Program JESSICA pomáhá lépe žít v deprivovaných zónách měst

Od konce ledna 2014 je otevřen program JESSICA. Ten v gesci Státního fondu rozvoje bydlení poskytuje zvýhodněné úvěry na rekonstrukce bytů v deprivovaných zónách měst i na vznik nového sociálního bydlení. Koncem dubna byla vyčerpána už polovina jeho rozpočtu, který v pilotní fázi činí 550 mil. Kč.

Proč 550 mil. Kč? Z původního Integrovaného operačního programu (IOP) zůstala nevyužita tato suma na obnovu deprivovaných městských zón vyznačujících se vysokou zanedbaností bydlení a sociálními problémy. Aby se peníze nemusely vrátit Evropské unii, Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo jejich transformaci do podoby evropského finančního nástroje JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). Program je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do městských částí a prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) je nyní poprvé využit přímo pro rekonstrukci bytových domů bez ohledu na typ jejich vlastníka. Program obsahuje i část jen pro města a neziskové organizace, a to na vznik sociálního bydlení.

PILOTNÍ PROGRAM PRO 41 MĚST

JESSICA pilotně platí pro sídla s vlastním Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM). V těchto 41 městech (jejich seznam i příslušných IPRM zón v nich je na: ww.sfrb.cz a www.kb.cz) se má testovat, jak jsou vlastníci bytových domů připraveni využívat nové formy podpor a pochopit výhodnost těchto úvěrů. Sumu 550 mil. Kč je nutné vyčerpat do konce roku 2015.

Dotovaný úvěr – tak lze nazvat program JESSICA. Jeho hlavními výhodami jsou velmi nízká úroková sazba a její fixace po celou dobu splácení. Komerční banka jako správce Fondu rozvoje měst poskytuje úvěry dle platné Referenční sazby EU, tedy od 0,58 % p. a. na dobu 10 let. Navíc je úvěr oproštěn od veškerých běžných poplatků za správu a poskytnutí. I přes fixní úrok po celou dobu splácení má příjemce možnost mimořádné splátky či celý úvěr předčasně splatit bez jakýchkoliv poplatků či sankcí. Program mohou využít vlastníci bytových domů bez jakéhokoliv omezení vlastnictví či technologie výstavby na modernizace a rekonstrukce podle svých aktuálních potřeb a finančních možností.

Program JESSICA – sociální program pro města a neziskové organizace. Z programu lze podpořit vznik sociálního bydlení, u něhož investorem je město či nezisková organizace. Podle Mgr. Jany Marešové, ředitelky sekce marketingu SFRB, typickým příkladem může být město, jež vlastní nebytové nebo neobyvatelné budovy a potřebuje vyřešit bydlení pro mladé rodiny, seniory či zdravotně znevýhodněné občany. Není podstatné, o jak velký projekt jde nebo kolik bytů v daném objektu vznikne. Podstatné je, aby jeho rekonstrukcí bylo vybudováno moderní sociální bydlení, dostupné pro obyvatele, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Pro tyto záměry jsou podmínky úvěru ještě výhodnější.

VZHLEDEM K VÝŠI ÚROKU JE ÚVĚR Z PROGRAMU JESSICA PRO BOHUMÍN »TAKŘKA ZDARMA«

Bohumín dokázal až do posledního možného okamžiku (loni v srpnu) úspěšně čerpat peníze z Integrovaného operačního programu na projekty v rámci svého Integrovaného plánu rozvoje města. Starosta Bohumína, senátor Ing. Petr Vícha, vypočítává: »Díky IPRM a podpoře z IOP jsme ve městě opravili dvanáct domů (pět městských, ostatní byly družstevníků či soukromých vlastníků) za 43 mil. Kč. V tuto chvíli nám dosud dva dotační projekty běží, a to u jednoho městského věžáku a u jednoho družstevního domu.«

Bohumínský IPRM byl už naplněn a skončil. Ovšem rekonstrukci tam potřebují i další domy. Proto Bohumín jako první město u nás požádal o úvěr z programu JESSICA. Starosta vysvětluje: »Úvěr jsme si vzali na zateplení a rekonstrukci osmi věžových dvanáctipatrových domů s 525 byty. Domy se dočkají zateplené fasády, opraví se na nich balkony, střecha i vstupy. Všechny jsou přibližně čtyřicet let staré a bydlí v nich zhruba 1200 lidí.« Rovněž tyto domy se nacházejí v oblasti, která se vyznačuje značnou nezaměstnaností, vyšší mírou vyloučení, chudoby, kriminality a poměrně nízkou hodnotou nemovitostí.

Výše úvěru je 50 mil. Kč. Město jej bude splácet devět let včetně doby jeho čerpání. Úroková sazba činí 0,58 %, takže na úrocích Bohumínští zaplatí jen 1,326 mil. Kč. »Vzhledem k výši úroku jsou to peníze vlastně zdarma,« poznamenává Petr Vícha.

Starosta také podotýká: »Vyřízení úvěru z programu JESSICA je časově srovnatelné s uzavíráním dohody o přiznání dotace na projekty podobného druhu. Vše trvá asi čtyři měsíce. Jen úvěr jsme museli častěji projednávat s radními a zastupiteli, než je tomu v případě získání dotace. Získání úvěru je však každopádně efektivnější a administrativně jednodušší. To je ovšem ve srovnání s dotacemi každý jiný vnější zdroj financování!«

Jak daleko jsou nyní po přijetí úvěru práce na přípravě a realizaci projektu? ptáme se starosty. »Byli jsme připraveni ještě předtím, než jsme o úvěr požádali,« odpovídá Petr Vícha. »Měli jsme hotovou projektovou dokumentaci, stavební povolení a přípravu na vypsání veřejných zakázek. Věžové domy bychom totiž zateplovali za každých okolností. Nepřizpůsobujeme totiž naše akce dotacím, které jsou zrovna k mání. Ale na to, co chceme opravdu dělat a co považujeme za užitečné, vždy hledáme vhodnější a levnější zdroje. Někdy jsou to dotace, podruhé zvýhodněný úvěr a jindy třeba komerční úvěr. Současné komerční úroky jsou totiž také minimální. A peníze vložené do zateplení se vracejí velmi rychle. Opravu prvních domů s využitím úvěru z programu JESSICA jsme už zahájili. Čtyři domy se zateplí ještě v roce 2014, zbývající čtyři napřesrok – výběrové řízení na jejich zhotovitele proběhne letos na podzim.«

A takto zní rada Petra Víchy městům, která teprve zvažují, zda nízkoúročené úvěry z programu JESSICA využijí: »Pokud mají dobře připraveny projekty a vlastní ještě bytové domy, pak nemohou být podmínkami úvěru zklamána. Ovšem možná zažijí překvapení, když jim kvůli rorýsům ochránci přírody nařídí zateplovat v zimě. Pravda, v zimě ptáci nehnízdí, ale také se nedá moc pracovat. Jenže podobná překvapení už určitě každý starosta zažil…«

PŘÍLEŽITOST I PRO MĚSTA, KTERÁ NEZPRACOVÁVALA SVŮJ IPRM

Jana Marešová ze SFRB upozorňuje ještě na další možnosti levného financování rekonstrukcí bytových domů.

Program Panel 2013+. Je určen na opravy a modernizace bytových domů bez rozdílu technologie výstavby, avšak s důrazem na komplexnost oprav. Mohou jej využít města a obce, bytová družstva, společenství vlastníků či fyzické a právnické osoby. Poskytuje nízkoúročené úvěry (0,75 %) a s fixací na 10 let. Letos v létě by měl být notifikován, takže bude dostupný i velkým vlastníkům, kteří již vyčerpali limit veřejné podpory (de minimis).

Program 150. Lze z něj na modernizaci a opravy domů a bytů čerpat nízkoúročený úvěr do výše 150 000 Kč s fixovaným úrokem 2 % p. a. po dobu 10 let s měsíční splátkou 1380 Kč. Je určen pro mladá manželství či jednotlivce pečujícím o nezletilé dítě. Podmínkou je vlastnictví či spoluvlastnictví bytu, ev. rodinného domu, a to, že žadatel v roce podání žádosti nedovrší 36 let.

Kompletní informace i o těchto programech jsou na: www.sfrb.cz.

Úvěrové smlouvy a úrokové sazby v programu JESSICA

Úvěrové smlouvy do 10 let včetně výše RS EU*
Úvěrové smlouvy od 10 do 20 let včetně výše RS EU + 1 % p. a.
Úvěrové smlouvy od 20 do 30 let včetně výše RS EU + 2 % p. a.

Podmínky pro města a neziskové organizace na vznik sociálního bydlení

Úvěrové smlouvy do 10 let včetně výše RS EU*
Úvěrové smlouvy od 10 do 20 let včetně 1 % p. a.
Úvěrové smlouvy od 20 do 30 let včetně 2 % p. a.

Pozn.: *RS EU – referenční sazba Evropské unie (od 1. 1. 2014 ve výši 0,58 % p. a.)

ZDROJ: SFRB

Proč dotovaný úvěr? Porovnání nákladů na úvěr v modelovém příkladu na 5 mil. Kč

Žadatel Program JESSICA Běžné úvěrové podmínky komerčních bank
Splatnost 10 let 10 let
Fixace úrokové sazby 10 let 10 let
Úroková sazba 0,58 % p. a. 3,50 % p. a.*
Poplatek za rezervaci zdrojů 0 0,9 % p. a.
Poplatek za vedení úvěrového účtu 0 200 Kč měsíčně
Poplatek za žádost 0 0
Poplatek za realizaci 0 0
Fiktivní úvěr 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Počet splátek 120 120
Celkové náklady na úvěr 147 640 Kč 921 584 Kč

Pozn.: *Záleží na bonitě klienta, velikosti tvorby FO, regionu a dalších interních pravidlech bank.

ZDROJ: SFRB

Starosta Petr Vícha: Z programu JESSICA jsme si na zateplení a rekonstrukci osmi věžových dvanáctipatrových domů vzali úvěr 50 mil. Kč. Splácet jej budeme devět let. Úroková sazba činí pouze 0,58 % p. a.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *