NOZ: Zveřejnění záměru při souhlasu obce s převodem nájmu

Musí být před udělením souhlasu obce jako pronajímatele s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání podle § 2307 nového občanského zákoníku zveřejněn záměr podle § 39 odst. 1 zákona o obcích? Ustanovení § 2307 nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v odstavci prvním umožňuje nájemci,...

Musí být před udělením souhlasu obce jako pronajímatele s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání podle § 2307 nového občanského zákoníku zveřejněn záměr podle § 39 odst. 1 zákona o obcích?

Ustanovení § 2307 nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v odstavci prvním umožňuje nájemci, aby s předchozím písemným souhlasem pronajímatele převedl nájem prostoru sloužícího podnikání, a to v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti, jíž prostor slouží. Svou podstatou se přitom jedná o specifický případ změny závazků (postoupení smlouvy).

Podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je třeba dříve, než dojde k uzavření nájemní smlouvy k obecní nemovitosti, zveřejnit na úřední desce obecního úřadu záměr této dispozice, a to na dobu nejméně 15 dní před rozhodnutím o ní, aby se ke zveřejněnému záměru mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Judikatura soudů přitom tuto povinnost vztahuje i na změnu smlouvy, na jejíž uzavření se povinnost zveřejnit záměr vztahovala, jestliže se tato změna týká podstatných náležitostí, resp. podstatných prvků tohoto právního vztahu (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 2009, sp. zn. 28 Cdo 3297/2008). Protože udělení souhlasu s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání ve smyslu § 2307 občanského zákoníku je podmínkou tohoto převodu, a tedy podmínkou podstatné změny závazku (nájmu), je nutné podmínku předchozího zveřejnění záměru splnit i v případě, že obec by jako pronajímatel měla udělit souhlas s převodem nájmu.

JUDR. ADAM FUREK

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *