Samosprávy zapomínají na bezbariérový mobiliář, nedodržují vyhlášku

Vyhláška č. 398/2009 Sb., § 4, odst. 1 a odst. 5 ukládá realizovat jednoduché, uživatelsky účinné a nepříliš nákladné úpravy zaručující podmínky pro samostatný a bezpečný pohyb všech lidí. Realita bývá ale velmi často bariérová.

Vyhláška o technických požadavcích bezbariérového užívání staveb bohužel není příliš konkrétní a doposud neexistuje její výklad, takže získat kvalifikované informace nebývá snadné.

Kontejnery, zvonková signalizace, poštovní schránky nebo bankomaty jsou lidem na vozíku nepřístupné, pokud jsou umístěny mimo dosah sedící osoby (výše než 120 cm) a na nepřístupném místě (v rohu, nad schodem, nad šikmou plochou, na neosvětleném nebo přesvětleném místě). Také různé informační cedule či jízdní řády je třeba umisťovat ve snížené poloze a samozřejmě na přístupném místě.

Při dočasných záborech se nemyslí na zajištění náhradní cesty pro osoby s ome- zenou schopností pohybu a orientace. Častým problémem pro seniory nebo osoby s omezenou schopností pohybu bývá bezbariérový a bezpečný přístup ke kontejnerům. Umožnit přístup k nim nebývá přitom složité. »Do běžného kontejneru člověk na vozíčku prostě nedosáhne. Řešením jsou kontejnery zapuštěné do země nebo s otvorem ve vhodné výšce. Často chybí snížený nájezd. Kontejnery jsou chybně umísťovány proti sobě ve velmi malém prostoru, takže se k nim člověk na vozíku vůbec nedostane,« upozorňuje na hlavní problémy kontejnerů Ing. Marie Málková z Pražské organizace vozíčkářů. Obdobné požadavky na přístupnost platí i u odpadkových košů.

U laviček nebývá ponechán prostor na zaparkování vozíku. Bezbariérové jsou lavičky bez podpěrek rukou, ty ale naopak potřebují senioři, v každém případě je důležitá opěrka zad.

Velké problémy mívají s orientací v prostoru slabozrací a nevidomí. »Od počátku roku 2010 dosud nikdo v celé ČR nevzal na vědomí ustanovení vyhlášky o povinnosti budovat kontrastní úpravy sloupů a sloupků na chodnících,« hodnotí současnou situaci Ing. František Brašna, vedoucí Metodického centra odstraňování bariér SONS. »Správně umístěné signální a varovné pásy s kontrastním povrchem zaručují zrakově znevýhodněným chodcům možnost najít přechod pro chodce a zvolit správný směr přecházení, identifikovat rozhraní vozovka-chodník a nalézt zastávku vozidel veřejné dopravy,« vysvětluje František Brašna.

A jak předcházet vzniku bariér u nových návrhů a realizací? Zástupci jednotlivých organizací doporučují vycházet z požadavků a potřeb cílových skupin, konzultovat projekty před provedením úprav, nikoliv dodatečně a důsledně dodržovat platnou legislativu.

Poradní orgán, kam je možné se obracet, je Národní institut pro integraci, který má síť konzultačních míst po celé ČR, kvalifikovaně poradí i Pražská organizace vozíčkářů anebo Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. V lepší orientaci v tématu pomůže publikace Budovy bez bariér od Ireny Šestákové a Pavla Lupače.

Do běžného kontejneru vozíčkář nedosáhne, řešením je bezbariérový kontejner.

FOTO: PETR ŠIKA, LIGA VOZÍČKÁŘŮ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *