Filtr

PRAKTICKÉ MINIMUM

PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD (VIII) Ke zlepšení práce dozorčí rady slouží výbory (nebo podvýbory) správních orgánů: výbor pro audit, výbor pro odměňování a jmenovací výbor. Uvedené výbory garantují jednak nezávislost odborného úsudku při přípravě podkladů pro rozhodování o členech...

Kategorie: Ekonomika

OŽIVENÍ CHODOVSKÝCH SÍDLIŠŤ

Chodov leží 8 km západně od Karlových Varů. Zejména v posledních letech zde vyrostly "ubytovací kapacity" pro zaměstnance těžebního a zpracovatelského hnědouhelného kombinátu ve Vřesové a strojírenského závodu CHODOS. Z původního pohraničního městečka s 3500 obyvateli na sklonku 50. let se tak...

Kategorie: Ekonomika

ŠIROKÉ SPEKTRUM SLUŽEB

Redakce připravila ve spolupráci s odborníky články, které by měly informovat pracovníky městských, obecních a okresních úřadů i podnikatelských subjektů o činnosti Komory auditorů ČR, zároveň zde najdou údaje o službách, které tato instituce nabízí. Další příspěvky se zabývají trendy účetnictví a...

Kategorie: Téma měsíce

K ČEMU AUDIT SLOUŽÍ

Auditor je vysoce kvalifikovaná nezávislá osoba, která ověřuje speciálními metodami, že účetnictví je vedeno úplně a správně, že věrně zobrazuje skutečnosti, týkající se majetku, závazků a pohledávek. Mnohdy v průběhu roku průběžně sleduje způsob vedení účetnictví, což je v zásadě nutné u velkých...

Kategorie: Téma měsíce

VĚTŠÍ POZORNOST VEŘEJNÉMU SEKTORU

Komora auditorů ČR sdružuje auditory, kteří provádějí podle zvláštního zákona ověřování účetních závěrek včetně závěrek tzv. neziskového sektoru. Sem patří zcela určitě veřejný sektor, který zahrnuje i nově vymezované územní samosprávné celky, tedy města a obce. Méně je však v širší veřejnosti...

Kategorie: Téma měsíce

ODBORNÝ DIÁŘ 2001

Informační středisko pro životní prostředí REK vydává již 9. ročník Odborného diáře pracovníků ve vodním hospodářství, ochraně ovzduší, odpadovém hospodářství a příbuzných oborech. Najde uplatnění na stole každého, kdo v obci či okrese má co do činění s péčí o životní prostředí. Oproti minulým...

Kategorie: Téma měsíce

ČASU UŽ MOC NEZBÝVÁ

Hospodaření obcí a dobrovolného svazku obcí se přezkoumává podle metodického pokynu vydaného Ministerstvem financí ČR čj. 124/92785/1998 ze dne 29. 12. 1998. Tato práce připadá zpravidla pracovníkům kontrolního oddělení finančního referátu, popřípadě oddělení rozpočtů okresního úřadu (OkÚ). Vedoucí...

Kategorie: Téma měsíce

ČESKÉ ÚČETNICTVÍ SE STÁLE VÍCE INSPIRUJE SVĚTEM

V pražském hotelu Holiday Inn se 31. října-1. listopadu konal již 3. ročník konference na téma "Mezinárodní účetní standardy a česká účetní legislativa". Zájem byl opět velký. Pořadatelé - Vysoká škola ekonomická v Praze (Fakulta financí a účetnictví - katedry finančního a manažerského účetnictví)...

Kategorie: Téma měsíce

LIKVIDÁTOR SEPISUJE ZÁKONY

Novela zákona o účetnictví se dlouho připravuje a očekává. Její návrh zatím Parlament ČR neschválil. Z chystaných změn však plyne, že požadavky na znalosti účetních se zvýší. Ze sesterského týdeníku Ekonom jsme převzali rozhovor s náměstkem ministra financí Ladislavem Zelinkou, který objasňuje...

Kategorie: Téma měsíce

PŘIROZENÁ SOUTĚŽ NENÍ NA ŠKODU

Hradec Králové a Pardubice se řadí již dlouhodobě jak svým lidským, tak i hospodářským potenciálem k nejvýznamnějším městům České republiky. Navíc leží v těsné blízkosti a mohou mít proto též obdobné problémy ve své správě. Primátoru Hradce Králové Ing. Oldřichu Vlasákovi a primátoru Pardubic Ing....

Kategorie: Různé