Jak dobře vypsat veřejnou zakázku na úvěr

Otázku, jak přistoupit k vypsání veřejné zakázky (VZ) na úvěr tak, aby se zbytečně nenavyšovala celková nabídková cena, by si měl položit každý, kdo hledá financování pro svůj projekt.

Zadavatelé z řady důvodů často v zadávacích podmínkách uvádějí body, jež jsou pro banky natolik nestandardní, že mohou úvěr prodražit či dokonce znamenat, že banka se do výběrového řízení nepřihlásí. Důsledky takového počínání není třeba rozebírat. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak přistupovat k vypsání VZ, aby byla z pohledu finančních trhů standardní a pro zadavatele levnější.

Výstavba multikulturního centra – volba odpovídajícího způsobu financování


Statutární město má schválenou dotaci na výstavbu multikulturního centra. Část nákladů bude hrazena z dotací z EU, zbytek zaplatí město. Nemá však dost peněz na to, aby pokrylo náklady z vlastních zdrojů, a rozhodne se vypsat VZ na dlouhodobý investiční úvěr. Dotace z EU budou postupně přiznány v několika fázích, vždy po dokončení daného stupně projektu. Jakou formu financování by mělo město požadovat?

Projekt lze financovat různými způsoby. Je důležité si uvědomit, že volba správné formy financování může ušetřit peníze.

Protože město bude vydávat prostředky na výstavbu centra a zároveň po dokončení jednotlivých fází přijímat dotace z EU, nejlépe by potřebám financování po dobu výstavby odpovídal revolvingový úvěr. Město tak může prostředky zároveň čerpat i splácet, což povede k úspoře nákladů. V každém jednotlivém období si město bude půjčovat jenom takový objem prostředků, který skutečně potřebuje. Po dokončení výstavby se pak revolvingový úvěr změní na dlouhodobý pravidelně splácený úvěr.

Z praxe víme, že může docházet k odchýlení od původních předpokladů, a to jak od výše nákladů na projekt, tak od délky jeho realizace. Pro eliminaci těchto rizik je dobré na tento fakt myslet už při zadávání VZ a nechat si dostatečný prostor pro manévrování v rámci revolvingové části úvěru na předfinancování.

Rozsáhlá investice do infrastruktury – volba vhodného typu úrokové sazby a mož- nost jejího zajištění

Dceřiná společnost města se rozhodla pro rozsáhlou investici do svých výrobních kapacit. Část zdrojů na ni si chce půjčit a chystá se vypsat VZ na dlouhodobý investiční úvěr. Stavba bude trvat 3 roky, první příjmy z investice zadavatel očekává v roce 2017. Úvěr proto bude mít tříleté období čerpání. Společnost chce investici následně splácet 15 let. Má sjednané dlouhodobé ceny dodávek se svými odběrateli, a proto by ráda získala úvěr úročený pevnou sazbou. Jak by měl tento zadavatel vypsat VZ z pohledu vhodné volby úrokové sazby a s přihlédnutím na finální cenu financování?

Obecně by mělo platit, že cena, za niž banka nabídne financování, je přímo úměrná riziku, jež podstupuje. Banky přitom rozlišují riziko protistrany a riziko tržní. Riziko protistrany (investující společnosti) je odvislé od schopnosti splácet závazky vyplývající z poskytnutého úvěru. Naopak tržní riziko reprezentuje pohyb tržních úrokových sazeb, od nichž banky odvozují výši úrokové sazby pro klienta. Jakákoli časová nejistota týkající se úvěru znamená pro banku riziko pohybu úrokových sazeb. U uvedené VZ představují hlavní rizikové faktory: doba od podání nabídky po její vyhodnocení / podpis úvěrové dokumentace a tříleté období čerpání.

Společnost může k vypsání VZ přistoupit dvěma způsoby:

1) Pevná úroková sazba. Rozhodne-li se společnost vypsat VZ na úvěr s pevnou sazbou, bude úroková marže na úvěru vyšší o riziko, že se do vyhodnocení VZ změní tržní pevná sazba na období úvěru. Navíc fakt, že banka nebude v dlouhém horizontu čerpání vědět, kdy přesně bude klient čerpat prostředky z úvěru, může mít vliv na výši úrokové marže a v některých extrémních případech i na rozhodnutí, zda se banka do VZ přihlásí.

2) Pohyblivá úroková sazba. Rozhodne-li se společnost vypsat VZ na úvěr s pohyblivou sazbou (odvozenou od sazeb PRIBOR), musí počítat s tím, že sazba může být sice levnější (s nižší úvěrovou odchylkou), ale zároveň ponese riziko pohybu úrokových sazeb PRIBOR. Případný růst pohyblivých sazeb PRIBOR však lze ošetřit instrumenty finančních trhů, jež banky standardně nabízejí. Tyto instrumenty nazýváme zajišťovací, neboť nám zajišťují jistou výši úrokových nákladů. Zpravidla se uzavírají až po vyhodnocení VZ a podpisu úvěrové dokumentace. Jistě není žádoucí mít uzavřené úrokové zajištění na financování, které nakonec nebylo realizováno.

Například Komerční banka nabízí úvěrové smlouvy, které obsahují možnost měnit v průběhu trvání úvěru typ úrokové sazby. Může se měnit z pohyblivé sazby na pevnou, nebo naopak, dle aktuálních tržních podmínek. Pokud by zadavatel měl zájem tuto možnost využít, je nutné požadavek uvést v zadávacích podmínkách a zároveň umožnit překročení celkové nabídkové ceny u VZ.

Zvolíte-li úvěr s pohyblivou sazbou s tím, že časem byste ho chtěli zajistit (uzavřít s bankou úrokové zajištění, které nabídne větší jistotu úrokových nákladů) je dobré vypsat úvěr tak, aby odpovídal standardům finančních trhů – přizpůsobovat frekvenci splácení jistiny a úroků zvolené splatnosti pohyblivé sazby (jistina i úroky by měly být spláceny ke dni změny pohyblivé sazby; např. při sazbě odvozené od 3M PRIBOR splácet jistinu i úroky čtvrtletně).

Rekonstrukce bytových domů – dodatečné podmínky ano či ne

Město se rozhodlo přijmout úvěr na rekonstrukci bytových domů. Předpokládá, že v horizontu 5 let bude byty prodávat do osobního vlastnictví. Ze získaných prostředků chce splatit úvěr. Neví přesně, ve kterém roce přistoupí k odprodeji, a proto se rozhodne vypsat VZ na pětiletý úvěr s možností kdykoli jej předčasně splatit bez sankce.

Rozhodne-li se město vypsat pětileté financování s možností úvěr kdykoli předčasně splatit, musí počítat s tím, že nabídnutá cena za úvěr bude odvozena od pětileté úrokové sazby. Ta bude navíc obsahovat náklady banky odrážející možnost kdykoli úvěr předčasně splatit.

Levnější variantou může být upřesnění časového rozmezí, kdy se budou byty prodávat do osobního vlastnictví a poptávat kratší úvěr, který se splatí z takto získaných prostředků. Když bude město požadovat úvěr s možností předčasných splátek, může být pro něj levnější, vypsat ho s požadavkem na pohyblivou sazbu. Ta v sobě víc odráží pohyby tržních sazeb a banky zpravidla za současné tržní situace mohou nabídnout tuto službu skutečně bez sankce.

Jednoduchá řešení bývají zpravidla nejlevnější. Před vypsáním VZ proto doporučujeme poradit se s odborníky z finančních institucí, kteří pomohou s nadefinováním podmínek v zadávací dokumentaci. Výsledkem pak může být i to, že se znovu vrátíme k podstatě vzniku zákona o veřejných zakázkách – k výběru nejlepšího a cenově nejvýhodnějšího řešení.

 

SOŇA SIKOROVÁ
Komerční banka, a. s.

ILUSTRAČNÍ FOTO: LUKÁŠ BÍBA

Komentáře ke článku 8

 • Melnichnikova Tamara Ivanovna

  Cítím se tak požehnaný a naplněný. Byl jsem neochotný při nákupu této prázdné karty ATM Slyšel jsem o on-line, protože všechno se zdá příliš dobré, aby to byla pravda, ale byl jsem přesvědčen šokoval, když můj přítel na mém pracovišti dostal kartu z záruky atm prázdnou kartu jsme oba potvrdili a to opravdu funguje .. Opravdu, karta pracovala bez prodlení, zkusil jsem to také. Od té doby jsem denně od karty vybírala až 10 000 dolarů, z nichž peníze byly na vlastní účet. Jsem rád, že jsem to zkusil, konečně tato karta skutečně měnila svůj život finančně bez toho, abych ho chytila, skutečně opravdu funguje a mě bohatá! Místo získání půjčky vám poradí, abyste tuto prázdnou kartu ATM nyní dostali! Kontaktujte je nyní! E-mail: rickatmcardoffer1@gmail.com NEBO WhatAspp na via_ +1) 2533923198

 • Mr Yusuf

  Cítím se tak požehnaný a naplněný. Byl jsem neochotný při nákupu této prázdné karty ATM Slyšel jsem o on-line, protože všechno se zdá příliš dobré, aby to byla pravda, ale byl jsem přesvědčen šokoval, když můj přítel na mém pracovišti dostal kartu z záruky atm prázdnou kartu jsme oba potvrdili a to opravdu funguje .. Opravdu, karta pracovala bez prodlení, zkusil jsem to také. Od té doby jsem denně od karty vybírala až 10 000 dolarů, z nichž peníze byly na vlastní účet. Jsem rád, že jsem to zkusil, konečně tato karta skutečně měnila svůj život finančně bez toho, abych ho chytila, skutečně opravdu funguje a mě bohatá! Místo získání půjčky vám poradí, abyste tuto prázdnou kartu ATM nyní dostali! Kontaktujte je nyní! E-mail: rickatmcardoffer1@gmail.com NEBO WhatAspp na via_ +1) 2533923198

 • anita jones

  Ahoj,
  Je to informovat širokou veřejnost, že paní Anita Jonesová, soukromá půjčka, otevřela finanční příležitost pro všechny, kteří potřebují jakoukoli finanční pomoc. Poskytujeme půjčku ve výši 2% úrokové sazby jednotlivcům, firmám a společnostem za jasných a srozumitelných podmínek a podmínek. kontaktujte nás dnes e-mailem na adrese: (anitajones154@gmail.com)

 • Goran velkoski

  Jsme vládní certifikovaní poskytovatelé půjček a
  poskytujeme půjčku za levné
  úroková sazba. nabízíme podnikatelský úvěr a osobní
  půjčku za nízké úroky
  hodnotit. Byli jste zapůjčeni bankou nebo potřebujete rychle
  zaplatit
  vaše účty a depo, máte podnikání, které se nehodí kvůli
  špatné finance, Potřebujete půjčku na koupi domu,
  Potřebujete úvěr na odeslání
  vaše děti do školy. náš proces je rychlý a snadný.
  Jednoduše nás kontaktujte dnes
  požádat o jakýkoli druh úvěru, který byste mohli potřebovat
  s naším e-mailem na adrese:goranvelkoski28@gmail.com

 • koval irina

  Ahoj
  Jsem poskytovatel úvěrů, který poskytuje úvěry jednotlivcům, institucím, organizacím apod., Jen s 3% bezúročných zástavních půjček. Potřebujete přímý úvěr na zaplacení dluhu nebo Potřebujete půjčku na zlepšení svého podnikání? Zbavili jste bank a jiných finančních institucí? Potřebujete konsolidační úvěr nebo hypotéku? Všechny vaše obavy jsou u konce, protože jsme zde, abychom všechny vaše finanční potíže vyprávěly o minulosti.
  Kontaktujte nás e-mailem. Mail (kfinancials741@gmail.com) pro více informací.

 • augustine junio

  Půjčky pro nejrůznější účely Nabízíme minimální částku od 5 000,00 EUR do 5 milionů eur s nízkou úrokovou sazbou 2% Úvěrové období: do 25 let v závislosti na výši úvěru, který potřebujete. Zákazníci musí být starší 18 let Tato transakce je pro všechny zákazníky 100% bezpečná Více informací o bonusu nás kontaktujte emailem: (augustinejunio@gmail.com)

 • zejména pomoc

  Všichni lidé v nesnázích za peněz prêt,
  Nyní máte řešení vašeho problému na konkrétní financování je tu pro všechny lidi, kteří potřebují mít pro pret longtemp pro všechny cíle, jako obchodu;realizace a všechno to.
  -My kontaktovat e-mailem na všechny naše zaujetí
  rebacarodriguez14@gmail.com

 • ana

  ve spolupráci s konkrétními finanční partnerských bank poskytnutého úvěru peníze těm, kteří potřebují ji, ty, kteří ve své touze po úspěchu, financování či jiných starostí dErt teď máte řešení vašeho problem.For více informace o žádosti o úvěr zajistit, kontaktujte nás e-mailem: robertfinanz@hotmail.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *