Obce zpravidla trhy neorganizují, raději si najímají profesionály

Praha 3 svěřila organizování trhu občanskému sdružení. Zorganizovat trh v odpovídající kvalitě totiž není žádná legrace. Základem je kvalitní smlouva. Největší investici - stánky - zafinancovala městská část.

Provoz trhu se řídí smlouvou mezi pořadatelem Městskou částí (MČ) Praha 3 a o. s. Archetyp jako provozovatelem trhu. Spolupráce trvá od roku 2010. MČ Praha 3 od počátku pokrývala veškeré investiční náklady na zajištění tržního místa (prodejní stánky, elektrifikace, zavedení vody, pítko). Atraktivita trhů postupně stoupala, byl rozšířen počet stánků i samotných tržních dnů. Vzhledem k ziskovosti pořádání trhu se MČ Praha 3 s provozovatelem dohodla na hrazení úplaty za provozování trhu ve výši 100 tis. Kč měsíčně.

SMLOUVA ZAKAZUJE PRODEJ ZBOŽÍ Z VELKOSKLADU

Provozovatel je zároveň smluvně vázán nepronajímat stánky farmářům za více než 1000 Kč za den a stánek. Smlouva s provozovatelem dále upravuje prodávaný sortiment, kde musí převažovat zemědělské produkty a potraviny vyprodukované především na území Česka. Ze smlouvy vyplývá, že obec zajistí dvě toalety v blízkosti trhu, obec také zajišťuje v pravidelných intervalech komunální úklid, základní úklid bezprostředně po konání trhu provádí pořadatel. Pořadatel trhů je povinen brát zvláštní zřetel na výběr prodejců. Cílem je totiž obnovit tradici trhů, která v každém městě po staletí fungovala, podpořit místní soběstačnost a lokální produkci. Nesmí být prodáváno zboží z velkoskladu, musí se jednat o zboží přímo od prvovýrobců, pěstitelů, chovatelů či zpracovatelů.

STÁNEK SLOUŽÍ I JAKO LAVIČKA

MČ se zavázala k nákupu 22 kusů stánků, o které pořadatel trhu musí řádně pečovat. Návrh stánků zpracoval E atelier, Ing. arch. Pavel Kocych, a byl schválen Odborem památkové péče MHMP k použití v památkové zóně. Uvedený typ byl zařazen do unifikovaného městského mobiliáře pro farmářské trhy v pražské městské památkové rezervaci. Prodejní stánek ve složeném stavu slouží jako lavička. V případě potřeby se rozloží a vznikne prodejní plocha stíněná markýzou. Všechny komponenty stánku jsou uzamčeny v lavici, nic se nemusí dovážet. Ve smlouvě jsme museli ošetřit i parkování vozidel prodejců, maximální velikost vozů a jejich povolené množství.

Domnívám se, že úřad sám by nedokázal zorganizovat trhy v kvalitě, ve které to dělá Archetyp nebo jiné subjekty. Pro provoz trhů by museli být nabráni noví zaměstnanci. Společnost Archetyp byla založena s cílem posilovat kvalitu tržišť. Součástí činnosti provozovatele trhu je i komunikace s farmáři, dokumentace jejich produkce nebo zajištění doprovodných programů.

ONDŘEJ RUT

zástupce starosty, MČ Praha 3

Prodejní stánek ve složeném stavu slouží jako lavička. V lavici je navíc úložný prostor.

FOTO: MČ PRAHA 3

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *