Autor
Kategorie:
Různé

Jak je váš kraj transparentní?

Občanské sdružení Oživení vytvořilo projekt nazvaný Hodnocení transparentnosti krajů. Toto srovnávání má pomoci veřejnosti vytvořit si, nejen v době předvolební, obrázek o fungování krajských samospráv a zároveň být potenciálním podkladem pro práci médií. Pro hodnocení bylo zvoleno deset témat,...

Občanské sdružení Oživení vytvořilo projekt nazvaný Hodnocení transparentnosti krajů. Toto srovnávání má pomoci veřejnosti vytvořit si, nejen v době předvolební, obrázek o fungování krajských samospráv a zároveň být potenciálním podkladem pro práci médií.

Pro hodnocení bylo zvoleno deset témat, která společně pokrývají široké spektrum působnosti samospráv. Konkrétně jde o tyto oblasti: přístup k informacím; veřejné zakázky; hospodaření s majetkem; příspěvkové organizace a obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje; rozpočet; dotace a granty; etika a střet zájmů; účast veřejnosti na rozhodování; mediální politika; územní plánování.

Projekt vyhodnocoval postoj krajů z pohledu informační otevřenosti. Posuzovala se vstřícnost při zveřejňování klíčových informací o jednotlivých oblastech, dostupnost informací, ale i ochota krajů zavádět některé základní protikorupční instrumenty, které s transparentností úzce souvisejí. Pro každé téma byly předem stanoveny otázky, jež budou hodnoceny a jimž také byla přiřazena určitá bodová hodnota v závislosti na míře jejich pozitivního přínosu z hlediska transparentnosti. Ve většině případů otázky směřují na zveřejnění/nezveřejnění informací o oblasti, či existenci/neexistenci nástroje zvyšujícího informační otevřenost samosprávy vůči veřejnosti.

Oživení se přitom zaměřilo na informace a instrumenty, jež zákony po krajích nevyžadují, a představují tak jistou přidanou hodnotu, kterou kraje – jsou-li hodnoceny kladně, přinášejí svým občanům.

Více informací o projektu najdete na: www.hodnocenikraju.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *