Fit parky v obcích: Podpora zdraví i sociálního kontaktu

Fit parky, venkovní plochy se cvičebními stroji, nejsou jen doménou velkých měst, jako je Praha, Brno či Ostrava. Vznikají také v menších městech a vískách, najdeme je na sídlištích, v parcích nebo volných plochách a liší se co do rozlohy i výbavy. Jejich smysl je stejný - podpořit aktivitu v každém věku.

Městská část Praha 4 se pro zřízení fit parku pro seniory inspirovala u kolegů v zahraničí, kde jsou podobné parky běžné. Ačkoli sport park v Podolí nebyl první v ČR, řadil se k průkopnickým počinům na tomto poli. Dnes mají obyvatelé a návštěvníci Prahy 4 k dispozici již čtyři fit parky, které MČ financovala ze svého rozpočtu.

PRAHA 4 NABÍZÍ UŽ ČTYŘI FIT PARKY

První už zmíněný park se objevil na jaře 2010 v blízkosti Podolské vodárny. Náklady na něj si vyžádaly přibližně 3,5 mil. korun (bez DPH). Podle informací z odboru kanceláře starosty, si většinu prostředků vyžádala revitalizace stávajícího parku a odstranění asi 1250 m2 staré asfaltové plochy. Druhý sport park vznikal během léta 2011 na Pankráci v Centrálním parku. Další dva byly dokončeny na podzim 2011 na Spořilově ve vnitrobloku Bojanovická a v Hodkovičkách. Všechny tři parky si vyžádaly náklady ve výši kolem 1,7 mil. korun (bez DPH).


Areály nabízejí různé venkovní posilovací stroje, jež jsou opatřeny štítky s návodem k použití a umístěny na speciálních protiskluzových površích. Je v nich umístěn i běžný městský mobiliář (lavičky a odpadkové koše). Všechny fit parky fungují celoročně, vstup je zdarma, nejsou oplocené ani pod dohledem správce.

Většinu návštěvníků sport parků představují senioři (asi 70 %) a zbývajících 30 % tvoří dospělí v produktivním věku a děti. Pro ty však platí ve všech parcích zákaz používání cvičebních strojů z důvodu možného úrazu. Na dotaz, zda jsou vzhledem k vyššímu věku většiny návštěvníků v blízkosti areálů k dispozici např. nějací zdravotníci, nám z odboru kanceláře starosty odpověděli, že cvičící senioři by měli znát a nepřepínat své fyzické možnosti. Mohou rovněž zdarma cvičit pod dozorem trenéra, a to pravidelně každý týden ve vymezených hodinách.

Dodavatelská firma provádí v rámci záruky každý měsíc servisní prohlídky strojů, v případech projevů vandalismu přijíždí do jednoho pracovního dne od nahlášení poruchy. MČ Praha 4 dosud nemusela žádné zařízení vyměnit.

»Zvýšený vandalismus nás netrápí,« uvedl Marek Šplíchal z odboru kanceláře starosty. »Senioři vzali parky skutečně za své a dobrovolně a ostražitě sami kontrolují, zda k vandalismu nedochází. Ojedinělé případy ihned hlásí.« V letošním roce by měl rodinu sport parků Prahy 4 rozšířit další, zřejmě v oblasti Krče.

ZA SPOLUPRÁCE MĚSTA A SOUKROMÉHO SEKTORU

V Mladé Boleslavi se otevřel první senior fit park na podzim 2010 na pozemku města nedaleko domu s pečovatelskou službou (DPS) v ulici Na Radouči. »Město předtím zřízení takového areálu zvažovalo už asi čtyři roky,« vysvětlila Hana Koišová, tisková mluvčí MěÚ. Oplocený areál nabízí sedm cvičebních strojů. U každého z nich je podrobný návod i obrázky, jež přibližují vhodné cviky. Potřebné finance na nákup strojů městu poskytla Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Radnice zajistila nejen pozemek, ale rovněž osazení stroji, speciální povrchy pod stroje, které tlumí náraz a jsou protiskluzové, oplocení areálu včetně úpravy chodníků, umístění laviček, pergoly i odpadkových košů.

Park je otevřen celoročně a je volně přístupný v době od 8 do 20 hodin. Využít jej může kdokoliv, nejčastěji jsou to právě senioři, ale také rodiny s dětmi. Za dobu, co je areál v provozu, nedoznaly cvičební stroje takové újmy, aby musely být opraveny či vyměněny. Ani městská policie nemusela dosud řešit případy vandalství, k čemuž přispívá i to, že je areál dobře přehledný.

Nabídne město podobné vyžití i v dalších lokalitách? Sice ne letos, ale tisková mluvčí potvrdila, že město plánuje (opět ve spolupráci s pojišťovnou) otevřít další dva takové areály – lokality má již předběžně vybráno.

SPORT PARK – SOUČÁST KONCEPCE

V září loňského roku byl uveden do provozu fit park pro seniory v Praze 8, a to vedle DPS Burešova. Město hradilo jeho náklady ze svého rozpočtu a společně s terénními úpravami, novou výsadbou a mobiliářem vyšel na 3,4 mil. korun.

Areál nabízí osm posilovacích strojů: lavici k posílení břišního svalstva, bradla, kyvadlový trenažér chůze, stroj na posilování svalů paží a zad, »surfovací« kyvadlovitý stroj, stroj na mobilizaci a posílení paží a ramenního kloubu, veslovací lavici a eliptický trenažér. Hřiště si senioři vzali za své, je poměrně dost navštěvované.

Kromě seniorů je park určen všem dospělým osobám. »Ačkoli je park veřejný, stále je to sportoviště podobné posilovně, na němž při nesprávném užívání může snadno dojít k úrazu,« zdůvodnila Helena Šmídová, tisková mluvčí MČ Praha 8 s tím, že rodiče jsou v tomto smyslu varováni na vstupech. Návštěvníci si rovněž mohou pročíst manuál a předem se seznámit s cviky. Jednou týdně v parku probíhá i cvičení vedené DPS. Vstup do areálu je volný.

Vzhledem k tomu, že posilovací stroje jsou určené pro venkovní využití širokou veřejností, není jejich údržba náročná. »V rámci záruky bylo nutno opravit a vyměnit dva stroje, které byly postiženy výrobní vadou. Tyto komplikace považujeme za tzv. porodní bolesti a dodavatel cvičebních prvků se s nimi vyrovnává zodpovědně,« doplnila tisková mluvčí.

A co projevy vandalismu? Helena Šmírová za radnici oceňuje, že se v areálu daří respektovat zásady slušného chování, což považuje za důkaz, že úcta k seniorům nevymizela.

Pro úplnost je třeba zmínit, že vybudování fit parku navazuje na předchozí aktivity, které MČ Praha 8 seniorům nabízí. Patří k nim např. petanque s lektorem, který probíhá v zahradě Gerontologického centra v Šimůnkově ulici. V DPS Burešova zase funguje na principu dobrovolnictví již třetím rokem Centrum aktivizačních programů.

V současnosti připravuje MČ otevření druhého fit parku v Lehnické ulici. Připojen má být ke sportovišti a zároveň vznikne zóna pro širokou možnost aktivního odpočinku. Předpokládaný termín otevření je už tento měsíc. Další fitness prvky zamýšlí Praha 8 na svém území podporovat i nadále, v závislosti na poptávce občanů a finančních a technických možnostech.

DŮVOD SPOLEČNÝCH AKTIVIT PRO OBČANY I TURISTY

V minulém roce vznikl fit park i při Dětském domově Sedloňov (okr. Rychnov nad Kněžnou) z podnětu jeho vedení a dětí. Cílem bylo podle slov ředitele DD Mgr. Františka Veverky nabídnout návštěvníkům a obyvatelům obce zajímavost ke společné činnosti a projevit i vděk za charitativní podporu široké veřejnosti.

Fit park s názvem Garden Empathy je volně přístupný a nabízí zatím sedm posilovacích strojů a koš pro streetball. doplněn bude ještě o pingpongový stůl, odpočinkové lavičky, okrasné dřeviny a oplocení areálu.

Dosavadní náklady si vyžádaly 160 tisíc korun a podařilo se je získat z úspěšného projektu pro DSA – Diplomatic Spouses Association Prague (nadace přestavitelů zahraničních ambasád v ČR) a podporou nadace VIA a společnosti T-Mobile.

Fit park pro seniory na Pankráci byl druhým parkem tohoto typu na území Městské části Praha 4. Vznikal v letních měsících roku 2011 a vyžádal si náklady asi 1,7 mil. korun (bez DPH).
FOTO: ARCHIV MČ PRAHA 4

Senior fit park v Praze 8 je situován v blízkosti domu s pečovatelskou službou.
FOTO: ARCHIV MČ PRAHA 8

Jak používat zařízení fit parku v Sedloňově, se zájemci dozví z informačních tabulí.
FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *