Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Nové Město na Moravě využívá chytřejší informační technologie

S překotným rozvojem informačních technologií, které pronikají i do oblastí, kde dříve neměly uplatnění, roste také význam IT infrastruktury pro místní samosprávy. Nové Město na Moravě vyžadovalo při její modernizaci především maximální výkon.

Na strojích datového centra biatlonového a lyžařského centra Moravy totiž běží nejen agenda městského úřadu, ale též systémy okolních obcí spadajících do jeho správního obvodu. Celé řešení muselo odpovídat vysokým nárokům na jejich dostupnost. Nové Město na Moravě vsadilo při modernizaci své informační infrastruktury na virtualizaci na bázi technologií IBM.

POHROMADĚ A BEZPEČNĚ


Město získalo na projekt dotaci ze strukturálních fondů EU (z IOP). Celé hardwarové řešení dodala firma AutoCont CZ a systémy pro podporu spolupráce realizovala společnost Notes CS. Centrum stojí na platformě postavené na dvou serverech IBM X3850 X5. Ty umožňují konfiguraci takříkajíc na klíč.

»Aplikace a servery virtualizujeme už více než šest let na platformě Xen, ale vždy nás limitoval výkon jednotlivých hardwarových serverů, které nám neumožňovaly mít všechny virtuální servery pohromadě,« říká Zbyněk Grepl, vedoucí oddělení informatiky novoměstské radnice. »Díky až čtyřem procesorům Xeon nebo 3 TB RAM MAX5 v jednom serveru už nyní výkon hardwaru nebude problémem.«

Infrastruktura datového centra je navržena tak, aby všechny části byly minimálně zdvojeny a nemohlo dojít k nedostupnosti služeb při výpadku jedné z nich. To se týká i serverů, kdy v případě výpadku jednoho z nich převezme celou zátěž druhý.

Sebelepší jištění však není nic platné bez zajištění elektřiny. »Právě proto jsme v rámci realizace projektu pořídili i dostatečně výkonný záložní zdroj a benzinový agregát s automatickým startem. Žádný z uživatelů, ani z okolních obcí, by neměl zaznamenat výpadek aplikací běžících v technologickém centru,« doplňuje starosta Michal Šmarda.

Nutno zmínit i to, že celý projekt byl výborně promyšlen a rozpracován do detailu již ve fázi poptávky. Nezapomnělo se ani na redundantní a vysokou dostupnost řešení síťových prvků. »Tento cit a odpovědnost zákazníka kvituji, neboť v dnešní digitální době se neobejdeme bez důkladného zajištění. V centru je proto implementován firewall v clusterovém režimu,« komentuje ředitel regionálního centra AutoCont CZ a.s. Jaroslav Dvořák.

PROPOJENÉ INSTITUCE

Radnice zvažovala pořízení systému pro spolupráci (groupware) nejen kvůli sjednocení samostatných aplikací pokrývajících agendy úřadu, ale zejména pro sdílení informací všech organizací zřizovaných městem. Systém Lotus Notes/Domino svými vlastnostmi a funkčností plně odpovídá požadovaným kritériím. Vedle integrovaného poštovního systému, podpory služeb instantních zpráv nebo systému pro správu dokumentů hovoří v jeho prospěch zejména široká nabídka možností využití aplikací.

Technologické centrum implementovalo řešení s cílem zabezpečit jeho vysokou dostupnost. Data jsou navíc zálohovaná na dvou různých místech. »Snažili jsme se, aby groupware řešení co nejlépe zapadlo do stávající koncepce informačního systému úřadu založeného z velké míry na open source a mohli jsme co nejvíce využít existujících prostředků, což nám umožnilo snížit celkovou finanční náročnost realizace,« vysvětluje Pavel Matvijčuk z Notes CS. Samotná realizace projektu netrvala déle než měsíc.

Uživatelé k systému přistupují prostřednictvím tzv. tlustého klienta Lotus Notes, nebo prostřednictvím tzv. tenkého klienta, například přes webový prohlížeč či mobilní telefon. Někteří členové projektových tymů či komisí mohou přistupovat do systému výhradně přes webový prohlížeč, jiní, kupříkladu pracovníci úřadů, pomocí klienta Lotus Notes.

»Celá infrastruktura centra je základem pro funkčnost privátního cloudu, který chceme obcím v našem správním obvodu v nejbližší době nabídnout, a tak posunout dostupnost aplikací na další pomyslnou příčku. Spojení s technologiemi IBM se již na začátku provozu osvědčilo,« konstatuje Zbyněk Grepl.

PŘÍNOS PRO OBČANY

Ale technologické centrum přináší výhody i občanům, kteří řeší své životní situace. Je v něm totiž hostováno formulářové řešení společnosti Software602 pro elektronizaci interních procesů i vnější komunikace úřadu. Většina výhod elektronické komunikace bude dostupná i těm, kdo nemají elektronický podpis a datovou schránku. Na webu města jim budou zpřístupňovány formuláře, které půjde stáhnout do počítače a postupně je vyplňovat s pomocí systému kontrol, nápověd a automatizovaného doplňování.

Pro úředníky nasazení inteligentních formulářů znamená, že budou dostávat podání bez chyb a nebudou ztrácet čas přepisováním (vyplněním formuláře vznikají data připravená pro strojové zpracování). Ke zvýšení efektivity práce úřadu dané řešení přispěje i elektronizací a automatizací oběhu dokumentů při některých schvalovacích procesech (např. příprava materiálů do rady, investiční záměr, schvalování smluv uzavíraných městem).

SOFTWARE PRO ŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

V části projektu zaměřené na dodávku a implementaci softwarové podpory řízení organizační struktury městského úřadu byly pořízeny licence řešení EFESSO společnosti CORTIS Consulting s. r. o. Aplikaci uživatel ovládá prostřednictvím prohlížeče webových stránek, lze k ní přistupovat také z mobilních zařízení či tabletů. Jedním z přínosů je pohled na jednotlivé evidence městského úřadu ve vzájemných souvislostech. Tím se eliminuje řada duplicitně vedených a roztříštěných evidencí a jednoduše zjišťuje dopad případných změn (nejen organizačních) na chod úřadu jako celku.

»Základním stavebním kamenem našich evidencí v EFESSO je organizační struktura a zaměstnanci. Údaje této evidence jsou přebírány a pravidelně aktualizovány z našeho personálního systému. Na ně jsou navazovány položky z dalších evidencí (například uskutečněné projekty). Tím postupně budujeme kompetenční model úřadu, který popíše, kdo co vykonává, zač odpovídá nebo s čím pracuje,« uzavírá Zbyněk Grepl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *