Nezapomínejte na kontrolu pískovišť

Nezávadnost písku v pískovištích stojí na souladu občanské vybavenosti dětských hřišť, bakteriologické, parazitologické a chemické nezávadnosti a ekonomické únosnosti provozu. Pravidelná kontrola ušetří nemálo pokut či soudních sporů.

Komplexní monitoring pískovišť mateřských škol prováděný v minulosti podle vyhlášky 135/2004 Sb., spočíval na vyšetřeních bakteriologických, parazitologických i chemických. Ukázal maximalistické pojetí záměru a ztroskotal na obrovské finanční náročnosti vyšetření (náklady na rozbor písku kolem 12 000 Kč).

Nová úprava vyhlášky 238/2011 Sb., z podzimu 2011, omezila požadovaný rozsah bakteriologických a parazitologických rozborů. Rozsah požadovaných stanovení kovů se nezměnil. Polycyklické aromatické uhlovodíky z ovzduší nebyly zahrnuty kvůli vysokým nákladům na analýzy a nevhodnosti pro operativní monitoring kvality. Stále však jde o široký rozsah analýz. Pro provozní kontrolu kvality písku v pískovištích lze používat monitorovací rozsah nejzávažnějších mikrobiologických ukazatelů. V plném rozsahu je nutné vyšetřit písek před distribucí do pískovišť v daném místě u zdroje (pískovna) či distributora.


CO S POUŽITÝM PÍSKEM

Z hygienického hlediska je nejlepší každoroční výměna písku z prověřeného zdroje. Při průměrných nákladech na jedno pískoviště (asi 10 000 Kč) se jedná o nezanedbatelné náklady provozovatele. Problémy činí i použitý písek, který neradi berou stavbaři pro vysoký obsah organických látek a ztracené »bábovičky«. Písek často končí na skládkách komunálního odpadu.

Řešením je zabezpečení pískoviště proti vniknutí větších živočichů, spadu listí a dalších nečistot hustou sítí (fólie není vhodná kvůli zapaření obsahu a množení nežádoucí mikroflóry) a pravidelná kontrola v rozsahu indikátorů mikrobiologického znečištění. Na základě pravidelných negativních výsledků vyšetření a dobrého organoleptického stavu písku lze rozšířit interval výměny na 2-3 roky. Alternativou výměny písku je i strojové provzdušnění písku přes husté síto s dezinfekcí zdravotně a ekologicky nezávadným přípravkem podle předepsaného postupu, jenž by prodloužil interval výměny při třetinových nákladech.

Vlivů působících na zdraví dětí je mnoho, ale omezováním rizik lze předcházet pokutám ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví i případným soudním sporům.

PAVEL BUCHTA
IVO ŠRÁMEK
Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové

 

O kontrole pískovišť

K provozní kontrole písku v pískovištích by mělo docházet alespoň jednou za rok v sezoně (duben-září), podle zákona č. 258/2000 a prováděcí vyhlášky č. 238/2011. Kontrolu provádí orgán ochrany veřejného zdraví, místně příslušná krajská hygienická stanice, která může vyžadovat zabezpečení proti vnikání zvířat do prostoru pískoviště a doklad provozní kontroly zdravotní nezávadnosti písku. Rozbory nezávadnosti písku zabezpečí laboratoře místně příslušných zdravotních ústavů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *