Autor
Kategorie:
Různé

O zeleni v obcích počátkem června v Lednici na Moravě

V krásném prostředí Lednicko-valtického areálu se ve dnech 6. a 7. června pod názvem »Zeleň - symbol moderní obce« uskuteční seminář k péči o zeleň v obcích. Je určen pro starosty a další volené představitele územních samosprávných celkůt, stejně jako pro odborné zaměstnance radnic a...

V krásném prostředí Lednicko-valtického areálu se ve dnech 6. a 7. června pod názvem »Zeleň – symbol moderní obce« uskuteční seminář k péči o zeleň v obcích. Je určen pro starosty a další volené představitele územních samosprávných celkůt, stejně jako pro odborné zaměstnance radnic a komunálních a technických služeb, zabývající se zelení v obcích a ve volné krajině.

Dvoudenní seminář se bude konat v prostorách Zahradnické fakulty MENDELU a soustředí se na tyto tematické okruhy:


Staré stromy – bezpečnost, péče, majetkoprávní vztahy;

Plánování výsadeb v obcích;

Finanční zdroje pro výsadby zeleně;

Zeleň v krajině – problematika alejí v krajině, biokoridorů apod.;

Efektivní práce s veřejností.

Součástí programu bude též odborná exkurze po zajímavých výsadbách.

Organizátory semináře jsou: Zahradnická fakulta MENDELU, Česká vědecká zahradnická společnost, Národní památkový ústav a partneři projektu Zeleň – symbol moderní obce. Mediálním partnerem konference je měsíčník Moderní obec.

Bližší informace včetně přihlášky naleznete na: www.zf.mendelu.cz/cz/veda_a_vyzkum/konference/2012/zelen .

Zámek v Lednici je součástí Lednicko-valtického areálu zapsaného na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *