Kalendárium

20. 8., Praha Hotel Barceló, Na strži 32. Elektronizace veřejných zakázek - výměna zkušeností, novinky a trendy Konference se má stát platformou výměny zkušeností v práci s elektronickými nástroji mezi účastníky z řad zadavatelů. Seznámí rovněž s připravovanými legislativními změnami - chystaným...

20. 8., Praha

Hotel Barceló, Na strži 32.

Elektronizace veřejných zakázek – výměna zkušeností, novinky a trendy

Konference se má stát platformou výměny zkušeností v práci s elektronickými nástroji mezi účastníky z řad zadavatelů. Seznámí rovněž s připravovanými legislativními změnami – chystaným novým zákonem o veřejných zakázkách – a s novinkami v oblasti elektronizace veřejných zakázek.

Více o konferenci je na: http://www.ezak.cz/pozvanka-na-konferenci.

4. 9., Praha

místo bude upřesněno

Správa obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových obecních orgánů?

Cílem semináře je seznámit účastníky s novelami zákona o obcích a zákona o krajích; vyložit jim, jak funguje správa obce v době voleb, pravomoci obecních orgánů a odměňování členů zastupitelstva obce v novém volebním období. Přednášet bude Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR, do jehož působnosti tato agenda spadá.

Další informace o semináři naleznete na: www.aliaves.cz.

9. 9., Ostrava

Hotel Vista, Vajdova 2

Dlouhodobý majetek ÚSC

Kurz si klade za úkol seznámit cílovou skupinu úředníků s kategoriemi majetku, problematikou oceňování, vlivu DPH s vazbou na ČÚS 710, odepisování majetku, ČÚS 708. Podrobněji se kurz věnuje i otázkám zařazení majetku do užívání, TZ cizího majetku.

Podrobné informace o kurzu jsou na: http://www.obecuctuje.cz/.

2. – 3. 10., Hradec Králové

Studijní a vědecká knihovna, Hradecká ul. 1250/5

Proměny městské zeleně – minulost, současnost, vize

Mezinárodní odborná konference se zaměří na potenciál »zeleně« ve městech a možnosti jejích systémových řešení. Zdokladuje příklady dobré praxe a zformuluje doporučení pro strategické rozhodování v této oblasti.

K témuž více na: www.vsrr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *