Co výhodně koupit na e-tržištích?

Přede dvěma lety Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo do ostrého provozu nový systém elektronických tržišť veřejné správy coby významnou součást Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek. Jaká je bilance?

E-tržiště veřejné správy je softwarová aplikace splňující definici elektronického nástroje obsaženou v zákoně o veřejných zakázkách. Je to tedy systém, prostřednictvím kterého zadavatel realizuje zadávací řízení veřejné zakázky »od A do Z« v elektronické podobě – od specifikace předmětu veřejné zakázky přes vyhlášení a příjem nabídek až po konečné vyhodnocení a zadání zakázky. E-tržiště veřejné správy nikterak nezatěžuje ani zadavatele, ani dodavatele veřejné zakázky, jeho využívání je zcela zdarma.

E-tržiště jsou určena pro nákupy běžně dostupných a jednoduše definovatelných komodit v režimu veřejných zakázek malého rozsahu, podlimitních veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení a zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy.

Na všech pěti českých e-tržištích je v tuto chvíli registrováno přes 800 zadavatelů veřejných zakázek, z toho minimálně 500 využívá e-tržiště aktivně. Za uplynulé dva roky bylo na všech e-tržištích vytvořeno dohromady přes 95 tisíc veřejných zakázek, z toho přes 80 tisíc na e-tržišti TENDERMARKET (www.tendermarket.cz). Určitá malá část z vytvořených zakázek byla zrušena a některé zakázky ještě nebyly dokončeny.

VÝHODOU JE JEDNODUCHOST

Největší výhody e-tržišť lze identifikovat zejména u zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Jejich zadávání nebylo donedávna upraveno žádným normativním právním aktem (vyjma obecných zásad postupu zadavatele upravených v § 6 zákona o veřejných zakázkách) a e-tržiště do procesu jejich zadávání vnášejí bezpochyby určitý řád. Výhodou je i skutečnost, že aplikace zadavatele zadávacím procesem srozumitelně provádí, a snižuje tak pravděpodobnost jakýchkoliv jeho pochybení, což je dobré zejména pro ty pracovníky zadavatele, kteří nepracují s veřejnými zakázkami tak často. V neposlední řadě mohou e-tržiště posloužit jako bezplatný nástroj pro realizaci elektronických aukcí coby způsobu hodnocení veřejných zakázek.

E-tržiště určitě nejsou dokonalá, což ostatně není žádný informační systém. Abstrahujeme-li od technického provedení jednotlivých e-tržišť, které zpravidla bývá hodnoceno velmi subjektivně, a zaměříme-li se na model jako na celek, je mnohými zadavateli negativně vnímána relativně vysoká rigidita postupu zadávání veřejné zakázky v e-tržišti, tedy v podstatě nemožnost individualizace aplikace ve vztahu ke konkrétnímu zadavateli či skupině zadavatelů – zejména pak těm, kteří využívají e-tržiště na dobrovolné bázi.

E-TRŽIŠTĚ PRO OBCE JEN NEPOVINNĚ

Povinnost používání e-tržišť (vymezená předpokládanou hodnotou veřejné zakázky, subjektem zadavatele, zadávacím postupem a povinnými komoditami), jakož i samotná existence e-tržišť a pravidla jejich používání jsou pak vymezeny formou usnesení vlády1). Povinnost užívání e-tržišť je v současné době uložena pouze resortům ústředních orgánů státní správy (cca 500 zadavatelů veřejných zakázek), ostatní zadavatelé veřejných zakázek, tedy obce, je mohou používat na dobrovolné bázi.

VEŘEJNÁ SPRÁVA NEVYUŽÍVÁ ELEKTRONICKÉ AUKCE

Prostřednictvím e-tržišť veřejné správy lze rovněž realizovat elektronické aukce. V používání e-aukce coby způsobu hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách mají zadavatelé stále velké rezervy. To se netýká jen e-tržišť, ale i veřejných zakázek zadávaných mimo e-tržiště. Za dva roky provozu bylo prostřednictvím e-tržišť realizováno jen několik set aukcí, což s ohledem na celkový počet zakázek není mnoho. Přidaná hodnota e-aukce, tedy její výsledek, není vždy úplně objektivně měřitelná – neznáme ceny, za které zadavatel nakupoval komodity v minulosti, nedokážeme zhodnotit vliv makroekonomických změn na cenu konkrétních komodit atd. Každopádně ti zadavatelé, kteří e-aukci používají, ji vnímají velmi pozitivně.

Elektronická tržiště veřejné správy určitě nepatří mezi ty informační systémy, které dělají veřejné správě ostudu. Přesto je třeba ocenit trpělivost zadavatelů veřejných zakázek, kteří byli postaveni k jejich povinnému používání. V dnešní době jsou e-tržiště již velmi dobře odladěnými informačními systémy, které jsou připraveny na používání i dalšími zadavateli, zejména z řad územní samosprávy. Velmi kvalitním informačním zdrojem pro problematiku e-tržišť je webový portál o veřejných zakázkách a koncesích, provozovaný Ministerstvem pro místní rozvoj a dostupný z www.portal-vz.cz.

Poznámka:

1) Usnesení vlády č. 343 z roku 2010 a usnesení vlády č. 451 z roku 2011, ve znění pozdějších předpisů

Pozn.: Celkový počet položek – 140 588

PAVEL ANTONÍN EGER

ředitel společnosti Tender systems, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *