Kategorie:
Různé

Pro českou veřejnou správu bude rok 2013 zlomovým

Milí čtenáři, skončilo jedno z nejkrásnějších období v roce - Vánoce, kdy jsme měli možnost užít si pár volných dní a radovat se ve společnosti svých nejbližších. Věřím, že jsme si tento sváteční čas všichni spokojeně užili a načerpali energii do další práce. Svátky jsou již bohužel za námi a my se...

Milí čtenáři, skončilo jedno z nejkrásnějších období v roce – Vánoce, kdy jsme měli možnost užít si pár volných dní a radovat se ve společnosti svých nejbližších. Věřím, že jsme si tento sváteční čas všichni spokojeně užili a načerpali energii do další práce. Svátky jsou již bohužel za námi a my se pomalu dostáváme do běžného pracovního režimu. A jaký pro nás, konkrétně pro veřejnou správu, nový rok tedy bude?


Nepochybně půjde o rok náročný, zlomový a plný změn. Stojíme totiž před rozhodnutím, co dál s veřejnou správou, jak zajistit její kvalitní, efektivní a transparentní výkon. Musíme se rozhodnout, zda budeme řešit dopady negativního ekonomického celosvětového vývoje dalšími plošnými škrty a dílčími nesystémovými opatřeními, nebo najdeme-li sílu k přijetí koncepčních řešení. V případě dalšího zachování dnešního rozsahu výkonu veřejné správy a její organizace totiž nebudeme schopni za stávající ekonomické situace v horizontu několika málo let veřejnou správu ufinancovat.

Předpokládám proto, že rok 2013 bude naplněn zásadní diskusí o dalším vývoji a modernizaci veřejné správy, přípravou a postupnou realizací všech nezbytných opatření, která budou zcela jistě pokračovat i v dalších letech. Rád bych na tomto místě deklaroval připravenost Ministerstva vnitra být nositelem těchto změn a také připravenost vést o všech opatřeních podrobnou debatu s každým, kdo projeví zájem o odpovědnou a konstruktivní diskusi.

Ve spolupráci s dalšími odborníky z veřejné správy a akademické sféry jsme již v loňském roce připravili Analýzu veřejné správy, kterou poté schválila vláda. Analýza stanovila základní rámec pro dokončení reformy veřejné správy a naším aktuálním úkolem je předložit vládě soubor systémových opatření, která jsou pro její dokončení nezbytná. V novém roce nás tedy čeká spousta práce a mnoho debat. Naším cílem je, aby veřejná správa dělala jen to, co skutečně potřebuje stát, občané či podnikatelé. Tedy aby byly procesy vykonávány efektivně a abychom maximálně eliminovali zbytečnou byrokratickou zátěž. Jen tak dokážeme úspěšně čelit finanční krizi.

Některá nezbytná opatření zcela jistě vyvolají nemálo negativních emocí. Věřím však, že vzájemnou konstruktivní diskusí nad reálnými daty o činnosti každého úřadu nalezneme široký konsenzus a podporu. Také věřím, že naše společné aktivity přinesou prospěch veřejné správě a posílí její respekt ve společnosti. A takový stav určitě v důsledku ocení nejen občané nebo podnikatelé, ale i sama veřejná správa. Vždyť každý z nás přece stojí o kvalitní, výkonný, efektivní a transparentní výkon veřejné správy.

V závěru bych rád všem čtenářům Moderní obce popřál do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí, profesní i osobní spokojenosti a dostatek energie na zvládnutí všeho, co nás v roce 2013 čeká.

JAN KUBICE
ministr vnitra ČR

FOTO: HN/LUKÁŠ BÍBA

 

Naším cílem je, aby veřejná správa dělala jen to, co skutečně potřebuje stát, občané či podnikatelé. Tedy aby byly procesy vykonávány efektivně a abychom maximálně eliminovali zbytečnou byrokratickou zátěž. Jen tak dokážeme úspěšně čelit finanční krizi.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *