Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Dvě miliardy pro venkov a zemědělství zachráněny

Vláda na svém jednání 23. května schválila návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu (SPÚ) a o změně některých souvisejících zákonů. Podle toho návrhu bude SPÚ organizační složkou státu podřízenou Ministerstvu zemědělství, přičemž bude od 1. ledna 2013 hospodařit se zemědělským majetkem, který je...

Vláda na svém jednání 23. května schválila návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu (SPÚ) a o změně některých souvisejících zákonů. Podle toho návrhu bude SPÚ organizační složkou státu podřízenou Ministerstvu zemědělství, přičemž bude od 1. ledna 2013 hospodařit se zemědělským majetkem, který je dosud ve vlastnictví Pozemkového fondu.

Usnesení vlády vyřešilo spor mezi ministerstvy financí (MF) a zemědělství (MZe) o to, jak má být od příštího roku nakládáno s příjmy z prodeje a pronájmu majetku, s nímž bude příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad. Příjmy, které takto dosud získává Pozemkový fond, totiž zatím vždy čerpalo Ministerstvo zemědělství, aby jimi dokrývalo své výdaje na Program rozvoje venkova, pozemkové úpravy a některé dotační programy. Podle ministra zemědělství Petra Bendla každoročně šlo o zhruba 2 mld. Kč.


Nyní sice tyto příjmy bude inkasovat Ministerstvo financí, avšak návrh zákona schválený vládou počítá s tím, že MF posílí výdaje státního rozpočtu kapitoly MZe v letech 2013 a 2014 v objemu odpovídajícím příjmům z prodeje a pronájmu majetku obhospodařovaného právě Státním pozemkovým úřadem.

Vláda rozhodla, že toto posílení kapitoly Ministerstva zemědělství má být ve prospěch:

pozemkových úprav podle zákona o pozemkových úpravách;

Programu rozvoje venkova;

programů k podpoře aktivit financovaných výhradně z národních zdrojů podle zákona o zemědělství,

a to podle požadavku ministra zemědělství, vycházejícího z objemu výše uvedených příjmů SPÚ.

 

V rámci pozemkových úprav vznikla i tato polní cesta ve Skřípově na Prostějovsku.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *