Archiv pro rubriku: Ekonomika

Filtr

ROZHODLA KVALITA A RYCHLOST

Více než dva tisíce nových pracovních míst má vzniknout po dokončení výrobního areálu německé firmy Bosch v jedné z okrajových lokalit Jihlavy. Další průmyslovou zónu připravuje město na území Městské části Hruškovy Dvory. "Když se před čtyřmi lety rozhodovalo o tom, zda město má či nemá prodat za...

Kategorie: Ekonomika

PRAKTICKÉ MINIMUM

PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD (v) Ve výrobních aspektech jde opět o věrohodnost informací o stavu prováděcího a dílenského plánování, o rytmu, způsobu a disciplíně v zadávání do výroby, o vedení skladového hospodářství, o zmetkovém řízení, kontrole kvality a předávání hotových výrobků...

Kategorie: Ekonomika

POZITIVNÍ VÝVOJ EKONOMIKY POKRAČUJE

Ekonomický a finanční rozvoj v letošním roce (do poloviny srpna) charakterizují čtyři základní tendence: oživení ekonomiky, silný příliv zahraničních investic, stabilita ekonomiky s výrazným posilováním kurzu české koruny a skončení období extrémně nízké inflace. Proces oživení české ekonomiky,...

Kategorie: Ekonomika

FINANCOVÁNÍ MÍSTNÍ KULTURY

(Dokončení) Charakter finančních prostředků věnovaných na kulturu je závislý zejména na velikosti sídla. Malé obce a malá města prostředky na kulturu užívají obvykle buď pro systém zálohového financování kulturních činností (viz vyhláška č. 205/1991 Sb.), nebo grantovým způsobem pro podporu...

Kategorie: Ekonomika

ČESKÉ SVĚTOVÉ PROJEKTY

Výstava EXPO 2000 v Hannoveru je nyní doslova hitem zejména pro návštěvníky z hostitelské země. Není divu, že před některými pavilóny stojí dlouhé fronty. K nejvyhledávanějším patří vedle německého pavilónu také japonský, nizozemský, mexický, norský, finský, kanadský, monacký, Planeta vizí a další....

Kategorie: Ekonomika

RESPEKT I NADĚJE

Jaké máte zkušenosti se zaváděním tříděného sběru v obcích? Co přináší obcím novela zákona o odpadech č. 37/2000 Sb.? Na tyto otázky nám odpověděla Ing. Květoslava Vojáčková, pracovnice referátu životního prostředí Okresního úřadu Frýdek-Místek: V našem okrese je zaveden systém tříděného sběru...

Kategorie: Ekonomika

PŘÍPRAVY VRCHOLÍ

SAPARD V těchto týdnech vrcholí přípravy programu SAPARD, který má z Evropské unie (EU) přinést České republice ročně asi 800 miliónů Kč na podporu rozvoje zemědělství a venkova. Aby mohl být program zahájen, musí být Evropskou komisí schválen "Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období...

Kategorie: Ekonomika

ROZDÍLNÉ PODMÍNKY, SROVNATELNÉ VÝSLEDKY

Praha a Kralupy nad Vltavou - tato dvě města mají rozdílné výchozí podmínky, organizační strukturu a systémy nakládání s odpady. To byl důvod, proč jsme se právě zde pokusili srovnat podmínky pro domácnosti ke zneškodnění odpadů tříděnou a netříděnou formou, zejména systémy plateb. Legislativu ve...

Kategorie: Ekonomika

SÍTĚ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Zvýšené konkurenční tlaky jsou umocněné rozvíjející se globalizací a elektronizací. Obranou proti sílící konkurenci je využívání informačních technologií a rozvíjení tvořivého potenciálu lidí. Pro udržení a rozvoj malého a středního podnikání se nabízí jedna z cest - vytváření podnikatelských...

Kategorie: Ekonomika

EKONOMIE ÚDRŽBY BYTOVÝCH DOMŮ

Správa domů je oblast, která byla donedávna na pokraji zájmu, protože neexistoval trh s byty. V současné době se situace výrazně změnila. V této oblasti jsme na začátku nové etapy. Nejsou prostředky na výstavbou novou, a význam údržby a opravy domů proto bude mít stále větší vliv na hospodárnost...

Kategorie: Ekonomika