Obce dál finančně slábnou

Chudnoucí šlechtic s velkým majetkem, který rozšiřuje svůj zámek. To by nejlépe vystihlo trend financí a hospodaření obcí, potvrzený i jejich výsledky v uplynulém roce.

Běžné příjmy obcí loni totiž poklesly o 7 mld. Kč, běžné výdaje obcí se také snížily, avšak pouze o 5 mld. Kč. Provozní saldo obcí se opět o něco zhoršilo. Obce finančně slábly. Státu se nedařilo vybrat více daní. Pokračující zvedání daní situaci jen zhoršuje. Daňové příjmy obcí v roce 2011 se zvýšily o necelou miliardu. Rostou povinné výdaje, zejména povinné transfery (dotace). To, před čím varuji, nabývá rok od roku na významu a stává se stále aktuálnější jak pro stát, tak pro obce.


Proto opět nezbývá nic jiného než velmi vážně a naléhavě připomínat: Veřejná správa vlastní více majetku, než si – vzhledem ke svým příjmům – může dovolit!

Od roku 2005 pokleslo provozní saldo, které můžeme označit za »zbytek« z výplaty po úhradě povinných výdajů. Provozní saldo bylo v roce 2011 stále na úrovni 3/4 původní hodnoty. Jinak řečeno, jestliže tedy obcím kdysi (rok 2008) zbývalo po úhradě provozu téměř 60 mld. Kč, v loňském roce to bylo už pouze 41 mld. Kč!

KDO ZAPLATÍ KOMFORT UTRÁCENÍ?

Budování nového majetku uvedenou situaci jen zhoršuje. Nemluvím nyní o kanalizacích a vodovodech, tyto stavby je nutné dát stranou a hodnotit zvlášť. Ovšem pokud běžné příjmy obcí od roku 2005 vzrostly o 20 %, majetek o více než 40 % (data roku 2011 nebyla ještě v době psaní tohoto textu k dispozici) a běžné výdaje o 30 %, musím se ptát, z čeho budeme svůj rostoucí majetek a komfort utrácení platit?

Z hlediska těchto faktů platí příležitosti a rizika financí obcí. Těmito riziky jsou:

budování nového majetku;

světová stagnace růstu;

současná vláda a její krátkozraká finanční politika.

Mnou dávno definované hlavní příležitosti financí obcí také platí a ukazuje se jejich správnost, totiž že je nutné:

redukovat majetek (zbavit se toho, který nepřináší adekvátní užitek občanům vs. výdaje);

zapomenout na nesmyslné strategie růstu nebo utopické strategie »trvale udržitelného růstu« (ten, kdo tento termín a politiku prosadil, by měl být s nadsázkou odsouzen a upálen) – dnes nejde o růst, ale o zachování životní úrovně a zvyšování standardů kvality služeb.

NUTNÉ JSOU VÝDAJE »NA ROZUM« A ZAVEDENÍ STANDARDŮ KVALITY

Nepřijmou-li obce rozumné strategie, mnoho z nich doplatí na ideologie růstu a investičních dotací. Ačkoliv horlím proti dotacím, volám po výdajích »na rozum«, po stanovení finančních koncepcí a standardů kvality. V Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost aktuálně pro územní samosprávné celky existuje nová dotační výzva č. 89 (vyhlášená Ministerstvem vnitra ČR, odborem strukturálních zdrojů) pro oblast podpory 4.1 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, v níž kromě tradičních nesmyslů a plýtvání penězi na fantasmagorie najdete také rozumné věci.

Nastavit strategie, zlepšit stav hospodaření a financí, to jsou věci, po kterých by měly obce jít. Také po standardech kvality, ale když ono to »vnitro« stále tak tvrdošíjně lpí na CAFu a ISO zavrhuje. Naproti tomu propaguje BSC, což je metoda vhodná spíše do automobilek.

STŘEZME SE »TROJSKÝCH KONÍ«

Vážená města – a obce nevyjímaje, pokud máte vykročit do nových let šťastnou pravou nohou, přehodnoťte prosím své strategie, změňte systém nakládání s majetkem, stanovte strategie rozvoje standardů kvality služeb a nebudujte nový nákladný majetek nad rámec možností svých financí. Mějte na paměti, kolik šlechticů nedokončilo rozšiřování svých zámků, kolik se jich finančně zruinovalo kvůli svým megalomanským plánům. Vždy se najdou lobbisté stavebních firem apod., kteří vám seženou peníze na stavbu »trojského koně«. Jenže pak toho »koně« bude muset živit celé město.

Samozřejmě můžeme mít i nemalé ambiciózní plány. Určitě bych podpořil takové, které budou zaměřeny na lidi, standardy veřejných služeb a komunikace. Na nás samotné. Pracujme na precizaci cílů a priorit. Umějme vyhodnotit trendy a zamysleme se. Zastavme se a přemýšlejme. Inspirujme se těmi nejlepšími. Zapomeňte na ty na chvostu. Nedávejme si za příklad ty, kteří jsou na tom hůře než my. Těch je a bude hodně. Inspirujme se a hledejme ty nejlepší. Vyhrávejme volby nikoliv podle stranické příslušnosti, ale podle toho, zda jsme dobří hospodáři. Propagujme cíle a záměry města.

NECHTĚJME RŮST ROZSAHEM SVÉHO MAJETKU, ALE SVÝMI VÝSLEDKY

Prosazujme v městech a obcích naše nejlepší tradice, naše hodnoty a to, v čem jsme dobří a silní. Nechtějme doslova »za každou cenu« turisty, nové sportovní haly a aquacentra. Chtějme čisté, krásné a »vymazlené« obce a města.

Nedávno jsem v Davli aktualizoval strategický plán rozvoje a tento středočeský městys mně poskytl k dispozici výsledky místního výzkumu veřejného mínění. Ty mnohé zastupitele překvapily. K úžasu leckterého z nich totiž přivedlo poznání, že obyvatele Davle nejvíce ocenili naprosté detaily a požadovali maličkosti. Nebyly to sportovní haly ani bazény. Byla to čistá obec, moderní autobusové zastávky, pěkné chodníky, dobré osvětlení a silný pocit bezpečí. Lidé se zkrátka chtějí v pohodě dopravovat do práce a v pohodě se z ní zase vracet. Požadují žít v hezké obci, která nezarůstá plevelem a není zaneřáděna neuklizenými odpadky.

Nezapomínejme v obcích na to, že finance nejsou cíl, tak to prostě zůstane. Finance jsou nástroj. Města a obce, které tento nástroj dovedou používat, mohou být silné, zdravé a opravdu kvetoucí. Sídlo, které nezvládne finance, to bude mít mnohem složitější a ze smůly už jen těžko vybředne – jako onen chudnoucí šlechtic. Nechtějme růst rozsahem svého majetku, chtějme růst výsledky.

 

LUDĚK TESAŘ
www.cityfinance.cz

 

 

 

ZDROJ: MF ČR, www.cityfinance.cz, 2012

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *