Archiv pro rubriku: Životní prostředí

Filtr
První nádoby jsou rozmístěny u vybraných bytových domů v městské části Praha 13.

V ulicích české metropole jsou rozmístěny první nádoby na bioodpad

V hlavním městě začal pilotní projekt sběru bioodpadu. První nádoby jsou rozmístěny u vybraných bytových domů v městské části Praha 13. Realizaci projektu zajišťuje odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ve spolupráci se společností Pražské služby, a. s. Výsledky a zkušenosti z projektu se stanou podkladem pro postupné zavádění...

Kategorie: Správa a rozvoj, Životní prostředí

Nové chodníky i cyklostezky přibudou na mnoha místech

Nové chodníky podél silnic I. a II. tříd, bezbariérové přístupy k zastávkám veřejné dopravy, investice do podchodů a lávek, ale také modernizace cyklostezek a společných stezek pro chodce a cyklisty. Na to vše se mohou těšit občané v našich regionech. V Integrovaném regionálním operačním systému (IROP) bylo vybráno 130 projektů...

Kategorie: Různé, Správa a rozvoj, Životní prostředí

Na semináři vystoupil i člen představenstva SOVAK Ondřej Beneš Foto: Ivan Ryšavý

V Moravské Třebové se podrobně probraly nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod

Na tradičním odborném semináři Asociace pro vodu ČR (CzWA) pořádaném v Moravské Třebové se hovořilo o novinkách v čištění odpadních vod, problematice čistírenských kalů a energetickém potenciálu čistíren odpadních vod (ČOV), stejně jako o legislativě ve vodním hospodářství. Seminář je každoročně věnován i památce Ing. Jakuba Svatopluka Čecha, CSc., uznávaného...

Kategorie: Ekonomika, energetika, Správa a rozvoj, Životní prostředí

Mladí architekti oživí periferie. Začíná devátý ročník soutěže Young Architect Award

Účastníci architektonické přehlídky Young Architect Award budou letos hledat řešení, jak znovuoživit periferie našich měst. Své práce mohou přihlašovat jak studenti, tak začínající architekti do 33 let. Uzávěrka příjmu přihlášek je 30. června. Výsledky soutěže budou vyhlášeny první den mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. Hlavním mediálním partnerem YAA 2017 je...

Kategorie: Různé, Správa a rozvoj, Životní prostředí

Projekt Tři věže v Líbeznicích u Prahy se loni v České ceně pro architekturu probojoval až do finále

Termín uzávěrky příjmu přihlášek do soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu se blíží

Až do letošního 21. dubna mohou architekti přihlašovat svá díla do již druhého ročníku soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Soutěž je otevřena architektonickým realizacím uskutečněným na území České republiky za posledních pět let. Přihlašování opět probíhá formou on-line formuláře a není spojeno s žádnými náklady ze strany soutěžících architektů....

Kategorie: Různé, Správa a rozvoj, Životní prostředí

Na odstraňování bariér bude Praha dávat granty

Hlavní město otevírá nové grantové schéma pro oblast přístupnosti a odstraňování bariér ve veřejném prostoru. Jde o další krok ve snaze o maximální usnadnění pohybu například handicapovaným, rodičům s kočárky nebo seniorům v ulicích metropole. Příslušný tisk Radě hl. m. Prahy předložil náměstek pražské primátorky Petr Dolínek.

Kategorie: Ekonomika, Různé, Správa a rozvoj, Životní prostředí

Zabraňme vizuálnímu smogu v památkových územích! vyzývá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Žijeme v informační společnosti, ve které se neustále zvyšuje množství informací. Důsledkem informačního boomu dochází k informačnímu přesycení také veřejného prostoru. Zvlášť markantní je to v památkových územích, kde přemíra vizuálních informací potlačuje jejich architektonickou a historickou hodnotu a vede tam k celkové nepřehlednosti a chaosu. Sdružení historických sídel Čech,...

Kategorie: Legislativa, Správa a rozvoj, Životní prostředí

Obce se zájmem o chytrá řešení svého odpadového hospodářství se mohou začlenit do pelotonu PAYT TOUR 2017

Ministerstvo životního prostředí uspořádá v průběhu letošního dubna a května šňůru třinácti seminářů PAYT TOUR 2017 k chytrým systémům odpadového hospodářství v obcích. a k možnostem jejich financování z OP Životní prostředí 2014–2020 Prioritní osy 3 Odpady, materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. ...

Kategorie: Ekonomika, Různé, Správa a rozvoj, Životní prostředí