Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Knihovny současnosti: Ať jsou jakéhokoli typu, spojuje je i digitalizace

Poskytování vzdělávacích a kulturních služeb v českých knihovnách bylo letos v září opět hlavním motivem konference Knihovny současnosti 2014. Konala se v příjemném prostředí areálu Univerzity Palackého v Olomouci a zúčastnilo se jí více než 300 účastníků. Konferenci uspořádalo Sdružení knihoven ČR...

Poskytování vzdělávacích a kulturních služeb v českých knihovnách bylo letos v září opět hlavním motivem konference Knihovny současnosti 2014. Konala se v příjemném prostředí areálu Univerzity Palackého v Olomouci a zúčastnilo se jí více než 300 účastníků. Konferenci uspořádalo Sdružení knihoven ČR (SDRUK) spolu s Ústřední knihovnickou radou ČR za obětavé spolupráce pořadatelů z ostravské Moravskoslezské vědecké knihovny, Středočeské vědecké knihovny v Kladně a hostitelské Vědecké knihovny v Olomouci.

MEDAILE Z. V. TOBOLKY DALŠÍM PĚTI OSOBNOSTEM

Setkání bylo po slavnostních projevech zahájeno předáním medaile Zdeňka Václava Tobolky (1874-1951), který stál u založení Státní knihovnické školy a prosadil knihovnictví jako studijní obor na Univerzitě Karlově. Medaili uděluje SDRUK a Nadace knihoven a letos ji obdrželi: přední pracovnice Národní knihovny ČR: Mgr. Marie Balíková a PhDr. Hana Nová, ředitelé Městské knihovny v Praze RNDr. Tomáš Řehák, Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně PhDr. Zdeňka Friedlová a Knihovny Akademie věd ČR Ing. Martin Lhoták.

Třídenního programu, mj. se dvěma workshopy a více než padesáti prezentacemi zabývajícími se problematikou činnosti mnoha typů a úrovní knihoven (národní, krajské, městské, školní, lékařské aj.), se účastnily i společnosti bezprostředně spjaté s činností knihoven. Zajišťují totiž digitalizační, restaurátorské, bezpečnostní a programátorské služby, stejně jako služby dodávky obsahu apod.

UŽ I V ČESKU JSOU DOSTUPNÁ DÍLA, K NIMŽ BY JINAK LIDÉ NEMOHLI

Jednou z nich byla i česká společnost scanservice a. s., která se digitalizací dokumentů zabývá déle než 15 let a patří v oboru mezi evropskou špičku. V poslední době se věnuje i digitalizaci knih a periodik.

»Začínali jsme spoluprací se švýcarskou firmou 4DigitalBooks, od níž jsme získali nejen velmi kvalitní skenery, ale také významné know-how. I díky tomu jsme už v roce 2011 mohli poskytnout první knižní skener do krajské digitalizační jednotky na Vysočině. Časem jsme však začali sami poskytovat služby digitalizace knih a periodik, k čemuž jsme si nakonec vyvinuli i vlastní produkt – Scan4Book,« vzpomíná na první projekty digitalizace knih Iva Steinerová, manažerka strategických projektů společnosti scanservice.

Závěr konference patřil exkurzi na digitalizační pracoviště Olomouckého kraje. I tam se prokázalo, že v ČR již nastal viditelný posun ve zpřístupňování děl, která by jinak nebyla běžně dosažitelná. Ať už pro svou historickou hodnotu, či kvůli stavu, který zápůjčku neumožňuje.

Během olomoucké konference bylo živo i u stánku společnosti scanservice.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *