Archiv pro rubriku: Ekonomika

Filtr

PRAKTICKÉ MINIMUM

PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD (I.) Města a obce jsou vlastníky podílů akciových společností, což si vynucuje potřebu podílet se aktivně na jejich správě. Municipality - jako všichni významní akcionáři - navrhují své kandidáty na místa členů představenstev a dozorčích rad, kteří jsou poté...

Kategorie: Ekonomika

KOMUNIKACE PODNIKATELE S BANKOU

Je známou skutečností, že základním předpokladem podnikání je zajištění potřebných finančních zdrojů. Především u menších a středních podniků je stále základní formou získávání financí bankovní úvěr. Současná situace je z hlediska podnikatelů - žadatelů o úvěr hodnocena velmi kriticky. Velká...

Kategorie: Ekonomika

BUDEME POMÁHAT MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM

V březnu se v Brně sešla první valná hromada nové Asociace malých a středních podniků. Sdružuje podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců a vznikla ze soukromé iniciativy desítky majitelů či ředitelů firem. Jak přípravný výbor několikrát zdůraznil, asociace vznikla i z jejich soukromých prostředků....

Kategorie: Ekonomika

KONFERENCE O NOVÉM FINANCOVÁNÍ

Správou veřejných financí se koncem března v Praze zabývala již čtvrtá celostátní konference pořádaná Svazem měst a obcí České republiky. Konference byla určena především starostům a vedoucím finančních odborů městských úřadů. Na programu byly mimo jiné návrh zákona o rozpočtovém určení výnosu...

Kategorie: Ekonomika

ROZVOJ BYDLENÍ

Otvírat diskuzi k aktuálním bytovým otázkám si klade za cíl Česká společnost pro rozvoj bydlení. Sdružuje odborníky - ekonomy, demografy, techniky-stavaře, statistiky, urbanisty, právníky i pracovníky z komunální správy. Předseda společnosti doc. RNDr. Alois Andrle, CSc. a doc. Jaroslav Dupal, CSc....

Kategorie: Ekonomika

DVĚ STRANY TÉŽE MINCE

ŠKOLSTVÍ "Není to vždycky neochota nebo nepochopení významu vzdělávání, které nám svazuje ruce. Nejsme ignoranti, jen nám chybějí peníze," ozývá se především z malých obcí, když se otevře téma hrazení neinvestičních výdajů "na žáka". Jak to tedy s otazníky kolem financování škol - zejména malými...

Kategorie: Ekonomika

STRATEGIE ROZVOJE REGIONU

Pro možnost čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie je nutné se seznámit s podmínkami a principy pro poskytování tohoto druhu pomoci a vytvořit přípravný a realizační systém pro její efektivní využívání. Evropská unie vydává značné množství prostředků na cílevědomé...

Kategorie: Ekonomika

PŘEDAJÍ KOMPETENCE

Základní normu určující podobu příštích krajů již schválila Poslanecká sněmovna. Jedná se o změny kompetencí všech úřadů, zejména o přenos výkonu různých prací z ústředních orgánů na kraje. V dalších případech je omezena činnost okresů v souvislosti s jejich zánikem k 1. lednu 2003. Nově schválený...

Kategorie: Ekonomika

MILIARDOVÉ NÁKLADY

Prvním příspěvkem státu novým krajům jsou budovy nových krajských úřadů. To si však vyžádá vysoké náklady dané jak přestavbami budov, tak často i zařízením náhradních prostor pro současné uživatele. Veškeré náklady s tím spojené hradí státní rozpočet, který byl nyní schválen. Přibližná čísla jsou...

Kategorie: Ekonomika

NEPOCHOPENÍ PODSTATY SAMOSPRÁVY

Vládní návrh reformy veřejné správy se zabývá i problematikou vyšších územních samosprávných celků. Jejich význam je dán vztahem k budoucímu členství ČR v Evropské unii. Evropská unie uznává regiony jako důležité partnery při formulování a provádění své politiky. Doporučená evropská definice zní:...

Kategorie: Ekonomika