Kam kráčí eGovernment a co dál s Portálem veřejné správy?

Aktuálním problémem eGovernmentu je zajištění jeho většího užívání. Tím docílíme přínosů pro veřejnou správu. Jinak bude stále vnímán jako "drahý nástroj" se spoustou problémů. Co změnit a jaké důležité kroky učinit?

Asi nejdůležitější je nabízet občanům chytré elektronické služby veřejné správy. Ty je nutné nabízet prostřednictvím Portálu veřejné správy, který by měl být do budoucna jediným místem, jež bude občanům sloužit pro komunikaci s veřejnou správou.

Co je hlavním posláním veřejné správy a státu? Kdo je jejich zákazníkem? Slovo zákazník sice často nemá veřejná správa v oblibě, ale veřejný sektor má skutečně zákazníky. Jsou to občané, podnikatelé, případně neziskové organizace. Veřejná správa by měla být méně správou a více službou. Pro veřejnou správu by informační a komunikační technologie neměly být cílem, ale nástrojem k dosažení cílů.

JEN JEDEN »LOGIN« DO MNOHA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Jak udělat elektronické služby veřejné správy srozumitelnějšími pro občany? Určitě je nutné zamezit »masírování« občanů reklamami na různé eGovernmentové systémy od různých úřadů. Komunikační strategie využívání eGovernmentu musí být jednotná a srozumitelná, jinak se ve využívání eGovernmentových služeb občané ztratí a nebudou mu rozumět. Základní podmínkou srozumitelnosti z pohledu občanů je státem garantovaná »elektronická identita občana«, kdy má občan od veřejné správy jen jedno »přihlašovací jméno« a »heslo«. Občané by neměli opakovaně dostávat »loginy« do různých informačních systémů veřejné správy. Šlo by o podobný způsob přihlašování, jaký dnes řada z nás používá v internetovém bankovnictví. Odtud je už jen krůček k tomu, aby státem garantovanou »elektronickou identitu občanů« vy- užívaly např. zdravotní pojišťovny, banky, ale i jiné komerční subjekty.

Význam a funkcionalita Portálu veřejné správy by měly do budoucna určitě narůstat. Co všechno by mohl občanům nabízet? Občané by přivítali, pokud by se na jednom místě mohli podívat, co o nich veřejná správa eviduje a jaké mají od ní vydané doklady a rozhodnutí. Dále jaké vlastní nemovitosti nebo vozidla, jež stát eviduje ve svých systémech. Portál veřejné správy by měl upozorňovat např. i na to, že občanovi vyprší platnost řidičského oprávnění nebo že s nemovitostí, kterou vlastní, je prováděna transakce, na jejímž konci už nebude jejím majitelem. Na Portálu veřejné správy by se občan dostal ke všem rozhodnutím a dalším dokumentům, které mu vystavila veřejná správa v elektronické podobě. Zásadní je, aby občan nemusel řešit, že mu vyprší certifikát u dokumentu a kvůli tomu už nebude právně validní, až ho bude za 10 let potřebovat u soudu.

ÚSPORY DÍKY CENTRALIZACI

A kam směřuje další rozvoj v oblasti technologií? Je asi všeobecně vnímaným faktem, že bez sdílení technologií, dat, případně elektronických služeb se do budoucna veřejná správa neobejde. Kromě toho, že to je normální v komerční sféře, již dnes tak běžně fungují některá města. Obvykle mají jeden centrální subjekt, který pro všechny organizace města centrálně zajišťuje všechny jejich potřeby z hlediska informačních a komunikačních technologií. Centralizace většinou přináší zvýšení kvality a úspory. Nezpochybnitelnou výhodou je rovněž snadná dostupnost dat a informací pro řízení těchto organizací města.

Na úrovni centrální státní správy by to mělo fungovat obdobně. Pokusy o kroky tímto směrem již existují, ale zatím na centrální úrovni nejsou moc úspěšné. Nic by nemělo bránit tomu, aby se i zde ICT služby poskytovaly centrálně a s nižšími náklady. Zde je ovšem potřeba zdůraznit, že by se nemělo jednat o bezhlavé vytváření různých státních nebo národních datových center, která budou přeplněna servery a diskovými poli. Chytrý správce takových centrálně zajišťovaných služeb by jejich část nakupoval z existujících veřejných komerčních elektronických služeb. Dnes je například běžné, že si organizace nekupuje a neprovozuje poštovní server, ale jako službu si koupí »e-mail pro všechny zaměstnance« za jednoduše stanovenou cenu, obvykle hrazenou měsíčně, a počet e-mailových schránek. Díky tomu docílíme dalších úspor a zjednodušení.

Věřme, že stát začne prostřednictvím Portálu veřejné správy chytré elektronické služby občanům nabízet a že elektronizaci stát zajistí rozumným způsobem za odpovídající náklady.

VÁCLAV KOUDELE

Microsoft Česká republika

Je e-občan budoucností Portálu veřejné správy?

Portál veřejné správy je zamýšlen jako rozcestník pro občana a kontaktní místo pro úplné elektronické podání jako možnost řešit životní situaci z pohodlí domova. MV ČR se takovým fungováním portálu dlouhodobě zabývá. Občan díky elektronizaci veřejné správy ušetří čas a peníze. Nejde přitom o sci-fi, ČR má dobře rozvinutý systém eGovernmentu.

V určitém časovém okamžiku mohu být např. fyzickou osobou, podnikatelem, myslivcem, držitelem řidičského oprávnění atd. Všechna data již ve veřejné správě existují, jsou však roztříštěná a občan se v životních situacích orientuje obtížně. Pokud by byla data elektronicky bezpečně centralizována, umožní občanovi lepší orientaci ve vztahu k veřejné správě a stát by zásadně zkvalitnil služby. Dnes v případě změny trvalého pobytu musíte kromě OP vyměnit i ŘP, kam ale musíte donést fotku, přestože vás na OP před hodinou digitálně vyfotografovali. Nebo pro prokázání vlastnictví bytu při změně trvalého pobytu musíte přinést papírový podklad o vlastnictví (který také občana stojí několik desítek až stovek korun), ač informace o vlastnictví je již evidována a lze tento fakt snadno dohledat.

Propojením systému by občan ušetřil 100 Kč za zhotovení fotografií, ale také by nový ŘP dostal automaticky. Elektronické informace o obnově dokladů, jejich zhotovení či doručení, předvyplnění formuláře, uchovávání dat, nahlížení do správního či soudního řízení jsou kroky k lepšímu využití služeb ICT. Podobné elektronické služby již v praxi existují, jednou z nejrozvinutějších zemí v tomto ohledu je Estonsko (www.eesti.ee) nebo Dánsko.

Bohdan Urban

odbor veřejné správy a eGovernmentu MV ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *