Filtr

Řízení a správa – krátce

Ministerstvo vnitra má k životu obcí a občanů blízko a svědčí o tom i obsah jeho internetové stránky. Zadáme-li adresu www.mvcr.cz, otevře se titulní stránka, na které je rozsáhlý soubor odkazů. Kliknutím na výrazné ikony se dostaneme na stránky Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru ČR. V...

Kategorie: Různé

PRAHA

NUTS 2 Hlavní město Praha je podle usnesení vlády ČR č. 707/1998 územním celkem NUTS 2 a současně krajem (tj. NUTS 3), který vznikl 1. ledna 2000 dle ústavního zákona č. 357/1997 Sb. Územní statistické jednotky NUTS 2 byly vytvořeny pro potřeby čerpání finančních prostředků z podpůrných programů,...

Kategorie: Různé

NOVELA NOVĚ URČUJE VZTAHY

Letošního 29. února nabyla vyhlášením ve Sbírce zákonů účinnosti novela zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, která se dotýká zejména § 9 a 10. Novela především nově určuje vztahy mezi obcí a fyzickými osobami zapojenými do systému nakládání s komunálním odpadem (KO). Jedná se jak o povinnost se do...

Kategorie: Legislativa

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Kdo má čas, trpělivost, přístup k počítači a peníze, může se již domoci mnoha informací, tedy zpráv a údajů, ovšem pokud jejich zveřejnění nebrání zákon nebo zákonem chráněný projev vůle toho, koho se informace týká. K tomu, aby informace plnily svoji úlohu, musí být splněno několik předpokladů:...

Kategorie: Legislativa

ZÁKON V PRAXI

ANKETA O aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na městském a okresním úřadě, nám řekli: KAREL MRÁZ, starosta města Klatovy: "Domnívám se, že tento zákon je užitečný, ale rozhodně pro praxi v České republice není ničím zásadně objevným a novým. Patří k našim vlastnostem...

Kategorie: Legislativa

OBECNÍ POLICIE

Za jakých podmínek jsou strážníci obecní policie oprávněni předvést osobu? ODPOVĚĎ: Problematiku upravuje § 13 zákona ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Strážník je oprávněn osobu předvést jestliže: 1) Osoba je podezřelá ze spáchání přestupku, hodnověrně...

Kategorie: Legislativa

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Zákon č. 28/2000, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a č. 93/1998 Sb., přináší s účinností od 1. června t. r. řadu zásadních změn a doplnění. Došlo také ke změně v otázce kvalifikačních a dalších předpokladů uchazečů k plnění...

Kategorie: Legislativa

TŘI NOMINOVANÁ MĚSTA

Letos již počtvrté se sejdou 17. dubna ve slavnostním prostředí Španělského sálu zástupci měst přihlášených do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón za rok 1999. Za účasti nejvyšších politických činitelů, špičkových odborníků a...

Kategorie: Různé

VODA NEMÁ ŠANCI

Problémem českých panelových domů nejsou jen popraskané spáry mezi panely či špatná umakartová jádra. V doslova katastrofálním stavu je rovněž řada balkónů či lodžií, u nichž zatékání vody pod dlažbu působí značné škody. Důvodem je přitom nekvalitní nebo zcela chybějící hydroizolace. Pro obnovu...

Kategorie: Různé

Odpadové dny 2000

Vaší pozornosti jistě neunikla informace z březnového čísla, že časopisy Moderní obec a Odpady jsou společně s ISWA Česká republika, Svazem odpadového průmyslu ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR pořadateli souboru konferencí pod názvem ODPADOVÉ DNY 2000. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo...

Kategorie: Různé