Filtr

STŘEDNÍ MORAVA

NUTS 2 Region úrovně NUTS 2 Střední Morava tvoří území dvou samosprávných krajů - Olomouckého a Zlínského. Byl vymezen po dohodě se Statistickým úřadem Evropského společenství a na základě usnesení vlády č. 707 z roku 1998. Území regionu se rozprostírá severojižně podél toku řeky Moravy. Severní...

Kategorie: Různé

ZAPOJIT VEŘEJNOST DO TVORBY KONCEPCÍ

Zlín má schválenou koncepci odpadového hospodářství, podle které se řídí už čtyři roky. V současné době město pracuje na nové, do níž se snaží vnést nový prvek, a to práci s veřejností. Tuto metodu si již ověřilo na jiné akci - výstavbě centrálního parku na sídlišti Jižní svahy. Podstatu koncepce...

Kategorie: Různé

Elektronická komunikace

Od prvního ledna letošního roku nabyl účinnosti zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu občanů k informacím, ukládající pracovníkům institucí veřejné správy povinnost poskytovat požadované informace. Cílem deklarované státní informační politiky přitom bylo snížení časového omezení a zvýšení...

Kategorie: Různé

STAVBA STOLETÍ

Slavnostním večerem a vyhlášením výsledků hlasování odborné poroty a veřejnosti skončila 16. dubna v Janáčkově divadle v Brně první část veřejné ankety "Stavba století". Anketu vyhlásil Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR spolu s a. s. Brněnské veletrhy a výstavy s cílem prezentovat vrcholné české...

Kategorie: Různé

VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ

Město s 10 tisíci obyvatel by podle urbanistických ukazatelů mělo mít alespoň tři hřiště na kopanou, pět hřišť na košíkovou, deset na volejbal, jedno na házenou a nejméně osm tenisových kurtů. Stejné ukazatele uvádějí pro takové město dvě tělocvičny, malý krytý bazén a otevřené koupaliště,...

Kategorie: Různé

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

Projdeme-li se městskou ulicí či náměstím jistě budeme vnímat zářivé historické památky i podobu okolní architektury a z nich odvozovat hodnotu a krásu jednotlivých měst a lokalit. Málokdy nás však napadne zamyslet se nad úrovní detailů tohoto prostředí, různých tabulí, označení, šipek,...

Kategorie: Různé

CENA MODERNÍ OBCE

REGENERACE NENÍ JEN OBNOVA PAMÁTEK Výjimečného výsledku v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón dosáhlo Uherské Hradiště. V uplynulých letech se ve zdejší městské památkové zóně podařilo obnovit naprostou většinu památkových objektů. Město za tyto aktivity získalo cenu časopisu...

Kategorie: Různé

URBANISTICKÁ STUDIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Na základě rozhodnutí Regionální koordinační skupiny byla v prosinci 1999 vypracována ve smyslu novelizovaného stavebního zákona urbanistická studie Pardubického kraje. Jejím hlavním cílem je koordinace rozvoje řešeného území a definování základních limitů jeho využití v návaznosti na území...

Kategorie: Různé

EMOCE ŠKODÍ OBĚMA STRANÁM

ŠKOLSTVÍ Reforma veřejné správy vzbudila silné emoce zejména ve školském rezortu. Hlavním důvodem byl styl, jakým se o chystaných změnách učitelé dověděli. Zatímco nad připravovanou reformou školství už více než rok s jejími tvůrci, zaštítěnými ministerstvem školství, diskutují, zásahy do rezortu...

Kategorie: Různé

KOMU VADÍ MALÉ OBCE?

NÁZOR Svou životaschopnost v uplynulých deseti letech potvrdily i malé obce. Jejich rozvoj je znatelný. Jsou samozřejmě výjimky, a ty si vždycky najdou naše média, neboť je třeba ukazovat úhyn, senzace, špatnosti... Dobrá věc se ale sama neprosadí. A sdělovací prostředky ovlivňují, jsou filtrem...

Kategorie: Různé