Autor
Kategorie:
Ekonomika

Obce loni s kladným saldem

Podle nejnovější analýzy CCB - Czech Credit Bureau loni obce (bez Prahy) zaznamenaly rekordní pokles celkových příjmů. Ty se meziročně snížily o 4,8 %, tedy o více než 10 mld. Kč. Nejvíce se na tom podílelo meziroční snížení dotací o 6,7 mld. Kč spolu s poklesem kapitálových příjmů o 4,2 mld. Kč.

Navzdory těmto faktům obce jako celek v uplynulém roce vykázaly kladné saldo svého hospodaření ve výši 0,8 mld. Kč. Podařilo se to všem velikostním kategoriím obcí, s výjimkou největších sídel nad 5000 obyvatel. Tyto největší obce, reprezentující sice pouze 4 % obcí v zemi, avšak 20 % obyvatel, zaznamenaly záporné saldo 0,6 mld. Kč. Nejlepšího výsledku naopak dosáhly nejmenší obce (do 199 obyvatel), konkrétně +0,2 mld. Kč, což představuje 5,3% podíl salda na jejich celkových příjmech.

KLESLY KAPITÁLOVÉ, ALE I BĚŽNÉ VÝDAJE

Čím to je, že obce jako celek v roce 2011 tak úspěšně čelily výraznému poklesu svých příjmů? Když v závěru června experti společnosti CCB – Czech Credit Bureau představovali v Praze médiím svoji každoročně vypracovávanou analýzu hospodaření municipální sféry v minulém roce, zdůrazňovali, že obce uměly propad příjmů kompenzovat poklesem výdajů

Nešlo přitom o omezení pouze kapitálových výdajů (o 10,3 mld. Kč), jak zpravidla bývá v takové situaci zvykem. Ale také běžných výdajů, což bývá naopak velmi neobvyklé. U největších obcí (nad 5000 obyvatel) bylo tempo snížení běžných výdajů nižší než průměr za všechny obce. Naproti tomu největší obce nejvíce snížily podíl kapitálových výdajů na svých celkových výdajích.

Ze loňského souběhu meziročního snížení dotací (zejména ze strany regionální rad regionů soudržnosti) a meziročního snížení kapitálových příjmů obcí Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení CCB – Czech Credit Bureau, vyvozuje, že obce se většinově nesnažily vyrovnat nižší objem dotací prodejem svého majetku.

SNÍŽENÍ PŘÍJMŮ OBCÍ NEVEDLO K RŮSTU JEJICH DLUHU

Neméně podstatné je zjištění, že snížení příjmů obcí se nepromítlo ani do růstu jejich dluhu. Vyjdeme-li z metodiky Ministerstva financí, podle níž dluhy obcí zahrnují bankovní úvěry a komunální obligace spolu s návratnou finanční výpomocí a půjčkami ze státního rozpočtu a ze státních fondů, pak se v roce 2011 dluh obcí jako celku dokonce meziročně snížil o 0,5 mld. Kč. Zatímco totiž v roce 2010 dluh obcí (bez Prahy) činil 50,9 mld. Kč, v minulém roce už jen 50,4 mld. Kč. Celkové snížení dluhu obcí loni nastalo vůbec poprvé od roku 2007!

Nejrazantněji dluh snížily nejmenší obce (o 17 %) a v tomto směru se dařilo i ostatním velikostním kategoriím. Zvýšení dluhu zasáhlo pouze obce s počtem obyvatel od 1000 do 4999 (na celkem 8,7 mld. Kč, tedy pouze o 1,4 %).

Struktura příjmů obcí podle velikostních kategorií v letech 2009-2011 (v mld. Kč)

Příjmy celkem 2009 2010 2011 2011 – 2010 2011/2010 (%)
obce bez Prahy 197,4 215,1 204,8 -10,4 -4,8
1-199 3,9 4,2 3,9 -0,3 -7,2
200-499 10,4 11,6 11,2 -0,3 -3,0
500-999 15,0 17,0 16,3 -0,7 -0,3
1000-4999 38,6 41,4 38,8 -2,2 -6,2
nad 5000 131,6 141,1 13 4,5 -6,5 -4,6
Daňové příjmy 2009 2010 2011 2011 – 2010 2011/2010 (%)
obce bez Prahy 97,0 101,3 100,3 -1,0 -1,0
1-199 2,2 2,0 2,0 0,0 0,1
200-499 5,7 6,0 6,1 0,0 0,3
500-999 8,2 8,8 8,7 -0,1 -1,3
1000-4999 18,8 19,8 19,5 -0,2 -1,2
nad 5000 62,2 64,7 64,1 -0,7 -1,0
Dotace 2009 2010 2011 2011 – 2010 2011/2010 (%)
obce bez Prahy 62,6 76,4 69,7 -6,7 -8,8
1-199 0,9 1,5 1,1 -0,3 -22,4
200-499 2,9 3,4 3,1 -0,3 -8,5
500-4999 10,1 13,7 11,7 -2,0 -14,6
nad 5000 45,1 52,9 49,3 -3,7 -6,9
Kapitálové příjmy 2009 2010 2011 2011 – 2010 2011/2010 (%)
obce bez Prahy 13,9 12,7 8,5 -4,2 -33,1
1-199 0,3 0,1 0,2 0,0 27,5
200-499 0,6 0,6 0,5 -0,1 -15,5
500-999 1,0 1,1 0,9 -0,2 -18,4
1000-4999 2,6 2,2 1,8 -0,5 -21,7
nad 5000 9,3 8,6 5,2 -3,5 -40,2

Celkové a kapitálové výdaje obcí v letech 2009-2011 (v mld. Kč)

Výdaje celkem 2009 2010 2011 2011 – 2010 2011/2010 (%)
obce bez Prahy 211,5 216,5 204,0 -12,6 -5,8
1-199 3,7 3,9 3,7 -0,3 -7,0
200-499 11,2 11,0 10,7 -0,2 -2,2
500-999 15,7 16,4 15,7 -0,7 -4,2
1000-4999 39,0 39,9 38,7 -1,2 -2,9
nad 5000 142,0 145,3 135,1 -10,2 -7,0
Výdaje kapitálové 2009 2010 2011 2011 – 2010 2011/2010 (%)
obce bez Prahy 66,0 66,5 56,1 -10,3 -15,6
1-199 1,3 1,3 1,2 -0,1 -5,9
200-499 4,4 3,8 3,8 0,0 -1,1
500-999 6,1 6,3 5,8 -0,5 -0,8
1000-4999 15,6 15,7 14,6 -1,0 -6,5
nad 5000 38,6 39,5 30,7 -8,7 -22,1

Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích obcí v letech 2010 a 2011 (v %)

Kategorie obce 2010 2011
obce bez Prahy 30,7 27,5
1-199 32,4 32,8
200-499 34,6 35,0
500-999 38,2 36,7
1000-4999 39,3 37,8
nad 5000 27,2 22,8

ZDROJ: CCB – CZECH CREDIT BUREAU

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *