Kategorie:
Různé

Kontrolní výbor a kontrola činnosti »obecní« o. s.

Může kontrolní výbor kontrolovat činnost společnosti s ručením omezeným, jejímž jediným společníkem je obec? Pokud ano, za jakých podmínek a v jakém rozsahu? Pravomoci kontrolního výboru jsou vymezeny v § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Smyslem...

Může kontrolní výbor kontrolovat činnost společnosti s ručením omezeným, jejímž jediným společníkem je obec? Pokud ano, za jakých podmínek a v jakém rozsahu?

Pravomoci kontrolního výboru jsou vymezeny v § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Smyslem činnosti kontrolního výboru je především »vnitřní kontrola«, tj. kontrola činnosti obecních orgánů /srov. § 119 odst. 3 písm. a) a b) zákona o obcích/. To nevylučuje, aby kontrolní výbor byl na základě rozhodnutí zastupitelstva obce pověřen v souladu s § 119 odst. 3 písm. c) zákona o obcích i »externí kontrolou«, v daném případě tedy kontrolou třetího a na obec navázaného subjektu – obchodní společnosti, jejímž jediným společníkem je obec /takové pověření zastupitelstvem přitom není v rozporu s vyhrazenou pravomocí rady obce podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, neboť zastupitelstvo obce je podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích oprávněno rozhodovat o účasti obce v obchodní společnosti a součástí takového oprávnění nutně musí být i možnost v určité míře kontrolovat činnost příslušné společnosti/.

Kontrolní výbor však v takovém případě vystupuje »jménem« obce (z jejího pověření) a jeho vztah k obchodní společnosti, či přesněji vztah obce jednající kontrolním výborem k obchodní společnosti, je nutné posuzovat striktně podle pravidel obchodního zákoníku, která upravují vztah mezi společníkem obchodní společnosti a touto obchodní společností. Z tohoto hlediska je pak nutné posuzovat i oprávnění kontrolního výboru seznamovat se s údaji o činnosti dané obchodní společnosti – obec se skrze kontrolní výbor může s údaji o činnosti obchodní společnosti seznamovat ve stejném rozsahu, jako jakýkoli jiný společník na základě příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

Podle § 122 odst. 2 obchodního zákoníku mají společníci společnosti s ručením omezeným zejména právo požadovat od jednatelů informace o záležitostech společnosti a nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového poradce. Je-li proto obec (jediným) společníkem společnosti s ručením omezeným a pověřila-li kontrolní výbor provedením kontroly určitých aktivit této společnosti, má kontrolní výbor právo na přístup k informacím v rozsahu daném § 122 odst. 2 obchodního zákoníku. Členové kontrolního výboru musejí takto získaným informacím poskytnout stejnou míru ochrany jako samotný společník obchodní společnosti, jinak by se mohli vystavit potenciálním sankcím za porušení zákonem stanovené ochrany.

JUDr. ADAM FUREK

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *