Interaktivní úřad zvyšuje důvěru občanů v řízení města

Vzdělaní, sebevědomí a informovaní občané vnímají veřejnou správu stále více jako službu a mají zvyšující se nároky. Nechtějí trávit vyřizováním svých záležitostí s úřady příliš času, přejí si komunikovat s úřadem jednoduše, ideálně prostřednictvím nástrojů, které dobře znají a používají.

Občané chtějí mít přehled o rozpočtu, především o jeho výdajích. Chtějí mít jistotu, že úřad nakládá s penězi účelně a hospodárně.

Přehled z tepla domova. Díky sadě komponent interaktivního úřadu se mohou dozvědět odpovědi na své otázky z domova prostřednictvím internetu. Softwarové řešení s názvem GORDIC® Interaktivní úřad nabízí ucelený přehled o fungování organizace. Rozklikávací rozpočet nabízí široké veřejnosti přehled o příjmech a výdajích organizace. Přehledy smluv zprostředkovávají informace o smluvních vztazích. Přehled zpracovávaných dokumentů informuje občany o fungování úřadu v oblasti správy dokumentů. Hospodaření příspěvkových organizací (PO) zpřístupňuje informace o hospodaření podřízených subjektů. Elektronické připomínkování rozpočtu formou »elektronického minireferenda« umožňuje občanům vyjádřit svůj názor k aktuálním tématům města či kraje.

Rozklikávací rozpočet. Na rostoucí poptávku po jednoduché, graficky přívětivé formě uveřejňování přehledu o výdajích a příjmech reaguje rozklikávací rozpočet. V případě řešení rozklikávacího rozpočtu GORDIC® jde o přehlednou formu prezentace ekonomických dat ze systému GINIS®.

Ve standardní nabídce je připravena sada pohledů dle základního rozpočtového a organizačního členění rozpočtu. K dispozici je například pohled na příjmy a výdaje podle jednotlivých odborů nebo detailní pohled na akce s rozpadem až na primární doklady. Realizace rozklikávacího rozpočtu je významným krokem k posílení transparentnosti hospodaření organizace.

Hodnocení příspěvkových organizací. Pomocí tohoto nástroje je možno sumarizovaná data PO efektivně sledovat a vyhodnocovat jejich hospodaření a srovnávat. Základním pilířem je pohled na výnosy a náklady, k dispozici je i stav a vývoj fondů nebo pohybů majetku. Aplikace také umožňuje sledovat skutečné čerpání poskytnutých investičních a neinvestičních příspěvků s jejich závěrečným vyhodnocením – tzv. finančním vypořádáním.

Elektronické připomínkování rozpočtu. Cílem aplikace Elektronické připomínkování rozpočtu je umožnit občanům selektivně se vyjadřovat k jednotlivým rozpočtovým akcím a rozpočtu jako celku. Občanům poskytuje přehled o plánovaných rozpočtových akcích a možnost vyjádření vlastních názorů k vybraným akcím formou hodnocení a komentáře. Organizaci pak přináší užitečnou zpětnou vazbu.

SMSka místo dopisu. GINIS® umí také generovat SMS zprávy ekonomického charakteru určené pro vnitřní potřeby. Z pohledu krajského (městského, obecního) úřadu je nasazení vstřícným krokem směrem k občanům, který umožňuje s obyvateli lépe komunikovat. Občanovi je nabídnuto rychlé a efektivní řešení jeho aktuálních problémů. Poslaná SMS je zaevidována do systému a poté čeká na správné přiřazení dle charakteru podání. Následně se s tímto podáním pracuje stejně jako s kterýmkoliv jiným dokumentem došlým do organizace. GINIS® umí také generovat SMS zprávy ekonomického charakteru určené pro vnitřní potřeby.

Rozhraní pro občany snižuje městům objem pohledávek. Rozhraní pro občany (RAP) poskytuje občanům a firmám přehled o jejich pohledávkách evidovaných u města. Přehledná aplikace nabízí možnost objednání si nejrůznějších elektronických upozornění týkajících se závazků vůči radnici. Ty by měly občany například pravidelně informovat o stavu jejich dluhů nebo o blížícím se termínu platby. V druhém případě by upozornění obsahovalo detailní informace k očekávané platbě a mohlo by nahradit klasické papírové složenky, což ušetří náklady za jejich tisk a distribuci.

VLADIMÍR PŘECH

GORDIC®

Jak vypadá interaktivní úřad Gordic?

Nabízí veřejnosti ucelený přehled o hospodaření organizace a fungování úřadu.

Posiluje důvěru občanů k vedení města a správě veřejných financí.

Pomáhá kompetentním úředníkům zjistit názory občanů.

Je symbolem moderního, otevřeného a přátelského úřadu 21. století.

Rozklikávací rozpočet nabízí široké veřejnosti přehled o příjmech a výdajích organizace.

FOTO: GORDIC

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *