Nemovitosti investorů v průmyslových zónách by mohly být osvobozeny od daně

Regiony NUTS 2 u nás jsou podle Bruselu opět bohatší. Kvůli tomu v nich klesne intenzita veřejné podpory. Vláda chce investorům ulevit alespoň odpuštěním daně z nemovitých věcí v průmyslových zónách.

Poslanecká sněmovna projednává v 1. čtení vládní návrh novely zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách. Novela, jež by měla vstoupit v účinnost 1. 1. 2015, reaguje na změnu evropských předpisů pro oblast veřejné podpory a na schválení nové mapy regionální podpory na období 1. 7. 2014 – 31. 12. 2020.

Jak uvedl Mgr. František Kotrba, mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), pro období 2014-2020 Evropská komise plošně snížila přípustné intenzity veřejné podpory. Protože regiony NUTS 2 v ČR postoupily mezi vyspělejší oblasti s vyšším HDP na obyvatele (60-75 % průměru EU), od 1. 7. 2014 se v nich (s výjimkou Prahy, kde není regionální podpora povolena vůbec) sníží míra veřejné podpory na 25 % způsobilých nákladů.

V některých regionech Polska či Maďarska je však podíl HDP na obyvatele nižší, a míra veřejné podpory tam tak může dostáhnout až 50 % způsobilých nákladů. Proto se český stát snaží o to investorům u nás vyjít vstříc i jinak. V chystané novele se tudíž mj. nově objevuje i institut osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách. Za ně se považují vládou schválené zóny určené k podpoře vyváženého a dynamického hospodářského rozvoje ČR. Resort financí podle náměstkyně ministra financí Mgr. Simony Hornochové usiluje o to, aby osvobození nemovitostí od daně v zónách bylo podmíněno tím, že je obecně závaznou vyhláškou povolí příslušná obec.

Mgr. Luboš Matějka, pověřený řízením Odboru podpory investičních projektů agentury CzechInvest, uvedl, že ušlý příjem obcí z výběru daně z věcí nemovitých se jim vrátí jinak. »Vedle výnosu ze sdílených daní ve výši 1,5 % daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti spočívá přínos investičních pobídek obcím ve zvýšení zaměstnanosti jejich obyvatel, resp. v regionu. Tím se také zvyšuje sociální stabilita společnosti se všemi souvisejícími pozitivními efekty, např. snížením kriminality,« připomněl a dodal: »Firmy, které do obce přijdou, navíc často sponzorují různé kulturní akce, sportovní aktivity, dětská hřiště apod. Přítomnost zahraničních společností zvyšuje pozitivní vnímání obce a regionu. Zejména investice s vyšší přidanou hodnotou tam mohou přivést vzdělanou pracovní sílu s vysokou kupní silou. Přehlédnout nelze ani navazující investice do infrastruktury, výstavby silnic, škol či nových bytů.«

OSVOBOZENÍ OD DANĚ, NEBO NIŽŠÍ POPLATKY ZA VYNĚTÍ PŮDY ZE ZPF?

Město Most má ve svém katastru strategickou průmyslovou zónu Joseph (196 ha). Statutární zástupkyně primátora JUDr. Hana Jeníčková potvrdila, že informace o připravovaných změnách v zákoně č. 72/2000 Sb. magistrát zatím nemá. »I když obce s průmyslovou zónou mohly být v diskusi k těmto změnám poptány,« konstatovala s tím, že podle jejího názoru patrně půjde o krkolomné a nedobré řešení.

Hana Jeníčková však má za to, že více než osvobození nemovitostí investorů od daně z nemovitých věcí by regionálnímu rozvoji pomohlo už déle, avšak dosud bezvýsledně diskutované snížení enormně vysokého poplatku za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu v průmyslových zónách.

Panattoni Park Stříbro zvítězil v kategorii Průmyslová zóna soutěže Investor a Podnikatelská nemovitost roku 2013. Se svými 60 000 m2 (připraveno je rozšíření až na 155 000 m2) však zatím patrně neaspiruje na to, aby byl prohlášen zvýhodněnou zónou.

FOTO: ARCHIV AGENTURY CZECHINVEST

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *