Proč odcházejí mladí a vzdělaní obyvatelé ze Šluknovska

Místní akční skupina (MAS) Šluknovsko v červnu na fóru »Exodus jako řešení?« zahájila veřejnou diskusi o rizicích odcházení a migraci obyvatelstva. Smyslem akce bylo otevřít problém odchodu lidí z regionu a hledat odpovědi na otázky, proč a v jaké míře k tomuto jevu dochází.

Zahajovacímu setkání byli přítomni starostové, zástupce Hospodářské a sociální rady Děčínska, Okresní hospodářské komory Děčín, obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, místní podnikatelé a veřejnost. Fórum svou záštitou podpořil hejtman Ústeckého kraje.

Potřebnost fóra potvrdil průzkum na středních školách v oblasti MAS Šluknovsko zaměřený za zjišťování životních priorit mladé generace. Z něj vyplynulo, že většina středoškoláků (zhruba 80-90 %) má v úmyslu co nejdříve po dokončení studia region natrvalo opustit. Nejrůznější společenské problémy pro místní komunitu dohromady vytvářejí »smrtící koktejl«. Jde o nedostatek pracovních příležitostí, nízké mzdy, sociální a bezpečnostní rizika související s vyšší koncentrací nepřizpůsobivého obyvatelstva, špatnou kvalitu i dostupnost lékařské péče, nedostatek příležitostí pro volnočasové aktivity a absenci vzdělávání pro praxi. A také o drogy.

CHYBĚJÍ KVALITNÍ ZAMĚSTNANCI

I když podle statistiky úbytky počtu obyvatelstva nejsou extrémní, k exodu na Šluknovsku dochází z kvalitativního hlediska. Nezaměstnanost je vysoká a osciluje dlouhodobě mezi 10-17 %, ale zaměstnavatelé mají problémy najít profesně i morálně kvalitní zaměstnance. Majitelé penzionů si stěžují na nedostatek spolehlivých a odborně způsobilých zaměstnanců. Školy produkují »koblihy«. Tak se tady říká absolventům, kteří nejsou použitelní v praxi. Majitelé penzionů si stěžují, že zaměstnanec s maturitou není schopný obsloužit německého zákazníka.

PŘIBÝVÁ RODIČŮ, KTERÉ NEZAJÍMÁ VZDĚLÁNÍ JEJICH DĚTÍ

Odchody mladých schopných lidí z regionu má však i další chmurné stránky. Tátové vědí, že i když se jim podaří vybudovat rodinnou firmu, jednou ji nebudou mít komu předat. Chybí motivace a líbivé fráze politiků o posilování konkurenceschopnosti podnikání už tu nikdo nebere vážně. Dokonce rapidně přibývá rodičů, kteří se nezajímají o studijní výsledky svých ratolestí. Prý je to stejně všechno jedno.

Na tom nic nezmění ani vládní delegace, které čas od času navštíví Šluknovsko za účelem prohlídky místního »sociálního safari«. Ještě se totiž nestalo, že by taková návštěva přinesla konkrétní výsledky, jež by pomohly zdejším lidem.

NÍZKÁ KUPNÍ SÍLA OBYVATELSTVA

Na Šluknovsku je umění sehnat šikovného řemeslníka. Rovněž dožívají ti starší, kteří za sebe nemají náhradu, protože školy nenavazují na praktické potřeby. Stále se snižující kupní síla obyvatelstva vede ke krachu menších firem. Přibývá totiž lidí, kteří si provádějí řemeslné práce svépomocí, aby ušetřili. Svou roli hraje i fakt, že kdo zvládá dobře své řemeslo, je schopen naučit se německy a najde snadno uplatnění na trhu práce v Německu.

ŠPATNĚ DOSTUPNÁ LÉKAŘSKÁ PÉČE

Šluknovsko se potýká s velkým nedostatkem lékařů. Ten je už řadu let na seznamu největších lokálních problémů. Staří praktici dožívají a mladým lékařům se na Šluknovsko nechce. Když někoho o víkendu v Dolní Poustevně či v Lipové začnou bolet zuby, musí se trmácet na nejbližší zubní ambulanci do šedesát kilometrů vzdáleného Jílového. Praktičtí lékaři jsou zvyklí na kočovnou praxi – bývá zvykem během jednoho dne ordinovat ve více obcích, což se odráží na dostupnosti i kvalitě péče. Starostové z regionu na to zatím bezvýsledně upozorňují při každé vhodné příležitosti.

ROZPADAJÍCÍ SE TOVÁRNÍ HALY, KTERÉ NECHCE NIKDO OPRAVIT

Šluknovsko je plné brownfieldů, tzn. rozpadajících se továrních areálů. Je dokonce zpracována oblastní studie, která taková místa mapuje, aby bylo možné tohoto potenciálu v budoucnu využít. Jen málo budov se podařilo rekonstruovat, ale většinou jde o nepoužitelné stavby a pozemky s vysokou ekologickou zátěží patřící zpravidla více majitelům nebo spekulantům.

Rozpadající se tovární haly nepřidají regionu na atraktivitě a mají negativní vliv na image obcí. Mnoho z nich se nachází přímo na turistických trasách a návštěvníkům »žalují« na neutěšený stav lokální ekonomiky.

LEVNÉ NEMOVITOSTI ČASTO KONČÍ JAKO UBYTOVNY

Ceny nemovitostí v regionu prudce klesají a nabídka domů určených k prodeji roste. Přibývá seniorů, kteří dožívají sami, mladí odcházejí pryč za lepší budoucností. Domy po nich často končí jako rekreační chalupy. Řada nemovitostí se ale stala majetkem »podnikatelů« se sociálním bydlením. Na Šluknovsku jsou známy i případy úmyslně zapálených objektů, aby nemohly posloužit jako ubytovny pro nevítané nepřizpůsobivé obyvatelstvo. Je nejvyšší čas nejen slovy, ale i reálnými činy podporovat rozvoj zaměstnanosti, protože kde není práce, nejsou ani lidé.

DALŠÍ FÓRUM BUDE PRO ZÁJEMCE ZE VŠECH ČESKÝCH REGIONŮ

Přestože situace vypadá na první pohled beznadějně, bylo fórum »Exodus jako řešení?« velmi užitečné. Znovu se jasně pojmenovalo, co se v nejsevernějším regionu České republiky děje. Díky velmi podnětné diskusi vznikl dokument »Šest klíčových bodů pro obnovu Šluknovska«, který poputuje směrem k Ústeckému kraji, poslancům i na ministerstva. Podařilo se probudit téma, které až dosud bylo tabu. Již nyní se připravuje další setkání, které se bude konat v dubnu příštího roku v Děčíně. Tam se politiků budeme znovu ptát na to, co za dobu svého působení pro Děčínsko a Šluknovsko udělali. Fórum bude otevřené delegátům z dalších českých regionů, které se potýkají s podobnými problémy.

MARTIN ZÍKA

MAS Šluknovsko

ANKETA

Jsou problémy Šluknovska aktuální i v dalších regionech?

Jak vnímáte problémy Šluknovska ve vašem regionu? Jsou nastíněné problémy aktuální i pro váš region? Jaké hlavní problémy je třeba řešit?

Mgr. Martina Němečková, starostka města Planá (okres Tachov)

Denně si kladu otázku, jak přesvědčit mladé lidi, kteří se chystají založit rodinu, aby neodcházeli z našeho města. Dostupnost zdravotní péče je jedním z hlavních problémů našeho regionu. Tachovsko nemá nemocnici s akutní lůžkovou péčí. Z některých obcí je to do nejbližší nemocnice i 60 km. V poslední době je zásadním způsobem redukována veřejná doprava, takže cesta do práce je velmi často možná pouze vlastním automobilem. Úkolem samospráv měst je postarat se o kvalitní základní školství, vytvářet podmínky pro nové pracovní příležitosti, pro nové bydlení atd. Oblast veřejné dopravy, zdravotnictví nebo středoškolského vzdělávání je plně v kompetenci krajů. Přála bych si, aby se z prázdných hesel o podpoře venkova apod., která zaznívají z krajů a dalších kompetentních míst, staly co nejdříve skutky.

Jana Rojovská, místostarostka města Abertamy (okres Karlovy Vary)

Obce ve svazku obcí Bystřice řeší velmi podobné problémy jako Šluknovsko. Chybí například peníze na opravu místních, krajských i státních komunikací.

Dalším problémem je zajištění zdravotní péče zejména pro děti. Dětský lékař odešel a my i přes usilovnou snahu neumíme najít náhradu. Našich 400 dětí je totiž pro jednu ordinaci málo, takže k nám žádný pediatr nechce, přestože nabízíme vybavenou ordinaci. Rodiče musí s dětmi dojíždět do větších měst, jako je Ostrov nebo Karlovy Vary. Občané, kteří nevlastní osobní automobil, jsou odkázáni na veřejnou dopravu. Špatně proto hledají práci a odcházejí do větších měst. Naopak se nám podařilo zajistit pečovatelskou službu a domácí péčí pro naše seniory. Nebylo to však vůbec lehké, ale jsme rádi, že toto můžeme místním obyvatelům nabídnout. V letošním roce jsme slavnostně otevřeli novou cyklostezku, která propojuje Abertamy a Pernink, občané už nemusí pěšky po silnici. Snažíme se využívat potenciálu regionu pro cestovní ruch, podporujeme místní obyvatele, kteří v této oblasti podnikají. Lákáme stabilní podnikatelské subjekty a nabízíme zajímavé lokality k podnikání.

Výběr hlavních požadavků z dokumentu Šest klíčových bodů pro obnovu Šluknovska

Celý text najdete na http://www.lokalni-ekonomika.cz/ v sekci Strategie pro Šluknovsko.

Kvalifikovaným odborníkům a jejich rodinám je třeba zajistit dobré podmínky pro život, vzdělávání a volnočasové aktivity.

Ekonomika regionu musí směřovat k budování soběstačných systémů nezávislých na dotacích.

Školy musí přestat »péct tzv. koblihy« a začít vzdělávat lidi v uplatnitelných oborech systémem reflektujícím zájmy a potřeby zaměstnavatelů.

Popularizace a úcta k řemeslným oborům, začínající na co nejnižším stupni vzdělávacího procesu. Do škol by se měly vrátit hodiny dílen a základů pěstitelství.

Akutní potřebou pro rozvoj ekonomiky je posílení elektrické sítě na Šluknovsku novým vedením.

Zajištění bezpečnosti a omezení kriminality a vandalismu je nutné založit na preventivních opatřeních, nikoli na represi pořádkových sil.

Kvalitní a dostupná zdravotní péče a sociální služby se musí stát politickou prioritou regionu.

Zajištění základních služeb (dopravní obslužnost, pošta, zdravotnictví, dostupnost úřadů, aj.) pro občany se musí ošetřit legislativně. Spoléhání se na »zázračnou moc« neviditelné ruky trhu se v praxi ukázalo jako devastující.

Bezplatné možnosti pro kulturu a sport musí být dostupné pro všechny, nejen pro sociálně vyloučené.

Místní komunity je nutné zapojit do řešení lepší funkčnosti veřejného prostoru.

Obce by měly dostávat mnohem více prostředků na řešení rozvoje a oprav svých komunikací.

Region potřebuje kvalitní dopravní propojení jak uvnitř, tak se zbytkem ČR i s Německem.

Zásadní je rozvíjet podmínky pro nemotorovou dopravu v regionu, zejména pro cyklisty.

Zachovávat a obnovovat esteticky i funkčně užitečné objekty a krajinné prvky, které vytvořilo původní předválečné obyvatelstvo.

Zapojit církve, aby se začaly angažovat pro cestovní ruch (sakrální památky na Šluknovsku).

Místní tradice a památky propagovat a využít.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *