Přijďte na konferenci o aktuálních trendech a výzvách v oblasti genderové rovnosti a genderově podmíněného násilí

Mezinárodní konference programu Dejme (že)nám šanci, která proběhne ve dnech 7.–8. listopadu v Praze, se zaměří na problematiku uplatnění žen na trhu práce a tematiku bezpečného domova bez násilí u nás i ve světě. Konference nabídne pohledy mnoha odborníků na danou oblast, jejich zkušenosti a příklady dobré praxe, která může být inspirací pro české úřady, organizace a společnost vůbec.

Mezi předními osobnostmi, které se konference zúčastní, jsou Michael Kimmel, jeden z předních světových odborníků na mužská studia, jehož The Guardian nazval nejvýznamnějším mužským feministou světa. Napsal řadu knih, např. Mužství v AmericeRozzlobení bílí muži a bestseller Země chlapů: nebezpečný svět, kde se z chlapců stávají muži. Zastává názor, že pokud chceme posílit postavení žen a dívek, musíme zapojit muže a chlapce.

 

Vystoupí i Slavenka Drakulić, chorvatská spisovatelka a novinářka, jejíž knihy a eseje byly přeloženy do mnoha světových jazyků. Jako socioložka se zabývá kromě feminismu také tématem života v Jugoslávii v době války, za komunismu a v době postkomunistické. Řídí se mottem, že demokracie není možná bez účasti žen.

 

Přítomna bude také Thordis Elva, islandská novinářka, spisovatelka a Žena roku 2015, která zároveň aktivně bojuje za rovnoprávnost mužů a žen a za prevenci genderově podmíněného násilí. Sama zažila znásilnění od svého někdejšího přítele, o němž napsala otevřenu knihu Na jih od odpuštění. Kniha i její vystoupení v TED Talk vzbudilo obrovskou pozornost po celém světě.

 

Dvoudenní konference je závěrečnou akcí programu Dejme (že)nám šanci. Představí výsledky programu a výstupy podpořených projektů za téměř 150 milionů korun – jak program přispěl k řešení rovných příležitostí a prevenci domácího násilí, čeho se podařilo dosáhnout a v čem mohou být podpořené projekty inspirující.*

 

Více informací se dozvíte na stránkách programu Dejme (že)nám šanci. Registraci najdete ZDE.

 

Program Dejme (že)nám šanci byl financovaný z Norských fondů. Konference se koná pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Katalog s výstupy projektů mohl vzniknout díky podpoře z Úřadu vlády ČR.

http://www.dejmezenamsanci.cz/katalog-vystupu/.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *