Rezignace člena zastupitelstva na funkci

Jeden člen zastupitelstva naší obce na svou funkci abdikoval. Starosta oslovil náhradníky z této strany podle pořadí výsledků voleb z roku 2010; žádný z nich však nechce funkci zastupitele vykonávat. Znamená to, že místo po rezignujícím členovi nebude nikým obsazeno a jaké důsledky by takové...

Jeden člen zastupitelstva naší obce na svou funkci abdikoval. Starosta oslovil náhradníky z této strany podle pořadí výsledků voleb z roku 2010; žádný z nich však nechce funkci zastupitele vykonávat. Znamená to, že místo po rezignujícím členovi nebude nikým obsazeno a jaké důsledky by takové neobsazení místa mělo? Je nutné mít písemné oznámení, že žádný z náhradníků nemá zájem o funkci zastupitele?

Rezignace na mandát člena zastupitelstva obce a nastupování náhradníků upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen volební zákon). Podle tohoto zákona:

mandát člena zastupitelstva obce zaniká mj. dnem, kdy starosta obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát; rezignuje-li starosta, pak mandát zaniká dnem, kdy starosta podá rezignaci na zasedání zastupitelstva obce /§ 55 odst. 2 písm. b)/,

uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu (§ 56),

postavení náhradníka zaniká mimo jiné dnem, kdy starosta nebo primátor obdrží písemnou rezignaci na postavení náhradníka; rezignaci nelze vzít zpět /§ 57 písm. b)/,

není-li náhradník, zůstane mandát uprázdněn do konce funkčního období zastupitelstva obce (§ 56 odst. 3).

Jak vyplývá z citovaných ustanovení volebního zákona, uprázdní-li se mandát člena zastupitelstva obce, nastupuje dnem následujícím na uvolněné místo automaticky (ze zákona) náhradník z kandidátní listiny téže volební strany ve stanoveném pořadí. Pokud nově nastoupený člen zastupitelstva obce nechce funkci člena zastupitelstva vykonávat, může rezignovat – rezignaci je třeba podat písemně a doručit ji starostovi; teprve dnem, kdy starosta rezignaci obdrží, je platná.

Rovněž náhradníci, pokud nechtějí funkci člena zastupitelstva vykonávat, mohou na funkci náhradníka rezignovat. Při rezignaci náhradníka se postupuje stejně, jako v případě rezignace člena zastupitelstva obce, tzn. rezignaci je třeba podat písemně a doručit ji starostovi.

Je třeba zdůraznit, že podanou rezignaci (ať již na vzniklý mandát, nebo ještě na post náhradníka) nelze vzít zpět.

Pokud skutečně všichni náhradníci rezignují a nebude tak možné uvolněný mandát obsadit, zůstane neobsazen až do konce funkčního období zastupitelstva obce. Důsledky neobsazení uvolněného mandátu (a tedy faktického poklesu počtu členů zastupitelstva) se odvíjejí od počtu členů zastupitelstva, resp. toho, zda se v obci zřizuje rada obce:

poklesne-li počet členů zastupitelstva o více než polovinu, popřípadě pod pět a zastupitelstvo obce nemůže být doplněno z náhradníků, oznámí obecní úřad neprodleně tuto skutečnost krajskému úřadu; v takovém případě nemůže zastupitelstvo rozhodovat o záležitostech podle § 84 odst. 2 a § 85, s výjimkou přijímání rozpočtových opatření a stanovení pravidel rozpočtového provizoria /§ 90 zákona o obcích/ a v obci se budou konat nové volby /§ 58 volebního zákona/,

poklesne-li počet členů zastupitelstva pod 11 a na uprázdněné mandáty nenastoupí náhradníci, končí činnost rady obce uplynutím třicátého dne od uprázdnění mandátů v zastupitelstvu obce; funkce rady obce vykonává v takovém případě zastupitelstvo, které může svěřit plnění některých úkolů rady obce starostovi /§ 100 odst. 2 zákona o obcích/.

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ

právnička

Komentáře ke článku 1

  • Dagmar

    Dobrý den v naší obci Kly řesime velmi složitou situaci . Rezignaci podali nejen starosta a místostarosta ale i náhradníci a to v den před před schůzi kdy měli skládat slib . Oznamili to až na schuzi když už den předem měli všechny rezignace . Bohužel se jako občané domníváme ze 13 je 3 podali špatně . Zajímáme mě jaké náležitosti musí obsahovat rezignace . Děkuji za pochopení
    S pozdravem
    Bártová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *