Autor
Kategorie:
Různé

Klub personalistů zve na září do Brna

Již druhý ročník konference Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě 2014 chystá letos na 23.-25. září do jihomoravské metropole Klub personalistů, o. p. s., ve spolupráci s JUDr. Romanem Fialou, místopředsedou Nejvyššího soudu ČR, a Ing. Pavlem Loutockým, tajemníkem Magistrátu města Brna. Už...

Již druhý ročník konference Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě 2014 chystá letos na 23.-25. září do jihomoravské metropole Klub personalistů, o. p. s., ve spolupráci s JUDr. Romanem Fialou, místopředsedou Nejvyššího soudu ČR, a Ing. Pavlem Loutockým, tajemníkem Magistrátu města Brna.

Už je také jasno o stěžejních tématech, která na zářijové konferenci zaznějí. Proberou se tam první praktické zkušenosti s aplikací nového občanského zákoníku, stejně jako široká problematika pracovního práva a pracovněprávních vztahů ve veřejné správě. Organizátoři konference se chtějí důkladně věnovat také otázkám souvisejícím se zveřejňováním platů a odměn v návaznosti na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to podle judikatury Nejvyššího správního soudu ČR.

Na konferenci se bude hovořit rovněž o trestní odpovědnosti úředních osob (kdo je úřední osobou ve sféře územního samosprávného celku a kdo ve sféře ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy) a v návaznosti na to bude prezentován výběr z trestných činů podle judikatury Nejvyššího soudu ČR. Neopomenutelnými tématy konference budou rovněž vzdělávání ve veřejné správě a také služební zákon a jeho účinky na státní správu.

Na konferenci vystoupí řada soudců Nejvyššího soudu i Nejvyššího správního soudu. Záštitu nad ní převzali Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna, a JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje.

Zajímavý by měl být i doprovodný program, do nějž je mj. připravena prohlídka Vily Tugendhat, zapsané na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Bližší informace o konferenci naleznete na webu Klubu personalistů, o.p.s.: www.klub-personalistu.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *