Archiv pro rubriku: Správa a rozvoj

Filtr

Klient má právo o sobě rozhodovat

Od 1. ledna 2007 vstoupí v platnost nový zákon o sociálních službách, který zásadním způsobem mění praxi v sociální oblasti. Lidem v nepříznivé sociální situaci má zajistit podporu prostřednictvím sociálních služeb a stanovit pravidla pro jejich poskytování.

Kategorie: Správa a rozvoj

New Public Management má kolébku v USA

O místním Centru pro osvětu ve vodním hospodářství (Water Resources Education Center) jsem se v americkém Portlandu dozvěděl díky dobrovolníkům, kteří tam seznamovali občany s projektem sanace nábřeží a koryta řeky Columbia v zájmu ochrany říčních živočichů a rostlin. Centrum je jedním z projevů přístupu portlandské radnice k New Public...

Kategorie: Správa a rozvoj

Metodická setkání k spisové službě

Současné velmi proměnlivé legislativní prostředí klade mimo jiné vysoké požadavky na dodržování legislativně správné metodiky spisové služby. Poskytovatel flexibilního programového vybavení je nucen kvůli rychlému technologickému vývoji trvale inovovat svůj systém a zároveň pružně reagovat na...

Kategorie: Správa a rozvoj

Starostovo dilema: Jednotlivá obec, nebo spolupráce ve svazcích?

V uplynulých dvou letech se uskutečnil projekt Spolupráce obcí - prvek lokální demokracie a efektivní nástroj samosprávy, který zjišťoval proces rozpadu a osamostatňování obcí včetně jejich spojování do spolupracujících svazků. O výsledcích projektu jsme hovořili s jeho hlavní řešitelkou PhDr. Zdenkou Vajdovou, vědeckou pracovnicí z oddělení lokálních a regionálních studií...

Kategorie: Správa a rozvoj

Konkurence, kooperace, koordinace…

Marketingové řízení ve veřejné správě je podle RNDr. Petra Rumpela, Ph.D., jakýmsi opakem tradičního politicko-administrativního řízení, kdy o všem rozhodují politici, úředníci či případně experti. "Ačkoliv vím, že čtenáři Moderní obce jsou především lidé z praxe a na příliš velké teoretizování si...

Kategorie: Správa a rozvoj

Smí obec měřit rychlost vozidel?

Některá města a obce si v rámci dopravně-bezpečnostních opatření objednávají měření rychlosti projíždějících vozidel soukromou firmou, která jim dodává záznamy o spáchaných přestupcích. Vyskytují se názory, že měřit rychlost vozidel může jen Policie ČR nebo městská policie. Jak je tomu ve...

Kategorie: Správa a rozvoj

Výkon trestu OPP? V praxi s mnoha problémy

Soud může uložit trest obecně prospěšných prací (OPP) od 50 do 400 hodin, který odsouzená osoba musí vykonat osobně, bezplatně, ve svém volném čase a do jednoho roku ode dne nařízení výkonu trestu. Výkon trestu se však v praxi potýká s mnoha problémy. Hlavním důvodem je mnohdy laxní přístup...

Kategorie: Správa a rozvoj

Žena – bezpečí s novou tváří pro město

O domácím násilí se u nás začalo veřejně hovořit až po roce 1989, ale to neznamená, že dříve tu nebylo. Přesto je povědomí o tomto jevu stále nedostatečné, stejně jako pomoc jeho obětem. Svým dílem chce přispět k zlepšení situace i nedávno zahájený kurs určený městským strážnicím.

Kategorie: Správa a rozvoj