Filtr

PRAKTICKÉ MINIMUM

PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD (VI) Neexekutivní člen představenstva a dozorčí rady by po dvou až třech měsících od svého jmenování měl být schopen vnímat signály časného varování, které obvykle znamenají nástup problémů ve společnosti. Prvním z varovných signálů jsou náhlé výkyvy v...

Kategorie: Ekonomika

FIRMA SLOUŽÍ OBCI

Nesporné přednosti okolní zachované přírody a lesnaté krajiny pro rekreaci chtějí účelně využít v Pohoří nedaleko Prahy. Navíc proto, že finanční příjmy za lepší poskytování pohostinských a ubytovacích služeb v režii obce mohou posloužit k jejímu dalšímu rozvoji. K naplňování tohoto záměru se...

Kategorie: Ekonomika

UŽITEČNÉ INFORMACE NA CD

Akciová společnost Schober Direktmarketing se sídlem v Praze se zabývá vyhledáváním, zpracováváním a průběžnou aktualizací adres a marketingových databází o firmách, úřadech a institucích v celé ČR. Všechny údaje její pracovníci získávají z více než 200 veřejných a dalších zdrojů. V databance...

Kategorie: Ekonomika

NEJEN NÁKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Čistota veřejných prostranství vystavuje městům a obcím spolehlivou vizitku. Tradičním smluvním partnerem radnic jsou při jejím zajišťování technické služby. Názvy "technických služeb", stejně jako jejich právní statuty se v posledních letech často měnily. Stejně různorodá je, jak vyplývá z...

Kategorie: Téma měsíce

ÚČELNĚ A HOSPODÁRNĚ

Příspěvková organizace Služby města Brumov-Bylnice byla zřízena rozhodnutím městského zastupitelstva v roce 1993. Cílem bylo vytvořit organizaci, která by účelně a hospodárně uspokojovala potřeby města v oblasti veřejně prospěšných služeb a zajišťovala některé služby pro občany. Služby města...

Kategorie: Téma měsíce

KRÁLÍKY MAJÍ OPERAČNÍ PLÁN

Na základě zřizovací listiny zajišťují Technické služby města Králíky sběr a svoz tuhého komunální odpadu (TKO), správu a údržbu technického zařízení města a obcí, což představuje čištění města (letní, zimní), údržbu a opravy veřejného osvětlení, údržbu zeleně, opravy místních komunikací, správu a...

Kategorie: Téma měsíce

SBĚRNÝ DVŮR SLOUŽÍ UŽ OSM LET

Do sběrného dvora Technických služeb (TS) v Lomnici nad Popelkou, založeného už před osmi lety, se vozí mj. starý papír, a to i z lomnické základní školy, kterou navštěvuje na 900 dětí. Ředitel Technických služeb Milan Bouška požádal vedení školy o spolupráci, a byl zde tak obnoven sběr starého...

Kategorie: Téma měsíce

ZAJÍMAVÝ PŘÍKLAD Z YORKU

Městský úřad v anglickém Yorku komunikuje s občany formou "Smluv se zákazníkem". Připravil jich celkem čtyři. Pro zajímavost uvádíme zkrácenou verzi smlouvy zaměřené na údržbu silnic a chodníků a na čistotu města. Podobných "Smluv se zákazníkem" lze na radnici v Yorku najít mnohem více. Týkají se...

Kategorie: Téma měsíce

CHCE TO PENÍZE A NADŠENÍ

Aktivita uherskohradišťské Školy MESIT, o. p. s., která vzdělává žáky s nedokončeným základním vzděláním, je všeobecně známá. V chráněné dílně této speciální školy zdravotně handicapovaní absolventi rozebírají staré elektrospotřebiče a recyklují tak značné množství druhotných surovin. V létě tohoto...

Kategorie: Téma měsíce

POHŘEBNICTVÍ POTŘEBUJE MODERNIZACI

Údržba hřbitovů a pietní architektury, otázky bezpečnosti práce při výkopu hrobů a další témata budou součástí expozic a odborných seminářů probíhajících v průběhu mezinárodního veletrhu pohřebnictví VENIA, který se bude konat na brněnském výstavišti ve dnech 23.-25. listopadu t. r. Údržba hřbitovů...

Kategorie: Téma měsíce