Filtr

ČESKÁ EKONOMIKA NA CESTĚ K OŽIVENÍ

Pro rok 2000 v hospodářské politice si vláda jako prioritní úkol vytyčila oživit ekonomiku, Česká národní banka pak v souladu s ústavní povinností udržet stabilitu měny. Oba tyto principy pokračují, ovšem v jiné kvantitativní podobě, již z minulého roku. Vývoj a situaci v ekonomice v posledních...

Kategorie: Ekonomika

ASSET MANAGEMENT V MUNICIPÁLNÍ SFÉŘE

S pojmem "asset management" se například zastupitelé měst při vyhlašování veřejných zakázek na správu volných finančních prostředků setkávají stále častěji. Asset management v podmínkách municipální sféry sám o sobě přitom neznamená jenom správu volných finančních prostředků, nýbrž také správu...

Kategorie: Ekonomika

PROGRAM PARTNERSTVÍ MĚST

Evropská komise vyhlašuje pro rok 2000 nová pravidla pro poskytování grantů partnerským městům. Finanční pomoc může být poskytnuta ke krytí organizačních a cestovních nákladů od 750 do 50 000 eur. Program finanční pomoci - nazvaný v angličtině Town-twinning - směřuje k navázání a udržení...

Kategorie: Ekonomika

KONFERENCE O NOVÉM FINANCOVÁNÍ

Správou veřejných financí se koncem března v Praze zabývala již čtvrtá celostátní konference pořádaná Svazem měst a obcí České republiky. Konference byla určena především starostům a vedoucím finančních odborů městských úřadů. Na programu byly mimo jiné návrh zákona o rozpočtovém určení výnosu...

Kategorie: Ekonomika

BUDEME POMÁHAT MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM

V březnu se v Brně sešla první valná hromada nové Asociace malých a středních podniků. Sdružuje podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců a vznikla ze soukromé iniciativy desítky majitelů či ředitelů firem. Jak přípravný výbor několikrát zdůraznil, asociace vznikla i z jejich soukromých prostředků....

Kategorie: Ekonomika

KOMUNIKACE PODNIKATELE S BANKOU

Je známou skutečností, že základním předpokladem podnikání je zajištění potřebných finančních zdrojů. Především u menších a středních podniků je stále základní formou získávání financí bankovní úvěr. Současná situace je z hlediska podnikatelů - žadatelů o úvěr hodnocena velmi kriticky. Velká...

Kategorie: Ekonomika

PRAKTICKÉ MINIMUM

PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD (I.) Města a obce jsou vlastníky podílů akciových společností, což si vynucuje potřebu podílet se aktivně na jejich správě. Municipality - jako všichni významní akcionáři - navrhují své kandidáty na místa členů představenstev a dozorčích rad, kteří jsou poté...

Kategorie: Ekonomika

PODAŘÍ SE DOKONČIT PŘEVZETÍ MAJETKU?

Pátého dubna t. r. schválil Senát poslaneckou novelu zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku státu do vlastnictví obcí. Novelu zákona musí ještě podepsat prezident republiky. Všichni zúčastnění však věří, že 1. července 2000 nabude účinnosti. To by znamenalo završení více jak...

Kategorie: Ekonomika

ODPADOVÉ DNY

Pořádá ISWA Česká republika a měsíčníky Hospodářských novin ODPADY, MODERNÍ OBEC spolu se Svazem odpadového průmyslu ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR, pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Cyklus odborných konferencí, workshopů a diskuzí podle společných názvem Odpadové dny 2000, který...

Kategorie: Ekonomika

POJÍZDNÁ PRODEJNA – MNOHDY JEDINÁ ŠANCE

Jedním z programů státní tzv. celoplošné podpory podnikání je program "Pojízdná prodejna". Jak už název napovídá, jeho cílem je zlepšení zásobování venkova. Podnikatel žádající o dotaci je povinen provozovat pojízdnou prodejnu minimálně v 15 obcích jednou týdně. Program mu pak nabízí úhradu 50 %...

Kategorie: Ekonomika