Nezapomínejme na prevenci – dětská dopravní hřiště

S narůstajícím provozem na pozemních komunikacích dochází každoročně k mnoha vážným dopravním nehodám. Nejohroženější skupinou chodců, resp. cyklistů jsou děti.

Dopravní provoz rok od roku houstne a jeho neblahým doprovodným jevem jsou také vážné nehody. Ke zvláště tragickým následkům dochází nejčastěji při střetu vozidla s chodcem či cyklistou.

VÝZNAM DOPRAVNÍ VÝCHOVY

Nejohroženější skupinou chodců, resp. cyklistů jsou děti, které si neuvědomují dopravní rizika, a proto bychom neměli opomíjet význam dopravní výchovy a s ní spojenou prevenci nehod. Významnou součástí kvalitní dopravní výuky je praktické cvičení na dopravních hřištích.


Účelem dětských dopravních hřišť je seznámení dětí se základními dopravními pravidly a příprava na realitu silničního provozu v bezpečí a zábavnou formou. Navíc výuka mimo školní učebnu je pro děti velmi přitažlivá a její účinnost je podstatně větší.

MODERNÍ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ SIMULUJÍ REALITU

Společnost AŽD Praha zajišťuje a vybavuje moderní dětská dopravní hřiště, která odpovídají současným potřebám metodiky dopravní výchovy při přípravě dětí pro pohyb na pozemních komunikacích. Vybavení pomocí telematických technologií umožňuje modelové situace, které jsou běžné ve skutečném provozu. Kromě křižovatky řízené světelným signalizačním zařízením (semafory) by nemělo na hřišti chybět ani přejezdové zabezpečovací zařízení. Tyto technologie jsou vzhledem ke své dynamičnosti mezi dětmi velice oblíbené a více respektované.

Vhodnou součástí dopravního hřiště je správní objekt se sociálním zařízením a dostatečné oplocení pozemku znesnadňující vstup vandalům.

Dopravní hřiště by se mělo stát nejenom vhodným doplňkem předškolní a školní výuky, ale i prostorem pro mimoškolní aktivity dětí nebo jiné veřejné akce. Hřiště lze také rozšířit např. o stánek s občerstvením nebo prostor pro trávení volného času celých rodin.

Je vždycky lepší nehodám předcházet než potom řešit jejich následky.

 

IVANA ČERNÁ
vedoucí marketingu a controllingu AŽD Praha s. r. o.

Vybavení dopravních hřišť pomocí telematických technologií vytváří modelové situace, které simulují běžný provoz.

Na dopravních hřištích si děti osvojují dovednosti účastníků silničního provozu v rolích chodců či cyklistů.

FOTO: ARCHIV AŽD

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *