Jsou české obce ohroženy dluhem? Kolik obcí je rizikových?

Dluh obcí, který tvoří zejména bankovní úvěry, návratné finanční výpomoci a komunální obligace, dosáhl koncem roku 2013 výše téměř 58 mld. Kč (bez Prahy) a v posledních letech se výrazněji neměnil. V roce 2013 se dokonce meziročně mírně snížil.

Na základě údaje o hospodaření  v roce 2013 se do skupiny rizikových obcí dostalo 52 obcí. Nejvíce z nich tehdy patřilo do Středočeského kraje (15) a dále do kraje Jihočeského (6). Zlínský kraj neměl ani jednu rizikovou obec. Ovšem nejvyšší podíl rizikových obcí na celkovém počtu obcí na svém území zaznamenal Karlovarský kraj (1,5 % z celkového počtu) a Ústecký a Liberecký kraj (shodně 1,4 %). Velmi nízký podíl měly rizikové obce v Kraji Vysočina (0,1 %).

Z hlediska velikosti obcí měřené počtem obyvatel nejvyšší počet rizikových obcí, a to více než dvě pětiny, nalezneme u kategorie obcí s 200 až 499 obyvateli, čtvrtina z rizikových obcí má do 199 obyvatel a necelá pětina od 500 do 999 obyvatel. Pouze 13 % z rizikových obcí má mezi 1000 a 4999 obyvateli. Ve skupině obcí s počtem obyvatel od 200 do 499 bylo rizikových 1,1 % a v nejmenší kategorii obcí 0,9 %.

Na seznamu rizikových obcí z roku 2013 pouze 22 obcí bylo rizikovými nepřetržitě tři roky. Takových obcí je tedy poměrně málo, avšak vyřešení finančních obtíží je pro ně velkým problémem. Většinou jejich dluh narůstá a likvidita se nelepší. Nejvíc z nich se opět nachází ve Středočeském kraji a rovněž jejich podíl na celkovém počtu obcí v tomto regionu je nejvyšší (0,7 %). Ani jedna z obcí, které k roku 2013 nepřetržitě figurovaly během tří posledních let na seznamu rizikových, nepatří do Královéhradeckého a Zlínského kraje a Kraje Vysočina. Z hlediska velikosti více než dvě pětiny dlouhodoběji rizikových obcí spadají do kategorie 200 až 499 obyvatel a téměř třetina mezi obce s počtem obyvatel od 500 do 999. Obě tyto posledně jmenované kategorie vykazují rovněž nejvyšší podíl rizikových obcí na jejich počtu ve velikostní struktuře obcí.*

Ing. VĚRA KAMENÍČKOVÁ,  CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

 

Další podrobnosti k tomuto tématu zveřejní březnové vydání Moderní obce už 19. 3.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *