Kalendárium

15. 9., Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí Čistá mobilita velkoměst Program konference bude rozdělen do hlavních bloků: Čistá mobilita v Praze, Středočeském kraji a ČR, Výhody vozidel CNG a LNG v dopravě, Elektromobilita a nemotorová vozidla ve velkoměstech. Hlavním cílem konference...

15. 9., Praha 1

Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí

Čistá mobilita velkoměst

Program konference bude rozdělen do hlavních bloků: Čistá mobilita v Praze, Středočeském kraji a ČR, Výhody vozidel CNG a LNG v dopravě, Elektromobilita a nemotorová vozidla ve velkoměstech. Hlavním cílem konference je zvýšit informovanost o možnostech využití alternativních pohonů v dopravě a jejich vlivu na zlepšení životního prostředí, zejména v městských oblastech.

Přihlášku a podrobnosti o programu najdete na: www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2014.

18. 9., Praha 7

Studio AXIS, Argentinská 38

Nový katastrální zákon a nové prováděcí vyhlášky

Školení k novému katastrálnímu zákonu včetně nových prováděcích vyhlášek, nový obsah pojmů, definice nemovitosti, zásada materiální publicity, zápis do katastru atd.

Více informací a přihlášku najdete na: http://www.studioaxis.cz/.

30. 9., Ostrava

Dům kultury Ostravy, ul. 28. října 124

Rozpočet 2015 – finanční doporučení pro nové čtyřleté volební období

Seminář si klade za cíl upozornit na rizika a příležitosti financí samospráv a doporučit opatření. Zevrubně se proberou témata jako financování obnovy majetku, sestavení rozpočtového výhledu a nastavení vhodné finanční strategie.

Podrobnosti o semináři jsou vyvěšeny na: lt.cityfinance.cz.

15. a 17. 10., Brno

Moravský zemský archiv

Říční krajina

Stěžejními tématy konference bude ekologie vodních toků, jejich správa, management a využití údolních niv a revitalizace vodních toků.

Další informace o konferenci naleznete na:

www.koaliceproreky.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *