Cyklistická síť EuroVelo propojuje Evropu

Celkem 14 mezinárodních dálkových cyklotras v délce přes 70 000 km - to je mezinárodní síť s názvem EuroVelo. Jednotlivé trasy se stávají velkou výzvou pro obce, které protínají.

V polovině 90. let přišla Evropská cyklistická federace (ECF) s projektem vzniku evropské sítě cyklotras. Za 15 let se ve spolupráci s EU a národními partnery, včetně českého zástupce, Nadace Partnerství, podařilo ECF navrhnout vedení tras a vyznačit velkou část z nich.

Projekt EuroVelo zahrnuje různé aspekty silniční dopravy – cestovní ruch, rekreaci, ochranu životního prostředí, plynulost a bezpečnost provozu, ale i rozvoj regionální infrastruktury a podporu kulturní výměny. Jednotlivé trasy představují výzvu pro obce a podnikatele. Síť totiž přináší cykloturistům jízdu atraktivními místy a vede je podél historických i přírodních památek.


NABÍDKA OBCÍM A PODNIKATELŮM

»Roční přínos sítě EuroVelo je kolem 5 mld. eur,« říká její koordinátor Adam Bodor z ECF. Podle průzkumů se na trasách podnikne 12,5 mil. vícedenních a 33 mil. denních výletů ročně. »Asi 3 % všech dovolených v EU patří cyklistice,« dodává.

Cyklotrasy jsou příležitostí zejména pro poskytovatele služeb. »Trasy EuroVelo jsou na našem území zatím nedokonalé. Chybí značení v terénu a řada úseků se teprve připravuje. Ale například EuroVelo 7, od Děčína podél Labské a později Vltavské stezky přes Prahu a České Budějovice do Rakouska, je na dobré cestě k tomu přilákat zahraniční cykloturisty,« říká viceprezident Daniel Mourek z Nadace Partnerství.

Čeští poskytovatelé služeb mohou z dálkových tras více profitovat, musí ale nabídnout cyklistům vyšší standard. V Rakousku i v Německu cykloturisté např. vyhledávají zařízení přátelská k cyklistům: nabízejí místo pro bezpečné uložení kol, nářadí pro opravu a informační materiály. Když zařízení splní daná kritéria, může získat certifikaci. Podobně u nás funguje certifikace Cyklisté vítáni. »Dnes máme asi 1020 zařízení na území celé ČR s certifikací Cyklisté vítáni – usmívajícím se kolem na zeleném podkladu,« říká manažer projektu Petr Kazda s tím, že by s rozvojem dálkových tras měl zájem o certifikaci zesílit.

STEZKA ŽELEZNÉ OPONY

Rozvojem prochází také EuroVelo 13 / Stezka železné opony, která vede od Aše podél hranic až na jižní Moravu. »Evropa je důležitou destinací cestovního ruchu, i proto se systémem tras EuroVelo snažíme rozšiřovat turistickou nabídku. V systému dálkových koridorů jsou nyní dvě stezky, jež vyjadřují historii i současnost našeho kontinentu – EuroVelo 4 / Svatojakubská stezka a Stezka železné opony,« vysvětluje Daniel Mourek.

Podél této stezky vznikají muzea, památníky či naučné stezky s cílem představit historii železné opony. Poskytovatelé služeb i obce tak získávají další turistické lákadlo.

 

MARTIN GILLÁR
Nadace Partnerství

Čížov, památník železné opony, jedno ze zastavení na EuroVelo 13.

FOTO: ARCHIV NADACE PARTNERSTVÍ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *