Archiv pro rubriku: Ekonomika

Filtr

Chyby a omyly

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY V ČR Chyby a omyly V České republice znovu objevujeme výhody okružních křižovatek, zejména malých. Nedostatečná praxe v tomto oboru má však za následek řadu projekčních, respektive stavebních chyb. Myslíme si, že dozrál čas k malému bilancování, abychom se mohli z neúspěchů...

Kategorie: Ekonomika

Problémy panelových sídlišť jsou "nadnárodní"

Problémy panelových sídlišť jsou "nadnárodní" Poválečná sídliště, realizovaná v zemích západní Evropy většinou jako tzv. sociální výstavba, mají navzdory značným rozdílům v řešení i kvalitě výstavby - obdobné nedostatky jako sídliště v České republice. Zahraniční zkušenosti jsou pro země s...

Kategorie: Ekonomika

Knihovna smíření

Knihovna smíření Knihovna je neodmyslitelnou součástí občanských služeb, tedy infrastruktu ry města. Knihovna století, do kterého jsme vstoupili, je všeobecné informační, vzdělávací a kulturní multimediální centrum. Stavby knihoven jsou ve vyspělých demokratických státech předmětem programů vlád a...

Kategorie: Ekonomika

Historie a zdraví spolu souvisejí

Historie a zdraví spolu souvisejí Kroměříž patří od roku 1998 mezi místa pod záštitou UNESCO. Ne každý ovšem ví, že od roku 1996 se zde rozvíjí jiná aktivita - projekt Zdravé město. Na to, jestli vztah k tradici a památkám má souvislost s aktivitou občanů, jsme se zeptali starosty Mgr....

Kategorie: Ekonomika

Malé okružní křižovatky v Dolním Rakousku

Malé okružní křižovatky v Dolním Rakousku Malé okružní křižovatky v současnosti prožívají renesanci v řadě evropských států a jejich obliba roste i v České republice. Názorným příkladem jejich rychlé expanze je Rakousko, přičemž nejaktivnější spolkovou zemí je nepochybně sousední Dolní Rakousko. Za...

Kategorie: Ekonomika

Úsporné veřejné osvětlení

Úsporné veřejné osvětlení MEZINÁRODNÍ PROJEKT Iniciativa pro úsporné osvětlení (ELI) je tříletý program, připravený Mezinárodní finanční korporací (IFC) a financovaný Světovým fondem životního prostředí (GEF), na jejíž realizaci byla určena částka 15 miliónů amerických dolarů. Cílem této iniciativy...

Kategorie: Ekonomika

Nový předseda

Nový předseda Ing. Oldřich Vlasák, primátor města Hradce Králové a dosavadní místopředseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) zodpovědný za zahraniční aktivity se stal v březnu t. r. předsedou SMO ČR. Vystudoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT v Praze. V samosprávě působí od roku 1994, nejdříve jako...

Kategorie: Ekonomika

Nový náměstek

Nový náměstek Novým náměstkem ministra vnitra byl počátkem března jmenován RNDr. Josef Postránecký. V letech 1980 - 1985 vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor ekonomická a regionální geografie. V roce 1994 absolvoval postgraduální kurs Master of Public Administration na "Economische...

Kategorie: Ekonomika

Jak ušetřit na komunikaci

Jak ušetřit na komunikaci Nedostatek finančních prostředků má trvale podobu mnoha hejtmanských či starostenských vrásek. V rámci hledání rezerv se nabízí ověřené řešení, které v oblasti komunikace přináší nejen zkvalitnění řídící práce, ale zároveň až 75 % úspor telekomunikačních nákladů. Výkonného...

Kategorie: Ekonomika

Reforma obecních financí pokračuje

Reforma obecních financí pokračuje Správa území dozná zásadních změn, které podmiňují radikální koncepční zásahy do financí veřejné správy. Roky 2002-2003 budou klíčové v dalším pojetí financí samospráv, zejména jejich vzájemných vazeb. Zásadní bude politické rozhodnutí o budoucí síle postavení...

Kategorie: Ekonomika