Přestupní terminál v Novém Bydžově získal dvě prestižní ocenění

Když letos město Nový Bydžov přihlásilo do soutěže Cesty městy svůj přestupní terminál, neprohloupilo. Tento projekt nejenže zvítězil v kategorii Plošná řešení a získal Cenu Nadace Partnerství, ale obdržel také Cenu časopisu Moderní obec.

Na dvě stovky autobusových spojů denně obslouží bezbariérový přestupní terminál v Novém Bydžově na Královéhradecku. Měsíčně tak odtud odjíždí 10 až 12 tisíc cestujících a zhruba stejný počet jich tam i vystupuje. Díky novému terminálu se jim výrazně zkrátila cesta mezi autobusovými zastávkami navzájem i na přilehlé nádraží. Navíc zastávky jsou kryty přístřešky, funguje tam moderní informační systém a přibylo i pečlivě udržované sociální zázemí jak pro cestující, tak pro řidiče autobusů.

Terminál o celkových nákladech 37,1 mil. Kč (bez DPH) byl loni vybudován díky dotaci z ROP Severovýchod, kterou město doplnilo ze svých zdrojů. Jeho přidanou hodnotou je fakt, že mohl být řešen komplexně, čehož projektant Ing. Leoš Jelínek z pardubické společnosti PRODIN náležitě využil. Terminál tak v těsném sousedství železničního nádraží nejen soustředil na jedno místo do té doby v okolí roztroušené autobusové zastávky. Ale řešil i navazující komunikace, chodníky, parkovací stání, odpočinkové plochy i veřejnou zeleň.

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ I VYŠŠÍ KOMFORT PRO CESTUJÍCÍ

Za povšimnutí stojí i to, že dešťová voda z terminálu i z velké části okolních zpevněných ploch je svedena do samostatné dešťové kanalizace. Ta ji odvádí do dvou vsakovacích galerií v prostoru terminálu. Balastní vody se tak nevypouštějí do jednotné kanalizace, což je přínosem jak z ekologického, tak ekonomického hlediska.

Bezbariérové řešení terminálu je podtrženo i využitím tzv. kasselských, tedy bezbariérových zastávkových obrubníků, v tomto případě s výškou podsádky 20 cm, splňující požadavky příslušné vyhlášky a normy. I když, jak poznamenává Leoš Jelínek, norma ani vyhláška použití těchto obrub nevyžadují, jejich výhodou je, že umožňují řidiči autobusu bezpečně najet těsně k okraji obruby, aniž by hrozilo nebezpečí poškození obruby či vozidla.

KRAJSKÝ INTEGROVANÝ SYSTÉM DOPRAVY UŽ I PRO NOVÝ BYDŽOV

Není bez zajímavosti, že radnice se původně obávala nevlídné reakce dopravců na nový terminál. Některým z nich se totiž od původních zastávek k terminálu poněkud prodloužila trasa spojů. Nakonec však byla radnice jejich odezvou příjemně překvapena. Dopravci totiž svorně terminál přivítali jako další způsob zvýšení komfortu i pro »své« cestující.

Vedoucí radničního odboru investic a rozvoje Ing. Bohuslav Zachař přidává další argument, proč je nový terminál pro město přínosem. Projekt totiž umožnil Novému Bydžovu plně se zapojit do krajského integrovaného systému dopravy.

Integrace dopravního systému byla řízena organizátorem dopravy v Královéhradeckém kraji, společností OREDO. »Přínosů vnímám celou řadu,« říká Bohuslav Zachař. »Jednak byly vypuštěny neefektivní spoje a místo nich zavedeny minibusy, přičemž vzniklé úspory byly vloženy do posílení linek o víkendech. Zavedla se kyvadlová doprava Českých drah, na niž byly na terminálu navázány příjezdy a odjezdy autobusů. Mezi Hradcem Králové a Novým Bydžovem vznikly rychlíkové autobusové spoje, odlehčující spojům zastávkovým. Uplatňuje se jednotný tarif, který platí pro kterýkoli dopravní systém spojující výchozí a konečnou stanici. Zkrátka jde o řadu vzájemně propojených opatření, která samostatně nemohou fungovat a k jejichž realizaci napomohl i náš nový terminál,« shrnuje Bohuslav Zachař.

ABY TERMINÁLY DOBŘE FUNGOVALY

Podle Leoše Jelínka boom plánování a výstavby přestupních terminálů souvisí především s možnostmi získat dotace z regionálních operačních programů. Právě ony umožnily finanční podporu tohoto typu staveb. »Terminály je účelné budovat tam, kde dojde k přiblížení jednotlivých druhů dopravy navzájem, ale i ke zlepšení kultury cestování. Tedy vznikne-li např. kvalitní zázemí pro cestující, využije-li se integrovaný informační systém odjezdu spojů, poskytne-li se cestujícím možnost bezpečně odstavit jízdní kolo, zakoupit si jízdenku apod.,« vysvětluje projektant.

Podle jeho slov se dnes terminály snad již všude budují jako bezbariérové. Usnadňuje to cestování a přibližuje tuto formu dopravy nejen handicapovaným občanům, nýbrž např. i rodičům s kočárky a s malými dětmi. »Při projektování bývá jedním limitem lokalita pro umístění terminálu (rozloha a lokace), protipólem pak často požadavek na kapacitu terminálu, který by měl být podložen dopravní studií. Při návrhu by mělo být zohledněno, že jde o stavbu, která by měla být schopna bez větších zásahů fungovat ve výhledu dalších 20-30 let. Měla by to vždy být stavba funkční a sloužící svému účelu,« uzavírá Leoš Jelínek.

Projekt přestupního terminálu v Novém Bydžově komplexně řešil i jeho okolí. Mimo jiné také parkovací stání a přilehlé vozovky, chodníky a veřejnou zeleň.

Součástí projektu je i budova zázemí terminálu. Zástupci poroty soutěže Cesty městy se v létě na vlastní oči přesvědčili, že je vzorně udržovaná a dobře slouží cestujícím i řidičům autobusů.

FOTO: LEOS JELÍNEK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *