Kategorie:
EU

Příprava ITI pro Ostravskou aglomeraci sladila zájmy měst a dalších partnerů

Města v Moravskoslezském kraji chtějí investovat až 13 mld. Kč z evropských fondů pro období let 2014-2020. Prostřednictvím Integrované teritoriální investice (ITI, Integrated Territorial Investments) mají peníze jít do vzdělávání, nových pracovních míst a přívětivého prostředí. Při vznikající ITI pro Ostravskou aglomeraci se k tomuto účelu podařilo sladit zájmy velkých měst, kraje a dalších partnerů.

Příprava ITI na Ostravsku probíhá již několik měsíců a spěje k vytvoření investičního plánu. Po jednáních v užším kruhu se do příprav kromě zástupců velkých měst a kraje zapojili i místní klíčoví aktéři včetně zástupců vysokých škol, velkých zaměstnavatelů nebo náměstkyně ministryně pro místní rozvoj. Ze setkání na počátku června v Čeladné vzešla shoda na společných prioritách, kam by peníze měly směřovat. »Shodli jsme se, že třemi pilíři pro nás jsou vzdělávání, dobrá práce a přívětivé městské prostředí. Tam by měly jít evropské miliardy,« uvedla po jednání Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko. V Ostravské aglomeraci žije 80 % obyvatel kraje, přičemž aglomerace pojímá 87 % všech obsazených pracovních míst.

PRIORITNÍ MILIARDY

Nakolik je částka 13 miliard korun z evropských fondů na investiční plán na Ostravsku reálná, ukážou následující měsíce, kdy se budou finalizovat operační programy v Česku. Evropská komise požaduje, aby na členské státy vyhradily minimálně 5 % investičních zdrojů v kombinaci s tzv. měkkými investicemi z evropských strukturálních a investičních fondů na udržitelný rozvoj měst. Česká republika vyjednala na období přibližně 500 miliard korun. Na ITI v ČR má jít podle aktuálního návrhu Dohody o partnerství 65 miliard korun, o které se podělí sedm aglomerací. Hlavním zdrojem přitom bude nový Integrovaný regionální operační program (IROP).

»Všechna ITI v České republice vyjednávají s operačními programy způsob financování, každé na základě svých vlastních potřeb. Kolik prostředků a na co vyjednají, je předmětem aktuální diskuse metropolitních oblastí s ministerstvy. ITI je pro Česko velká příležitost ukázat, že umí strategicky plánovat investice do udržitelné budoucnosti měst a že toto plánování umí realizovat jako výsledek spolupráce všech úrovní veřejné správy, tedy nejen úrovně centrální, ale i místní, se zapojením širokého okruhu lidí z regionu. Za dobrý výsledek pak kromě řídicích orgánů logicky odpovídají i města a lidé, kteří v těch městech žijí a kterým na jejich dalším rozvoji záleží. To je pak taky motivuje k další spolupráci,« konstatoval Ing. Daniel Konczyna, koordinátor ITI pro Ostravskou aglomeraci.

PENÍZE I Z VÍCE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ NAJEDNOU

ITI je novinkou Evropské komise pro nadcházející programovací období 2014-2020. Jde zjednodušeně o investiční plán, který vychází z rozvojové strategie území. Finanční prostředky sdružuje napříč prioritními osami operačních programů i více operačních programů najednou. Proto je možné účinně kombinovat tvrdé investice do infrastruktury s měkkými projekty.

MICHAL SOBEK

Úřad Regionální rady Moravskoslezsko

Integrovaná teritoriální investice (ITI) má kořeny v tzv. Barcově zprávě pro Evropskou komisi v dubnu 2009

ITI je jedním z integrovaných nástrojů, jimiž Evropská komise chce v programovacím období 2014-2020 v rámci územní dimenze podporovat rozvoj funkčních území. ITI sdružuje finanční prostředky napříč prioritními osami operačních programů i pro více těchto programů najednou. Proto lze účinně kombinovat tvrdé investice do infrastruktury s měkkými projekty.

Nový nástroj má kořeny už v tzv. Barcově zprávě z roku 2009. Italský politik Fabrizio Barca v ní mj. konstatoval, že zákonné kompetence nebo plošná řešení nejsou jedinou zárukou efektivity, zejména existuje-li jasná potřeba investice zacílit na specifické problémy na konkrétním území. Tam, kde se v takovém funkčním území podařilo zapojit do plánování místní aktéry a jejich znalosti i ve spolupráci s centrální správou, byly pak místní strategie úspěšnější.

Barca definuje »územně orientovaný přístup« jako vytváření dlouhodobých strategií pro překonávání problémů, pro aktivizaci potenciálu a pro snížení trvalých sociálních znevýhodnění v konkrétních územích prostřednictvím vnější intervence a víceúrovňové správy. Tento přístup podporuje nabídku provázaných produktů a služeb ušitých na míru konkrétním podmínkám a institucionální situaci. »Územní zaměření je vhodnější než jiné strategie, které většinou jen bypassují územní vztahy a věří, že stát ví vždy všechno nejlépe,« tvrdí Barca.

Územní spolupráce a naplňování principů partnerství podněcují uskutečnění jinak nemyslitelných, komplexně promyšlených projektů. K těm je ale potřeba investiční plán, pro který je nutné čerpat prostředky z více zdrojů – operačních programů. Nástroj ITI byl navržen právě pro takové propojení zdrojů v jednom investičním plánu.

ZDROJ: AUTOR

Třemi pilíři jsou pro nás vzdělávání, dobrá práce a přívětivé městské prostředí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *