Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Hřiště v Dobříši aneb Na jedné lodi

Středočeská Dobříš nabízí řadu ploch pro sport a volný čas dětí a mládeže. Pro renovaci a úpravu hřišť se ve městě daří využívat např. charitativní či dobrovolnické akce.

Vloni na podzim oživily nové herní prvky dětské hřiště u Rodinného centra (RC) Dobříšek, o. s. Venkovní hrací plocha s mobiliářem, který je vhodný i pro zdravotně hendikepované a seniory, vznikla díky benefici s názvem Na jedné lodi. Připravilo ji město Dobříš ve spolupráci s RC Dobříšek. Vedle benefice přispěly k pořízení dalších herních prvků též příspěvky veřejnosti a dalších subjektů.

DOKONALE BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP


Hřiště, které RC spravuje, se nachází na pozemku Římskokatolické farnosti a je celoročně a zdarma přístupné veřejnosti. Obnova a nová úprava multifunkčního prostoru zahrady kolem Pastoračního centra sv. Tomáše umožňuje využití i zdravotně hendikepovaným a seniorům. Je tomu tak díky pryžovým povrchům kolem všech prvků a speciálním herním zařízením, jako jsou lavičky se šlapadly, nový altán s posezením či houpačka hnízdo. Další herní prvky jsou určeny dětem od 3 do 12 let. Prostor hřiště je oplocen pouze na straně přiléhající k rybníku.

V době svého vzniku (2005) bylo hřiště prvním svého druhu ve městě a tudíž zatížené velkou návštěvností včetně větších dětí, než pro které bylo určené. Dnes je ve městě dostatek herních ploch pro různé věkové kategorie dětí a mládeže.

RC Dobříšek uspořádal první benefici s podporou a zapojením města Dobříše a dále Nadace Divoké husy v roce 2006. Výtěžek tehdy umožnil vybavit chráněné dílny denního stacionáře o. s. Stéblo. V roce 2008 to byla »Afrika na Dobříši« na podporu afrických sirotků, v roce 2009 »Irský večer« na zámku Dobříš na podporu Azylového domu sv. Ludmily v Mokrovratech. V roce 2011 umožnil výtěžek z předvánočního trhu o. s. Stéblo dofinancovat projekt chráněného bydlení a odlehčovací služby pro osoby s postižením v obci Borotice.

KDYŽ SE PŘILOŽÍ RUCE K DÍLU

Plochy pro sport a volný čas mládeže v Dobříši rozšířilo v roce 2008 hřiště Antivandal, které je umístěno na volné ploše, v zeleni u rybníka Papež. Hřiště slouží převážně dětem (6-15 let) a je osazeno herními prvky, které umožňují vybití přebytečné energie. Jedná se např. o vyvýšené lavice, točidlo, provazovou pyramidu, herní sestavu s otočným košem, skluzavku s lanovým mostem či ohrazené víceúčelové hřiště se speciálním povrchem.

Vloni na podzim se v areálu uskutečnila výsadba zeleně ve spolupráci města a Hnutí Brontosaurus v rámci akce »Mít rád stromy nestačí«. Účastnili se jí místní obyvatelé s dětmi a dobrovolníci, kteří sázeli stromy a keře vybrané s ohledem na podmínky i ráz místa. Akce měla podle Aleny Harmanové, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Dobříš, velký ohlas a lze doufat, že posílila vztah aktérů (mládeže) k místu.

Kolem herních prvků na hřišti při RC Dobříšek jsou speciální pryžové povrchy.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *