Filtr

PÉČE STOJÍ PENÍZE

Na poloviční cestě mezi Nepomukem a Blatnou leží obec Kasejovice. Žije zde 860 občanů, se spádovými obcemi (Polánka, Řesanice, Chloumek, Újezd, Kladrubce, Podhůří a Přebudov) 1270 obyvatel. Mnoho důležitých investičních akcí se na Kasejovicku už podařilo realizovat. Starostka Marie Čápová ale...

Kategorie: Různé

NAVZÁJEM SE POTŘEBUJEME

V současnosti stojí v čele obcí České republiky více než pět set žen. Jednou z nich je starostka Lázní Bohdaneč Ing. Květoslava Jeníčková. Požádali jsme ji o následující rozhovor. [*] Již ve dvojích komunálních volbách jste získala značnou podporu voličů. Čemu přičítáte jejich v podstatě stabilní...

Kategorie: Různé

EKOLOGICKÝ PROJEKT

Letošní ročník ekologického projektu Zelené město, který probíhal během prázdnin v Novém Jičíně, Hodoníně, Strážnici a Praze 7, skončil podle jeho organizátorů úspěšně. Iniciátorem akce je společnost Philip Morris ČR, která věnovala na projekt 2 mil. Kč. V Novém Jičíně pracovalo 58 studentů, kteří...

Kategorie: Různé

Poradní sbor

Zástupci měst, obcí, regionálních sdružení a svozových firem, zapojených v systému EKO-KOM, ustavili na jednání v Praze užší poradní sbor, který bude partnerem vedení systému. Cílem je vytvořit diskuzní a poradní fórum pro vyjasňování záměrů, cílů, požadavků regionů či sporných bodů. Užší poradní...

Kategorie: Různé

Participace dětí a mládeže na životě obce

Zpracoval PhDr. Břetislav Hofbauer, CSc., člen předsednictva EAICY Participace (podíl, spoluúčast) se na současném rozmezí dvou století stala frekventovaným pojmem a diskutovaným problémem působení mezi dětmi, dospívající mládeží i mladými dospělými. Rozumí se jí zpravidla vyjádření názoru, účast...

Kategorie: Různé

DAŇOVÁ SPRAVEDLNOST JE VŽDY KOMPROMISEM

Příští rok začnou působit nové kraje a zásadně se změní i hospodaření měst a obcí. O způsobech jejich financování jsme hovořili s místopředsedou vlády a ministrem financí doc. Ing. Pavlem Mertlíkem, CSc. Jak hodnotíte jako ekonom dosud přijaté zákony týkající se financování veřejné správy? Z...

Kategorie: Různé

FINANCOVÁNÍ MÍSTNÍ KULTURY

(Dokončení) Charakter finančních prostředků věnovaných na kulturu je závislý zejména na velikosti sídla. Malé obce a malá města prostředky na kulturu užívají obvykle buď pro systém zálohového financování kulturních činností (viz vyhláška č. 205/1991 Sb.), nebo grantovým způsobem pro podporu...

Kategorie: Ekonomika

POZITIVNÍ VÝVOJ EKONOMIKY POKRAČUJE

Ekonomický a finanční rozvoj v letošním roce (do poloviny srpna) charakterizují čtyři základní tendence: oživení ekonomiky, silný příliv zahraničních investic, stabilita ekonomiky s výrazným posilováním kurzu české koruny a skončení období extrémně nízké inflace. Proces oživení české ekonomiky,...

Kategorie: Ekonomika

PRAKTICKÉ MINIMUM

PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD (v) Ve výrobních aspektech jde opět o věrohodnost informací o stavu prováděcího a dílenského plánování, o rytmu, způsobu a disciplíně v zadávání do výroby, o vedení skladového hospodářství, o zmetkovém řízení, kontrole kvality a předávání hotových výrobků...

Kategorie: Ekonomika

ROZHODLA KVALITA A RYCHLOST

Více než dva tisíce nových pracovních míst má vzniknout po dokončení výrobního areálu německé firmy Bosch v jedné z okrajových lokalit Jihlavy. Další průmyslovou zónu připravuje město na území Městské části Hruškovy Dvory. "Když se před čtyřmi lety rozhodovalo o tom, zda město má či nemá prodat za...

Kategorie: Ekonomika