravy v klidu, koncepční řešení podpory a rozvoje pěší, cyklistické a veřejné dopravy apod.

Podrobné informace o soutěži najdete na http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/cesty-mesty.

V roce 2008 v soutěži úspěšně bodovaly Letovice svou okružní křižovatkou a navazujícími komunikacemi.

FOTO: PETR ŠMÍD

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *