Autor
Kategorie:
Různé

ČSÚ zveřejnil, jak se vyvíjí naše informační společnost

Čerstvá data o rozšíření a využívání ICT u nás zveřejnil minulý měsíc Český statistický úřad v publikaci s názvem Informační společnost v číslech 2014. Údaje se vztahují k roku 2012, příp. 2013.

Publikace Informační společnost v číslech 2014 obsahuje základní statistické údaje o rozšíření a využívání moderních ICT v hlavních oblastech naší společnosti včetně mezinárodního srovnání. Jak je na tom veřejná správa? A co zjistil průzkum webových stránek zaměřený také na obce s rozšířenou působností?

ON-LINE TÉMĚŘ NA STO PROCENT

K internetu je dlouhodobě připojena většina z organizací VS. Zatímco v roce 2005 bylo vysokorychlostně připojeno 86 % organizačních složek státu a 41 % obecních úřadů, v roce 2011 se jednalo již o 98 % OSS a 88 % OÚ.

Na konci roku 2011 mělo vlastní webové stránky 95 % OSS, 100 % krajů a 98 % všech obcí.

Přes 90 % organizací VS má na svých stránkách informace k životním situacím. Méně časté je poskytování administrativních formulářů ke stažení a jen omezeně je k dispozici možnost úplného elektronického podání. Například v roce 2011 administrativní formulář ke stažení nabízela polovina OÚ, ale on-line vyplnění umožňovalo pouhých 14 %.

Mezi jednotlivci bylo těch, kteří v roce 2013 využili internet ve vztahu k VS, 28 %, přičemž 12 % jednotlivců s VS elektronicky komunikovalo, čtvrtina vyhledávala informace, 12 % stahovalo formulář z www stránek, ale pouze 7 % jednotlivců formulář na stránkách on-line vyplnilo. V rámci zemí EU se řadíme ve využívání internetu ve vztahu k VS na poslední místa.

V průběhu roku 2012 použilo alespoň jednou internet ve vztahu k VS asi 95 % podniků. Nejčastější činností byla komunikace, získávání informací a formulářů. Prostřednictvím internetu komunikovalo s VS 91 %, informace z webových stránek získávalo 92 % a formuláře si stahovalo 90 % podniků. On-line vyplnilo a odeslalo formulář 80 % podniků.

Úplné elektronické podání využilo v roce 2012 téměř 66 % podniků, v případě velkých podniků to bylo 91 %.

CO UKÁZAL PRŮZKUM WEBŮ

Pracovníci ČSÚ loni prozkoumali weby všech ministerstev a dalších centrálních orgánů státní správy, krajských úřadů a všech 205 ORP. Průzkum spočíval ve sběru údajů přímo z webových stránek daných organizací, kdy se zaměstnanci ČSÚ ocitli v roli občanů, kteří hledají konkrétní informace a služby.

Obce s rozšířenou působností v roce 2013:

umožňovaly on-line kontakt s úřadem: 101 úřadů;

zveřejňovaly často kladené dotazy a odpovědi (FAQ): 92;

nabízely občanům možnost vyjádřit názor zapojením do přímé diskuse (srpen 2013): 40, v anketě: 48;

provozovaly cizojazyčnou verzi stránek: 147. Nejčastěji v angličtině a němčině, další jazykové verze: polská (41), francouzština (20), ruština (17), italština (11), esperanto (7), španělština (3), nizozemština (2). Tři ORP nabízely verzi maďarskou, srbskou nebo slovinskou. Stránky města Karviné byly dostupné také v dialektu »po našymu«;

uzpůsobily své stránky, aby byly tzv. Blind Friendly: 88;

umožňovaly sledovat živě dění na svém území prostřednictvím webkamer: 100;

zveřejňovaly zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva či rady ve 202 případech, informace o veřejných zakázkách bylo možno nalézt ve 100 % případů, rozpočet obce ve 204 případech, termíny a programy k jednání zastupitelstva ve 125 případech a on-line objednání na úřad bylo možné u 81 úřadů.

Průzkum ČSÚ na webech ORP v roce 2013 potvrdil význam využívání ICT při interakci úřadů se širokou veřejností. Provedení i obsah webů se podle výzkumníků zlepšují, což usnadňuje veřejnosti přístup k informacím a službám.

Podrobné údaje k využívání ICT nejen v oblasti veřejné správy, ale i v jednotlivých sektorech naší společnosti, zmíněnou publikaci a průzkum webů naleznete na stránkách ČSÚ: www.czso.cz.

Základní IT v obcích, 2011 (údaje v %)

LAN internet www stránky
Obecní úřady celkem 59,4 99,8 97,9
z toho obce přes 20 000 obyv. 100,0 100,0 100,0
5000 -19 999 obyv. 99,5 100,0 100,0
2000 – 4999 obyv. 97,3 100,0 99,8
1000 -1999 obyv. 87,9 100,0 99,3
500 – 999 obyv. 70,2 99,8 99,2
méně než 500 obyv. 40,8 99,6 96,7

Pozn.: LAN – vnitřní počítačová síť

Zdroj: ČSÚ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *