S elektronickými nástroji nakupují města a obce levněji

Ostrava, Zlín, Cheb, Bruntál - co mají tato města společného? Pojmy jako e-tržiště, e-aukce, e-poptávka nebo sdružené nákupy jsou pro jejich představitele dobře známé. Tato města patří k těm, která díky elektronickým aukcím a tržištím nakupují výrazně levněji, než u nich bývalo běžné dříve.

Například město Zlín uspořilo při nákupech prostřednictvím elektronických aukcí 4,7 milionu korun, když tímto způsobem pořídilo levněji elektrickou energii a zemní plyn na letošní rok a také kancelářské a papírenské zboží. Při e-aukci soutěží dodavatelé v přímém souboji a vítězí nejnižší cenová nabídka. E-aukce pro město zorganizoval odbor vnitřní správy magistrátu. Kancelářský materiál pořídil za 1,3 milionu korun, což je o 200 tisíc korun méně, než byla cena, od níž se začalo soutěžit.


Ještě výraznější úspory přinesly e-aukce v případě nákupu elektřiny a zemního plynu pro objekty města, jeho příspěvkové organizace a jím řízené společnosti. Dosažená cena 20,2 milionu korun byla v porovnání s platnými ceníky na letošní rok o 4,5 milionu korun nižší.

E-AUKCE SRÁŽEJÍ CENY

Ostrava využívá elektronické aukce už čtyři roky. »Za tu dobu se nám podařilo pro rozpočet uspořit více než 80 milionů korun. Naším posledním úspěchem byla aukce na telekomunikační služby. Ty jsme vysoutěžili za méně než 85 procent původních cen,« řekl primátor města Ing. Petr Kajnar.

»Kdyby stejným způsobem postupovaly obce a také vláda, uspořily by ze svých rozpočtů minimálně 20 miliard korun. Do systému přibíráme další a další komodity. Získané úspory potvrzují, že jsme se vydali správným směrem,« uvedl primátor, který obdržel čestné uznání za mimořádnou podporu e-aukcí a sdružených nákupů v rámci města a zřizovaných organizací v rámci soutěže FSA (Fair Sourcing Awards – Cena čestného nákupu). Ostrava se v této soutěži ve využívání e-aukcí, e-poptávek a ostatních elektronických nástrojů umístila na druhém místě v kategorii Trend.

Na třetím místě skončil městský úřad Bruntál, který od roku 2008 uskutečnil celkem 130 e-aukcí, z toho 67 na stavební zakázky. Průměrná úspora dosažená touto formou nákupu přesáhla 30 procent. Prostřednictvím e-aukce vysoutěžil např. opravy přechodů pro chodce, cyklotrasu, rekonstrukce kanalizací, budov, mostů, chodníků a silnic nebo výstavbu parkoviště.

Vítězem této kategorie se stala Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně. Byla oceněna coby jedna z prvních nemocnic, kde začali elektronicky nakupovat (říjen 2005) v maximálním možném rozsahu a dokonce s využitím dvou systémů. To umožňuje nákupy od jednoduchých položek spotřebního materiálu přes služby až ke složitým přístrojům. Svými výsledky prolomili dosavadní tabu v nákupu zdravotnické techniky, což přináší nejen ekonomický efekt této nemocnici, ale je zároveň příkladem pro segment zdravotnictví.

Soutěž FSA má také kategorii Start. V roce 2011 v ní zvítězilo město Cheb. Ačkoliv začalo elektronicky nakupovat až v červenci 2011, díky raketovému nástupu a komplexní implementaci začalo okamžitě dosahovat velmi dobrých výsledků. Elektronickou cestou teď nejen nakupuje, ale také třeba prodává a pronajímá městský majetek. Veškeré transakce jsou zcela transparentní a přístupné všem. Takto město získává prostředky pro svůj další rozvoj a především upevňuje a prohlubuje důvěru obyvatel.

CO JE CO ANEB ROZKLÍČOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Co se skrývá za pojmem e-aukce? Jde o nástroj pro nakupování a prodej skrze internet. Stejně jako u klasických aukcí se i zde na jednom místě střetává nabídka na koupi a prodej a v daný okamžik nejvýhodnější nabídka v aukci vítězí. Místo, kde se licituje, je však na rozdíl od aukční síně či parketu místem virtuálním.

E-aukce mohou být veřejné nebo neveřejné. Veřejných se může zúčastnit kdokoliv, kdo se předem zaregistruje a zaváže dodržovat pravidla hry na daném aukčním serveru. Oproti tomu prodejní a zejména nákupní aukce organizované z podnětu jednoho konkrétního subjektu, tedy podniku nebo úřadu, nemusí být a v praxi většinou ani nebývají veřejné. Jsou jen pro vybrané účastníky, které si prověří a odsouhlasí iniciátor aukce.

Elektronická tržiště jsou virtuálním místem, kde se střetává poptávka mnoha odběratelů s nabídkou mnoha dodavatelů. Stejně jako na tržišti tradičním dochází i zde k vyjednávání mezi dodavateli a odběrateli, která vedou k uzavírání vzájemných obchodů. Rozdíl proti klasickému tržišti spočívá v tom, že nakupující i prodávající se nepotkávají fyzicky, ale komunikují spolu prostřednictvím svých počítačů připojených přes internet k elektronickému tržišti.

BOHATÉ ZKUŠENOSTI UŽ NASBÍRALI V PRAZE 6

S elektronickými aukcemi a tržišti má bohaté zkušenosti Praha 6. Prostřednictvím e-tržiště realizovala již 1423 zakázek, e-aukce přišla ke slovu méně často, našli se tak dodavatelé na 47 zakázek. E-aukce je podle poznatků z Prahy 6 vhodná pro zakázky, které lze dobře a jednoznačně specifikovat a u nichž lze stanovit objektivní kvantifikovatelná kritéria, podle nichž bude možno jednoznačně určit nejvýhodnější nabídku. Typické jsou především dodávky kancelářských potřeb, elektroniky a IT, některých služeb apod. Jako příklady hodnoticích kritérií lze uvést cenu, záruční dobu, termín dodání, výši slevy na příslušenství nebo rychlost servisního zásahu.

Hodnoticích kritérií může být až pět a obvykle mají i různou »váhu«. E-aukce má v případě Prahy 6 vždy tři kola. Na konci kola se vygeneruje výsledková tabulka, která se zobrazí všem zúčastněným dodavatelům. Ve druhém a třetím kole mají dodavatelé možnost vylepšit svou pozici úpravou hodnot v hodnoticích kritériích.

E-tržiště používají v Praze 6 pro vyhlašování zakázek, jež obsahují určitý prvek subjektivního hodnocení nebo které nelze jednoznačně ohodnotit pouze »čísly«. Typické jsou stavební práce nebo dodávky některých služeb. Princip je však stejný: při vyhlášení zakázky jsou e-mailem automaticky osloveni dodavatelé, kteří mají zvolenu dodavatelskou kategorii, v níž je zakázka vyhlášena; následně mohou vložit své nabídky a po uzavření zakázky je zadavatel vyhodnotí. Poté jsou dodavatelé o všem informováni zase e-mailem.

CO ŘÍKAJÍ NOVÁ PRAVIDLA ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Rok 2012 přináší významné novinky do oblasti zadávání veřejných zakázek. Od 1. ledna platí nová pravidla, která stanovují povinné využívání e-tržišť pro ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace na nákup vyjmenovaných komodit. A od 1. dubna má být spuštěn ostrý provoz nového systému pěti elektronických tržišť, která získala koncesi od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Jsou to Centrum veřejných zakázek, Český trh, Gemin, TENDERMARKET a vortalGOV.

Od 1. července všechny ústřední orgány státní správy, které mají aspoň dvě podřízené organizace, musí zavést resortní systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek. Má se týkat minimálně následujících komodit: elektrická energie, plynná paliva, telekomunikační služby, kancelářská technika a zařízení, počítače a stroje na zpracování dat, osobní vozidla, bezpečnostní služby, nábytek, kancelářské potřeby.

Pokud jde o zmíněných pět e-tržišť, v první fázi provozu jsou povinny elektronická tržiště používat ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace na nákup komodit vymezených přílohou č. 1 usnesení vlády č. 451/2011 Sb. Tato povinnost se vztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) v hodnotě nad 50 tisíc korun bez DPH, případně na nákup komodit v režimu zjednodušeného podlimitního řízení nebo na realizaci veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy, pokud byla rámcová smlouva uzavřena s více uchazeči a hodnota takové zakázky nepřesáhne limit pro VZMR.

NOVÝ SYSTÉM E-TRŽIŠŤ: ŠIRŠÍ PŮSOBNOST A VĚTŠÍ ÚSPORY

Až dosud byla pro subjekty veřejné správy určena e-tržiště GEM (provozovatel B2B Centrum) a AllyTrade (provozovatel ECONOMY.CZ). Čím se od nich pětice nových bude lišit, jaké nové či lepší vlastnosti budou mít?

»Nový systém e-tržišť stanovuje přesné a transparentní postupy zadávání, jednoznačně vymezuje technické parametry nástroje e-tržiště a celý je v souladu s platnou legislativou,« komentuje Mgr. Jan Dvořák z odboru komunikace MMR. »Rozšiřuje se působnost, jak z pohledu adresátů povinnosti, tak i z pohledu komodit, které budou nakupovány elektronicky.«

Podle Mgr. Dvořáka se očekává významná finanční úspora na cenách pořizovaného zboží, ale i na transakčních nákladech. »E-tržiště naplňují vytýčené cíle, stanovené ve strategických dokumentech EU i vlády ČR,« pokračuje Mgr. Dvořák a dodává, že e-tržiště zrychlí komunikaci mezi stranou nabídky a stranou poptávky, zlepší přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám a rovněž pomůže zadavatelům vyvarovat se formálních či procesních chyb při zadávání veřejných zakázek, protože systém upozorňuje na jakékoliv nestandardní postupy.

Zatímco provozovatel e-tržiště AllyTrade nahradí dosavadní platformu řešením vortalGOV, B2B Centrum v koncesním řízení neuspělo. Jaký bude další osud jeho e-tržiště GEM?

»Společnost B2B Centrum nebyla úspěšná v koncesním řízení, tj. nemá právo provozovat elektronické tržiště pro zadavatele uvedené v usneseních vlády 343/2010 a 451/2011. Tito zadavatelé, to znamená ústřední orgány státní správy a jim podřízené organizace, budou moci dokončit výběrové řízení na tomto tržišti, pokud bude zahájeno před 1. dubnem 2012. Po spuštění nového systému e-tržišť do ostrého provozu dne 1. 4. 2012 budou povinni využívat služby jednoho z pěti elektronických tržišť, která uspěla v koncesním řízení na výběr provozovatelů e-tržišť. Zadavatelé, na které se nevztahuje povinnost zmíněných usnesení vlády, jako jsou územně samosprávné celky – obce, kraje, mají i nadále možnost využívat služeb společnosti B2B Centrum,« vysvětluje Mgr. Dvořák.

PŘIPRAVENY JSOU BEZPLATNÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY

V souvislosti s přechodem na pět nových e-tržišť vznikl projekt vzdělávání jejich uživatelů, v jehož rámci má být do konce října 2012 proškoleno v bezplatných kurzech 1688 účastníků. Prozatím proběhlo školení lektorů a první běh zahajovacího kurzu celého školení.

Základní informace o novém systému e-tržišť a školení lze dohledat na portálu veřejných zakázek www.portal-vz.cz. Samotný portál, kde se lze přihlásit do kurzů a workshopů, se nachází na stránkách www.e-trziste-vzdelavani.cz.

 

E-aukce a e-tržiště

Elektronická aukce (e-aukce) je nástrojem pro nakupování a prodej prostřednictvím internetu. Princip je stejný jako u obchodování s akciovými podíly na burze cenných papírů,nebo u klasických aukcí uměleckých předmětů a starožitností. Na jednom místě se střetává nabídka na koupi a prodej a v daný okamžik nejvýhodnější nabídka v aukci vítězí. Rozdíl oproti klasickým aukcím je v tom, že místo, kde se licituje, je místem virtuálním.

Elektronické tržiště (e-tržiště, e-marketplace) je virtuální místo, kde se střetává poptávka mnoha odběratelů s nabídkou mnoha dodavatelů. Na elektronickém tržišti, stejně jako na tržišti klasickém, dochází k nejrůznějším jednáním mezi dodavateli a odběrateli, která vedou k uzavírání konkrétních obchodů.

E-tržiště lze rozdělit podle komodit, které se na něm obchodují. Horizontální tržiště nemají zaměření na konkrétní průmyslové odvětví, ale zapojují do obchodování firmy napříč všemi odvětvími. Obchodují se především výrobky, které nakupuje téměř každá firma, např. kancelářské potřeby, výpočetní a kancelářská technika.

Vertikální tržiště jsou zaměřena na konkrétní průmyslový obor, např. na chemický průmysl, hutní a kovodělnou výrobu, zdravotní potřeby, a zapojují do svého obchodování firmy podnikající v daném průmyslovém odvětví.

Komoditní burzy jsou určeny pro on-line obchodování pouze s konkrétními komoditami.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *