Filtr

VODA NEMÁ ŠANCI

Problémem českých panelových domů nejsou jen popraskané spáry mezi panely či špatná umakartová jádra. V doslova katastrofálním stavu je rovněž řada balkónů či lodžií, u nichž zatékání vody pod dlažbu působí značné škody. Důvodem je přitom nekvalitní nebo zcela chybějící hydroizolace. Pro obnovu...

Kategorie: Různé

Odpadové dny 2000

Vaší pozornosti jistě neunikla informace z březnového čísla, že časopisy Moderní obec a Odpady jsou společně s ISWA Česká republika, Svazem odpadového průmyslu ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR pořadateli souboru konferencí pod názvem ODPADOVÉ DNY 2000. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo...

Kategorie: Různé

KATALOG SOS ODPADY

Osmý ročník katalogu odpadů a jejich zneškodňovatelů "SOS odpady 2000" vyjde v květnu letošního roku. Příručku připravuje Informační středisko pro životní prostředí REK, Stará Boleslav. Je určena nejen producentům a zneškodňovatelům odpadů, ale i pracovníkům městských, obecních a okresních úřadů a...

Kategorie: Různé

PYROS PODESÁTÉ

Ve dnech 16.-20. května se uskuteční na brněnském výstavišti mezinárodní veletrhy PYROS (požární technika), INTERPROTEC (ochranné pomůcky) a ISET (bezpečnostní technika a služby). Pyros se bude konat již podesáté. Je největším veletrhem v daném oboru ve střední Evropě. Letošního ročníku se zúčastní...

Kategorie: Různé

REGIONÁLNÍ FÓRUM 2000

Aula Academia centra ve Zlíně se 18. května stane místem konání Regionálního fóra 2000. Pořadatelem je město Zlín a mediálním partnerem časopis Moderní obec. Regionální fórum je určeno představitelům státní správy a samosprávy, podnikatelské sféry, bankovního sektoru, finančních úřadů, zástupcům...

Kategorie: Různé

ZAJÍMAVÝ PROJEKT

Zajímavý projekt Tourist Channel web site, jehož cílem je podpora rozvoje cestovního ruchu v České republice, zpracovala firma J. C. Trade Bridge Bratislava. V první etapě vznikne na webové stránce elektronická mapa měst a obcí, které se přihlásí do projektu. Internetová stránka představí obrazem i...

Kategorie: Různé

Obce a životní prostředí

(Dokončení) Ochrana přírody a krajiny Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou obce orgánem ochrany přírody. Část pátá Některá omezení vlastnických práv, finanční příspěvky při ochraně přírody, přístup do krajiny, účast veřejnosti a právo na informace v ochraně přírody § 63 -...

Kategorie: Různé

Příjemné a zdravé místo pro život

Brněnský veletrh URBIS je jediný svého druhu v České republice. Uskuteční se letos již posedmé - od 16. do 20. dubna a stane se aktuální přehlídkou poptávky a nabídky všeho pro města a obce. V posledních letech probíhal URBIS vždy společně s Mezinárodním stavebním veletrhem IBF. Letos bude navíc...

Kategorie: Téma měsíce

Komunální technika 2000

Společnost Technické služby Děčín, a. s., připravila pro odbornou i širokou veřejnost regionální výstavu "Komunální technika 2000", která se uskuteční ve dnech 19. až 20. května letošního roku v areálu děčínského zimního stadiónu. Cílem výstavy je vytvořit prostor pro výměnu informací o výrobcích,...

Kategorie: Téma měsíce

Nejlepší české stavby

Stavebnictví má ve srovnání s ostatními produkčními odvětvími mnoho zvláštností. Stavební díla jsou historickým svědectvím o stupni umění, technické zdatnosti, o kulturní vyspělosti toho kterého národa. Stavební díla mají i další, pro každou společnost existenční význam. Jen velice zřídka si...

Kategorie: Téma měsíce