Autor
Kategorie:
Ekonomika

Rozpočtové určení daní míří do Sněmovny

Předposlední květnovou středu vláda schválila a Poslanecké sněmovně postoupila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (RUD). Jak k tomu uvedlo Ministerstvo financí, které bylo předkladatelem návrhu, »v souladu s Programovým prohlášením vlády jsou hlavními...

Předposlední květnovou středu vláda schválila a Poslanecké sněmovně postoupila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (RUD). Jak k tomu uvedlo Ministerstvo financí, které bylo předkladatelem návrhu, »v souladu s Programovým prohlášením vlády jsou hlavními principy návrhu posílení sdílených daní obcí a snížení disproporcí v příjmech na obyvatele mezi obcemi«.

Návrhem se zvyšuje objem sdílených daní obcí ze státního rozpočtu o 12 mld. Kč (z toho 1,5 mld. Kč by představoval dosavadní příspěvek na školství poskytovaný z kapitoly Všeobecné pokladní správy).

Nadále bude zachováno oddělení propočtu největších měst (Prahy, Plzně, Ostravy a Brna) prostřednictvím vlastních přepočítacích koeficientů. Pokles sdílených daní u největších 4 měst v porovnání s objemem sdílených daní vyplývajícím z platné konstrukce v úhrnu o 1,1 mld. Kč.

Váha kritéria celkové rozlohy katastrálních území obce se návrhem nemění (zůstává ve výši 3 %). Dochází však k významné změně, pokud jde o rozsah, v jakém je katastrální území obce promítnuto do propočtu. Výměru, která je zohledněna v propočtu, návrh omezuje maximálně na 3 ha na obyvatele. Důvodem pro toto opatření je dlouhodobá kritika existujících neopodstatněných extrémů v daňových příjmech některých obcí, které získávají vlivem značné výměry katastrálních území.

Na základě zadání Programového prohlášení byla předkladatelem zkoumána také vhodnost kritérií uplatněných při přerozdělení sdílených daní. Návrh obsahuje zvýšení váhy kritéria (prostého) počtu obyvatel na 10 % (dnes 3 %), nově se navrhuje zapojení kritéria počtu žáků ZŠ a dětí MŠ s váhou 7 %. Hodnota výnosu na obyvatele, zjištěná jako průměr výnosů za jednotlivé obce v rámci sledovaných velikostních kategorií, bude na úrovni 9 tis. Kč nebo vyšší.

Nová právní úprava by měla vstoupit v účinnost k 1. 1. 2013.

Přerozdělení sdílených daní mezi obce při platné a navrhované právní úpravě (novela zákona o RUD)

Počet obyvatel Počet obcí Počet obyv. k 1. 1. 2011 Současný systém RUD Vládní návrh
od do Výnos ze sdílených daní (tis. Kč) Výnos na obyv. (tis. Kč) Výnos ze sdílených daní (tis. kč) Výnos na obyv. (tis. Kč) Počet obcí, jež návrhem tratí
1 100 481 34 084 310 078 9,1 308 071 9,0 178
101 200 1052 157 414 1 253 203 8,0 1 416 699 9,0 113
201 500 1964 643 755 4 752 478 7,4 5 805 968 9,0 68
501 1000 1355 952 916 6 793 951 7,1 8 750 284 9,2 17
1001 2000 725 1 014 959 7 071 417 7,0 9 386 778 9,2 1
2001 5000 397 1 213 378 8 261591 6,8 11 195 517 9,2 1
5001 10 000 140 960 042 6 881 288 7,2 8 869 828 9,2 0
10 001 20 000 69 967742 7 518 080 7,8 8 866 847 9,2 0
20 001 50 000 41 1 180 147 9 760 617 8,3 10 828 763 9,2 0
50 001 100 000 16 1 103 259 10 438 657 9,5 10 702 392 9,7 0
100 001 150 000 2 202 098 1 981 666 9,8 1 991 942 9,9 0
Praha 1 1 257 158 37 312 200 29,7 36 662 144 29,2 1
Plzeň 1 168 808 3 034 825 18,0 2 945 165 17,4 1
Ostrava 1 303 609 5 456 756 18,0 5 299 201 17,5 1
Brno 1 371 371 6 673 19 18,0 6 470 403 17,4 1
Celkem ČR 6246 10 530 740 117 500 000 129 500 000 382

ZDROJ: MF ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *