Filtr

ÚŘAD PRO POMOC KRAJŮM

Čerpání peněz z fondu pro přeshraniční spolupráci (CBC Phare) Evropské unie má umožnit vznik Centra pro regionální rozvoj ČR (CCR), jehož zřízení schválila vláda. Nové centrum nebude vyžadovat příliš zvýšené náklady, protože nahradí dosavadní středisko při Ministerstvu pro místní rozvoj. Zároveň...

Kategorie: Téma měsíce

MILIARDY PROTI NEZAMĚSTNANOSTI

Za osm let své existence přispěly programy podpory malého a středního podnikání téměř 11 tisícům projektů částkou 10,2 miliardy korun. Do letošního devátého roku vstoupily s 2 miliardami korun. O těchto programech jsme hovořili s předsedou představenstva a generálním ředitelem Českomoravské záruční...

Kategorie: Téma měsíce

FINANCOVÁNÍ VZÁJEMNÝCH AKCÍ

Česko-německý fond budoucnosti je mezistátní institucí, která vznikla na základě Česko-německé deklarace z ledna 1997. I našim městům a obcím nabízí možnost spolufinancování kulturních, společenských, sportovních a dalších projektů. Úkolem Česko-německého fondu budoucnosti (FB) je podporovat...

Kategorie: Téma měsíce

SLUŽBY PRO MUNICIPÁLNÍ SFÉRU

Union banka byla založena v roce 1991 jako peněžní ústav zaměřený na wholesalové bankovnictví, jehož úkolem byla mimo jiné poskytovat finanční pomoc novým podnikatelům pocházejícím z útlumového hornictví. V současné době nabízí své produkty nejširší klientele včetně municipalit. Po téměř...

Kategorie: Téma měsíce

JAK ZE SLEPÉ ULIČKY

Přímotopy Není to tak dávno, co Parlament ČR uvolnil více než šest miliard korun na boj se znečištěným ovzduším. Peníze byly určeny na příspěvky pro lidi, kteří vyhodili své staré kotle či kamna na uhlí a nahradili je novým, ekologicky výhodnějším vytápěním. Za to se považoval především zemní plyn,...

Kategorie: Téma měsíce

ISPA: PŘES SEDM MILIARD EUR

Od roku 1999 Státní fond životního prostředí (SFŽP) z pověření Ministerstva životního prostředí zabezpečuje Program ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre - Accession) v oblasti životního prostředí. Program ISPA poskytuje finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie (EU) státům, které by...

Kategorie: Téma měsíce

SLUNCE DO ŠKOL

V rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) program s názvem Slunce do škol. Program probíhal letos a bude asi pokračovat i v roce...

Kategorie: Téma měsíce

VÝHODY INDIVIDUÁLNÍ SPRÁVY AKTIV

V případě, že ekonomické subjekty mají volné finanční prostředky, budou pravděpodobně řešit problém, jak tyto prostředky zhodnocovat, aby jim přinášely co možná nejzajímavější výnos. Existuje nepřeberná škála možností, jak s těmito penězi naložit. Jednou z nich je i individuální správa aktiv....

Kategorie: Téma měsíce

PODPORA TŘÍDĚNÉHO SBĚRU

Výrobci obalů a balených výrobků jsou povinni zajistit zpětný odběr a následné využití části obalů uvedených na trh. Zabezpečení této povinnosti prostřednictvím tříděného sběru odpadu v obcích umožňuje systém EKO-KOM, který vychází z obdobných modelů v evropských zemích. Systém EKO-KOM finančně...

Kategorie: Téma měsíce

NABÍDKA PŘEHLEDU

Oddělení výchovy, vzdělávání a osvěty Českého ekologického ústavu (ČEÚ) připravuje přehledy, které mohou napomoci aktivitám v oblasti zlepšování životního prostředí v ČR. Nyní je nabízena aktuální verze Přehledu alternativních zdrojů financování aktivit v ochraně životního prostředí se zaměřením na...

Kategorie: Téma měsíce